Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bulgarian (BG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bulgariaan (BG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,8 0,6 40.5
02 Elämäntieteet (Life Science)4,9 3,9 26.5
03 Optoelektroniikka0,10 1,5 -35.8
04 Tietoviestintä12,6 9,4 33.7
05 Elektroniikka11,6 10,1 15.5
06 Joustava valmistus4,1 3,5 18.0
08 Ilmailu19,3 10,1 92.8
Yhteensä54,2 38,10 39.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bulgarian (BG) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,3 0,3 15.8
02 Elämäntieteet (Life Science)76,6 37,1 106.5
03 Optoelektroniikka0,5 0,2 225.2
04 Tietoviestintä25,1 16,6 50.8
05 Elektroniikka2,6 1,10 34.2
06 Joustava valmistus10,7 6,8 57.0
09 Aseet0,3 1,6 -85.9
Yhteensä116,3 64,4 80.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu