Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kanadan (CA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kanadaan (CA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka518,10 507,5 2.3
02 Elämäntieteet (Life Science)995,10 757,6 31.5
03 Optoelektroniikka149,8 127,5 17.5
04 Tietoviestintä4.516,8 4.031,9 12.0
05 Elektroniikka554,7 543,5 2.1
06 Joustava valmistus308,8 241,6 27.8
07 Edistyneet materiaalit120,1 87,7 37.0
08 Ilmailu1.880,5 2.997,7 -37.3
09 Aseet30,7 17,1 79.3
10 Ydinteknologia7,7 9,3 -16.4
Yhteensä9.083,6 9.320,10 -2.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kanadan (CA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka85,3 121,1 -29.6
02 Elämäntieteet (Life Science)421,4 414,3 1.7
03 Optoelektroniikka45,6 47,5 -4.0
04 Tietoviestintä707,7 697,3 1.5
05 Elektroniikka237,1 254,3 -6.8
06 Joustava valmistus226,10 174,9 29.8
07 Edistyneet materiaalit8,0 8,8 -9.4
08 Ilmailu1.993,10 2.887,6 -30.9
09 Aseet21,8 31,4 -30.5
10 Ydinteknologia18,3 8,8 108.4
Yhteensä3.765,7 4.645,6 -18.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu