Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kreikan (GR) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kreikkaan (GR) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,1 1,0 8.2
02 Elämäntieteet (Life Science)8,4 7,10 4.7
03 Optoelektroniikka0,6 0,3 115.0
04 Tietoviestintä28,1 21,2 32.3
05 Elektroniikka1,1 3,4 -69.6
06 Joustava valmistus0,5 0,6 -17.0
08 Ilmailu27,9 27,0 3.3
09 Aseet0,6 0,9 -39.7
Yhteensä67,10 62,3 9.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kreikan (GR) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,2 0,4 -59.6
04 Tietoviestintä1,9 1,3 45.9
05 Elektroniikka0,5 0,3 50.5
06 Joustava valmistus2,2 1,4 57.0
08 Ilmailu4,2 3,2 31.2
Yhteensä9,2 6,8 37.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu