Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kolumbian (CO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kolumbiaan (CO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka33,5 29,2 14.9
02 Elämäntieteet (Life Science)58,5 56,6 3.3
03 Optoelektroniikka4,4 5,3 -16.5
04 Tietoviestintä323,0 293,3 10.1
05 Elektroniikka8,3 8,7 -5.5
06 Joustava valmistus5,7 4,6 23.5
07 Edistyneet materiaalit0,7 1,4 -48.3
08 Ilmailu124,7 279,1 -55.3
09 Aseet1,9 0,2 1583.2
10 Ydinteknologia0,7 1,0 -34.0
Yhteensä560,9 678,9 -17.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kolumbian (CO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,3 1,1 13.0
04 Tietoviestintä0,6 0,4 41.2
05 Elektroniikka9,8 5,8 68.9
08 Ilmailu0,5 6,1 -92.9
Yhteensä12,2 13,5 -9.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu