Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Saksan (DE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Saksaan (DE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka577,1 556,4 3.7
02 Elämäntieteet (Life Science)729,5 657,1 11.0
03 Optoelektroniikka90,0 98,3 -8.4
04 Tietoviestintä536,6 525,10 2.0
05 Elektroniikka294,9 353,8 -16.6
06 Joustava valmistus102,5 136,2 -24.7
07 Edistyneet materiaalit25,0 24,6 1.6
08 Ilmailu1.865,8 2.289,6 -18.5
09 Aseet21,3 6,3 236.7
10 Ydinteknologia19,6 54,8 -64.2
Yhteensä4.261,10 4.702,5 -9.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Saksan (DE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka3.245,0 3.150,4 3.0
02 Elämäntieteet (Life Science)1.112,7 1.197,9 -7.1
03 Optoelektroniikka145,6 145,4 0.1
04 Tietoviestintä468,1 560,7 -16.5
05 Elektroniikka212,4 161,7 31.4
06 Joustava valmistus293,8 312,3 -6.0
07 Edistyneet materiaalit44,4 40,4 9.7
08 Ilmailu754,2 1.394,6 -45.9
09 Aseet19,3 14,1 36.6
10 Ydinteknologia93,1 133,2 -30.1
Yhteensä6.388,1 7.110,3 -10.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu