Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Valko-Venäjän (BY) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Valko-Venäjälle (BY) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,5 0,8 718.5
02 Elämäntieteet (Life Science)3,3 5,9 -43.9
04 Tietoviestintä1,2 5,4 -78.3
05 Elektroniikka1,0 8,2 -88.2
06 Joustava valmistus8,9 0,1 7756.7
07 Edistyneet materiaalit0,4 1,2 -69.1
08 Ilmailu54,5 1,5 3626.5
10 Ydinteknologia0,4 1,0 -61.7
Yhteensä76,3 24,1 216.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Valko-Venäjän (BY) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)11,9 3,8 212.8
03 Optoelektroniikka0,3 0,2 103.1
07 Edistyneet materiaalit1,8 2,2 -16.9
09 Aseet1,7 1,3 25.6
Yhteensä15,9 8,1 96.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu