Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Azerbaidzanin (AZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Azerbaidzaniin (AZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,2 5,2 -57.3
04 Tietoviestintä4,0 4,0 -0.4
05 Elektroniikka0,4 0,3 9.0
06 Joustava valmistus0,7 0,3 143.4
08 Ilmailu19,6 23,8 -17.6
10 Ydinteknologia0,1 1,2 -88.6
Yhteensä27,1 34,9 -22.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Azerbaidzanin (AZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0,0 2640.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu