Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Hondurasin (HN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Hondurasiin (HN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)6,2 3,2 96.2
03 Optoelektroniikka1,2 1,4 -13.9
04 Tietoviestintä71,10 41,3 74.2
05 Elektroniikka4,0 2,5 63.7
06 Joustava valmistus0,7 0,7 -13.0
07 Edistyneet materiaalit0,4 1,5 -77.2
08 Ilmailu0,5 1,3 -67.8
Yhteensä84,10 51,8 64.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Hondurasin (HN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,4 0,4 12.6
Yhteensä0,5 0,5 22.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu