Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Suomen (FI) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Suomeen (FI) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,2 2,4 -10.4
02 Elämäntieteet (Life Science)22,2 34,5 -35.4
03 Optoelektroniikka4,8 6,0 -20.5
04 Tietoviestintä63,3 81,8 -22.5
05 Elektroniikka25,9 40,6 -36.1
06 Joustava valmistus12,8 19,0 -32.2
07 Edistyneet materiaalit0,8 1,2 -31.6
08 Ilmailu79,4 60,5 31.3
09 Aseet3,6 49,4 -92.6
10 Ydinteknologia11,7 16,5 -29.2
Yhteensä227,0 311,9 -27.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Suomen (FI) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka10,7 11,2 -4.7
02 Elämäntieteet (Life Science)153,5 152,5 0.6
03 Optoelektroniikka12,0 9,8 22.6
04 Tietoviestintä55,0 42,6 29.2
05 Elektroniikka6,8 8,3 -18.9
06 Joustava valmistus40,7 44,1 -7.7
07 Edistyneet materiaalit20,8 22,0 -5.3
08 Ilmailu2,6 7,6 -66.0
09 Aseet0,4 7,0 -94.8
10 Ydinteknologia8,9 12,2 -26.7
Yhteensä311,4 317,3 -1.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu