Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bahrainin (BH) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bahrainiin (BH) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,10 0,5 122.8
02 Elämäntieteet (Life Science)2,10 4,1 -27.5
03 Optoelektroniikka1,8 2,9 -38.0
04 Tietoviestintä9,0 18,4 -51.2
05 Elektroniikka1,2 0,8 52.0
06 Joustava valmistus1,2 0,4 233.1
08 Ilmailu92,9 28,7 224.3
09 Aseet2,3 1,3 77.7
Yhteensä112,2 56,10 97.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bahrainin (BH) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0,2 193.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu