Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kiinan (CN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kiinaan (CN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.673,0 1.145,7 46.0
02 Elämäntieteet (Life Science)2.768,5 2.951,5 -6.2
03 Optoelektroniikka276,6 329,6 -16.1
04 Tietoviestintä2.198,8 2.371,6 -7.3
05 Elektroniikka8.261,6 8.120,8 1.7
06 Joustava valmistus3.800,5 3.713,6 2.3
07 Edistyneet materiaalit168,9 191,9 -12.0
08 Ilmailu2.734,7 3.028,6 -9.7
09 Aseet2,7 1,5 78.5
10 Ydinteknologia67,8 100,6 -32.6
Yhteensä21.953,0 21.955,4 0.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kiinan (CN) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka311,6 346,3 -10.0
02 Elämäntieteet (Life Science)1.643,2 2.380,3 -31.0
03 Optoelektroniikka1.252,0 2.315,2 -45.9
04 Tietoviestintä72.569,6 80.161,9 -9.5
05 Elektroniikka1.969,2 2.319,8 -15.1
06 Joustava valmistus518,3 625,1 -17.1
07 Edistyneet materiaalit140,2 142,0 -1.3
08 Ilmailu354,4 521,6 -32.1
09 Aseet124,6 101,2 23.1
10 Ydinteknologia4,4 5,1 -12.5
Yhteensä78.887,4 88.918,4 -11.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu