Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kreikan (GR) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kreikkaan (GR) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,0 1,9 4.1
02 Elämäntieteet (Life Science)16,0 19,6 -18.7
03 Optoelektroniikka0,9 1,0 -17.3
04 Tietoviestintä39,7 34,2 16.1
05 Elektroniikka2,2 5,8 -61.1
06 Joustava valmistus1,2 1,0 17.2
08 Ilmailu52,0 70,9 -26.7
09 Aseet0,6 1,3 -52.7
Yhteensä114,7 136,2 -15.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kreikan (GR) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,4 0,8 -53.9
02 Elämäntieteet (Life Science)0,4 0,5 -17.2
04 Tietoviestintä3,5 5,6 -36.7
05 Elektroniikka0,6 1,2 -47.3
06 Joustava valmistus3,4 2,0 73.4
08 Ilmailu7,8 9,2 -15.8
09 Aseet0,2 0,5 -65.9
Yhteensä16,4 19,9 -17.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu