Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Honduras

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Hondurasiin4,4 4,7 3,4 00
Tuonnista Hondurasista0,0 0,0 0,1 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Hondurasin kanssa2,4 2,4 2,0 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 01,7 14,8 314,6
02. Elämäntieteet (Life Science) 26,9 28,0 29,8
03. Optoelektroniikka 00,8 00,8 01,3
04. Tietoviestintä 2185,7 2081,2 1469,7
05. Elektroniikka 13,3 13,1 13,1
06. Joustava valmistus 01,4 01,0 00,9
07. Edistyneet materiaalit 00,1 00,2 00,1
08. Ilmailu 00,1 01,0 00,5
09. Aseet 00,0 00 00
Yhteensä 24 100 24 100 20 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Hondurasista (HN) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00 08,4 016,4
02. Elämäntieteet (Life Science) 058,2 082,0 016,2
04. Tietoviestintä 041,8 07,9 012,1
06. Joustava valmistus 00 01,8 055,3
Yhteensä 0 100 0 100 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu