Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Iso-Britannian (GB) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Iso-Britanniaan (GB) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka327,8 186,8 75.5
02 Elämäntieteet (Life Science)321,3 325,5 -1.3
03 Optoelektroniikka45,1 41,9 7.5
04 Tietoviestintä702,4 726,1 -3.3
05 Elektroniikka141,8 151,6 -6.5
06 Joustava valmistus126,3 114,9 10.0
07 Edistyneet materiaalit37,9 38,7 -2.0
08 Ilmailu2.237,2 2.763,3 -19.0
09 Aseet25,4 31,8 -20.3
10 Ydinteknologia9,6 6,1 59.5
Yhteensä3.974,4 4.386,2 -9.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Iso-Britannian (GB) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka675,4 644,9 4.7
02 Elämäntieteet (Life Science)394,5 1.587,7 -75.2
03 Optoelektroniikka89,6 70,3 27.4
04 Tietoviestintä294,4 311,7 -5.6
05 Elektroniikka107,6 105,3 2.2
06 Joustava valmistus92,4 87,9 5.1
07 Edistyneet materiaalit17,5 16,2 8.1
08 Ilmailu1.151,4 1.419,3 -18.9
09 Aseet54,2 41,6 30.4
10 Ydinteknologia4,7 40,3 -88.4
Yhteensä2.881,2 4.324,8 -33.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu