Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kanadan (CA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kanadaan (CA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2.137,7 1.059,6 101.7
02 Elämäntieteet (Life Science)1.707,3 1.670,6 2.2
03 Optoelektroniikka255,4 273,3 -6.5
04 Tietoviestintä7.719,3 9.087,7 -15.1
05 Elektroniikka988,3 1.198,2 -17.5
06 Joustava valmistus548,8 554,6 -1.0
07 Edistyneet materiaalit239,1 214,9 11.2
08 Ilmailu3.757,0 5.278,7 -28.8
09 Aseet46,7 41,4 13.0
10 Ydinteknologia14,2 19,3 -26.4
Yhteensä17.413,8 19.398,4 -10.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kanadan (CA) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka171,9 426,2 -59.7
02 Elämäntieteet (Life Science)822,4 926,5 -11.2
03 Optoelektroniikka75,9 139,2 -45.5
04 Tietoviestintä1.276,0 1.635,8 -22.0
05 Elektroniikka433,2 533,7 -18.8
06 Joustava valmistus393,4 403,9 -2.6
07 Edistyneet materiaalit14,9 19,7 -24.6
08 Ilmailu3.987,5 5.864,1 -32.0
09 Aseet37,7 60,2 -37.4
10 Ydinteknologia29,8 22,7 31.3
Yhteensä7.242,6 10.032,1 -27.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu