Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bulgarian (BG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bulgariaan (BG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,8 0,6 39.2
02 Elämäntieteet (Life Science)2,4 2,5 -1.9
03 Optoelektroniikka0,5 0,10 -45.1
04 Tietoviestintä6,8 5,7 19.8
05 Elektroniikka6,1 7,1 -13.5
06 Joustava valmistus2,4 1,9 25.8
08 Ilmailu4,5 6,2 -26.9
Yhteensä23,4 24,7 -5.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bulgarian (BG) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)25,2 26,0 -3.3
04 Tietoviestintä13,5 9,5 42.4
05 Elektroniikka0,10 0,9 9.8
06 Joustava valmistus5,2 3,7 38.0
09 Aseet0,2 1,6 -89.5
Yhteensä45,5 41,9 8.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu