Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Chilen (CL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Chileen (CL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka27,8 19,8 40.2
02 Elämäntieteet (Life Science)60,9 61,4 -0.8
03 Optoelektroniikka2,9 3,9 -26.4
04 Tietoviestintä539,4 321,8 67.6
05 Elektroniikka14,4 11,6 25.0
06 Joustava valmistus4,6 4,5 2.1
07 Edistyneet materiaalit2,8 1,4 101.9
08 Ilmailu184,5 268,1 -31.2
09 Aseet0,5 0,2 203.7
Yhteensä837,7 692,5 21.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Chilen (CL) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä4,2 0,7 563.3
06 Joustava valmistus1,2 0,7 69.6
08 Ilmailu0,3 0,6 -46.0
Yhteensä5,10 2,1 191.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu