Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bolivian (BO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Boliviaan (BO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 0,7 -27.9
02 Elämäntieteet (Life Science)4,2 3,4 23.1
03 Optoelektroniikka0,3 1,1 -77.6
04 Tietoviestintä39,8 20,1 98.2
05 Elektroniikka1,8 1,9 -5.2
06 Joustava valmistus0,3 1,9 -86.7
08 Ilmailu7,2 14,6 -50.6
Yhteensä53,9 43,9 22.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bolivian (BO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,6 -91.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu