Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Valko-Venäjän (BY) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Valko-Venäjälle (BY) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,6 0,8 742.8
02 Elämäntieteet (Life Science)3,4 4,1 -18.0
04 Tietoviestintä1,2 3,5 -66.6
05 Elektroniikka1,0 8,0 -87.9
06 Joustava valmistus8,10 0,2 8185.0
07 Edistyneet materiaalit0,4 1,2 -68.5
08 Ilmailu54,6 1,3 4419.2
10 Ydinteknologia0,5 0,6 -31.4
Yhteensä76,3 19,4 293.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Valko-Venäjän (BY) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)11,9 2,4 397.2
07 Edistyneet materiaalit1,9 1,7 9.1
09 Aseet1,7 1,2 45.5
Yhteensä15,9 5,8 178.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu