Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tanskan (DK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tanskaan (DK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka102,0 145,7 -30.0
02 Elämäntieteet (Life Science)76,8 88,6 -13.3
03 Optoelektroniikka6,4 10,6 -39.5
04 Tietoviestintä101,9 87,8 16.0
05 Elektroniikka19,1 10,6 79.5
06 Joustava valmistus4,7 5,3 -12.0
07 Edistyneet materiaalit1,0 1,0 -1.1
08 Ilmailu47,0 61,0 -22.9
09 Aseet21,7 4,8 350.2
10 Ydinteknologia0,9 0,4 140.1
Yhteensä381,4 415,8 -8.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tanskan (DK) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka234,0 259,2 -9.7
02 Elämäntieteet (Life Science)490,6 567,4 -13.5
03 Optoelektroniikka11,8 15,7 -24.9
04 Tietoviestintä103,6 119,7 -13.4
05 Elektroniikka16,9 26,2 -35.7
06 Joustava valmistus65,6 65,9 -0.3
07 Edistyneet materiaalit25,4 41,1 -38.3
08 Ilmailu58,4 74,2 -21.2
09 Aseet6,7 7,5 -11.2
Yhteensä1.013,1 1.177,2 -13.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu