Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Saksan (DE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Saksaan (DE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.505,9 1.876,5 -19.8
02 Elämäntieteet (Life Science)1.718,0 2.117,4 -18.9
03 Optoelektroniikka237,4 251,5 -5.6
04 Tietoviestintä1.191,0 1.444,6 -17.6
05 Elektroniikka776,5 914,6 -15.1
06 Joustava valmistus342,2 306,0 11.8
07 Edistyneet materiaalit67,1 75,8 -11.5
08 Ilmailu4.572,5 6.283,8 -27.2
09 Aseet33,6 16,3 106.5
10 Ydinteknologia46,8 103,0 -54.6
Yhteensä10.491,0 13.389,5 -21.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Saksan (DE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka7.308,9 9.440,0 -22.6
02 Elämäntieteet (Life Science)2.946,1 3.721,8 -20.8
03 Optoelektroniikka383,2 408,6 -6.2
04 Tietoviestintä1.094,6 1.357,8 -19.4
05 Elektroniikka511,3 438,9 16.5
06 Joustava valmistus713,1 877,4 -18.7
07 Edistyneet materiaalit106,9 120,8 -11.5
08 Ilmailu1.926,9 2.757,9 -30.1
09 Aseet42,9 47,9 -10.3
10 Ydinteknologia246,0 357,9 -31.3
Yhteensä15.279,9 19.529,2 -21.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu