Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bulgarian (BG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bulgariaan (BG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,8 0,6 39.5
02 Elämäntieteet (Life Science)4,9 5,1 -3.3
03 Optoelektroniikka0,9 1,7 -45.7
04 Tietoviestintä12,5 16,1 -22.2
05 Elektroniikka11,6 12,3 -5.6
06 Joustava valmistus4,0 4,0 1.2
08 Ilmailu19,3 11,2 71.7
Yhteensä54,2 51,3 5.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bulgarian (BG) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,3 0,3 11.5
02 Elämäntieteet (Life Science)76,6 40,8 87.6
03 Optoelektroniikka0,5 0,2 135.6
04 Tietoviestintä25,0 21,3 17.3
05 Elektroniikka2,6 2,5 1.5
06 Joustava valmistus10,6 8,9 19.3
09 Aseet0,2 2,2 -90.3
Yhteensä116,2 76,4 52.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu