Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Georgian (GE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Georgiaan (GE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,3 2,6 144.0
02 Elämäntieteet (Life Science)2,9 1,7 70.6
03 Optoelektroniikka0,7 1,1 -34.1
04 Tietoviestintä12,8 4,9 159.8
05 Elektroniikka0,3 0,4 -26.7
06 Joustava valmistus0,2 0,3 -14.7
08 Ilmailu0,9 1,9 -54.4
10 Ydinteknologia0,5 0,1 587.8
Yhteensä24,7 13,0 89.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Georgian (GE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)4,5 5,9 -24.4
04 Tietoviestintä0,7 0,2 300.3
Yhteensä5,3 6,4 -18.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu