Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Viron (EE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Viroon (EE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)8,3 5,5 50.4
03 Optoelektroniikka1,7 5,4 -68.8
04 Tietoviestintä70,9 9,10 613.4
05 Elektroniikka6,10 11,4 -38.9
08 Ilmailu1,9 8,2 -77.0
09 Aseet2,1 12,9 -84.3
Yhteensä91,7 53,4 71.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Viron (EE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,2 0,5 -65.5
02 Elämäntieteet (Life Science)3,5 2,7 29.8
03 Optoelektroniikka1,7 0,7 171.2
04 Tietoviestintä325,5 114,5 184.4
05 Elektroniikka1,7 1,1 66.7
06 Joustava valmistus2,3 6,8 -67.1
08 Ilmailu2,0 2,8 -30.0
Yhteensä336,7 128,8 161.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu