Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Algerian (DZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Algeriaan (DZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 0,4 49.5
02 Elämäntieteet (Life Science)1,9 2,3 -21.0
04 Tietoviestintä4,3 5,10 -28.3
05 Elektroniikka0,4 0,5 -14.1
06 Joustava valmistus0,4 1,3 -68.5
08 Ilmailu7,4 4,9 52.8
09 Aseet0,1 1,10 -99.7
10 Ydinteknologia0,4 0,2 201.5
Yhteensä15,2 17,6 -13.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Algerian (DZ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu