Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Georgian (GE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Georgiaan (GE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,3 0,8 60.5
03 Optoelektroniikka0,3 0,3 30.7
04 Tietoviestintä3,2 2,1 53.3
08 Ilmailu0,4 1,3 -69.1
Yhteensä5,10 4,5 33.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Georgian (GE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,10 3,8 -23.3
04 Tietoviestintä0,7 0,2 390.4
Yhteensä3,6 4,1 -11.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu