Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kreikan (GR) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kreikkaan (GR) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,0 1,7 24.0
02 Elämäntieteet (Life Science)16,0 14,0 14.4
03 Optoelektroniikka0,9 0,8 20.2
04 Tietoviestintä39,8 27,7 43.4
05 Elektroniikka2,3 4,7 -51.2
06 Joustava valmistus1,2 0,9 31.0
08 Ilmailu52,1 62,3 -16.4
09 Aseet0,7 1,3 -49.2
Yhteensä114,8 113,4 1.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kreikan (GR) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,4 0,7 -47.6
02 Elämäntieteet (Life Science)0,5 0,4 9.6
04 Tietoviestintä3,6 4,7 -23.5
05 Elektroniikka0,7 1,0 -33.9
06 Joustava valmistus3,5 1,9 90.7
08 Ilmailu7,8 7,1 9.8
Yhteensä16,5 15,9 3.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu