Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Egyptin (EG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Egyptiin (EG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka27,9 18,7 49.2
02 Elämäntieteet (Life Science)49,6 77,0 -35.6
03 Optoelektroniikka11,8 6,7 77.3
04 Tietoviestintä52,4 99,0 -47.1
05 Elektroniikka5,0 32,9 -84.9
06 Joustava valmistus3,5 3,2 8.3
07 Edistyneet materiaalit0,2 2,1 -88.3
08 Ilmailu142,1 110,9 28.1
09 Aseet12,5 9,8 28.4
10 Ydinteknologia1,2 1,6 -28.3
Yhteensä306,3 362,0 -15.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Egyptin (EG) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,5 0,3 74.3
Yhteensä0,7 0,7 5.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu