Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tanskan (DK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tanskaan (DK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka51,8 71,4 -27.5
02 Elämäntieteet (Life Science)35,6 30,8 15.8
03 Optoelektroniikka3,6 3,4 5.8
04 Tietoviestintä51,0 33,1 54.2
05 Elektroniikka5,3 3,5 51.6
06 Joustava valmistus2,0 1,9 4.7
07 Edistyneet materiaalit0,5 0,4 30.6
08 Ilmailu12,9 20,9 -38.2
09 Aseet16,1 2,4 587.6
10 Ydinteknologia0,5 0,2 253.1
Yhteensä178,9 167,5 6.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tanskan (DK) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka124,8 112,7 10.8
02 Elämäntieteet (Life Science)191,0 223,8 -14.7
03 Optoelektroniikka4,4 4,2 6.7
04 Tietoviestintä47,8 41,8 14.2
05 Elektroniikka5,8 10,10 -47.3
06 Joustava valmistus25,4 28,1 -9.7
07 Edistyneet materiaalit8,3 9,2 -9.9
08 Ilmailu24,7 32,10 -25.0
09 Aseet3,1 2,4 32.2
Yhteensä435,1 465,9 -6.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu