Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tsekin tasavallan (CZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,10 1,2 64.1
02 Elämäntieteet (Life Science)12,9 15,7 -17.6
03 Optoelektroniikka1,7 3,7 -53.8
04 Tietoviestintä247,1 243,3 1.6
05 Elektroniikka71,5 63,3 13.0
06 Joustava valmistus11,2 2,0 455.6
07 Edistyneet materiaalit3,6 2,8 25.5
08 Ilmailu29,3 49,3 -40.5
09 Aseet0,8 1,1 -33.2
10 Ydinteknologia1,5 1,8 -16.1
Yhteensä381,1 383,8 -0.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tsekin tasavallan (CZ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,3 1,0 21.2
02 Elämäntieteet (Life Science)50,8 48,4 5.0
03 Optoelektroniikka2,6 4,4 -40.5
04 Tietoviestintä137,9 201,3 -31.5
05 Elektroniikka10,5 10,9 -3.5
06 Joustava valmistus16,8 25,7 -34.6
07 Edistyneet materiaalit5,1 5,6 -8.9
08 Ilmailu21,4 35,2 -39.2
09 Aseet1,2 0,4 199.3
Yhteensä247,4 332,7 -25.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu