Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Valko-Venäjän (BY) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Valko-Venäjälle (BY) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,2 0,6 266.3
02 Elämäntieteet (Life Science)1,4 2,5 -45.2
04 Tietoviestintä0,6 2,3 -73.9
05 Elektroniikka0,4 0,4 0.2
06 Joustava valmistus2,4 0,1 2755.6
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,5 -20.8
08 Ilmailu0,3 0,9 -66.6
Yhteensä7,6 7,2 6.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Valko-Venäjän (BY) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)4,2 1,1 311.6
07 Edistyneet materiaalit0,7 0,7 10.1
09 Aseet0,7 0,4 72.3
Yhteensä5,7 2,3 153.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu