Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Brunein (BN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bruneihin (BN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,3 0,6 141.3
04 Tietoviestintä1,2 0,6 118.8
08 Ilmailu3,0 6,1 -51.1
Yhteensä5,6 7,2 -23.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Brunein (BN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 -4.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu