Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Azerbaidzanin (AZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Azerbaidzaniin (AZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,3 1,7 -25.8
04 Tietoviestintä3,2 1,5 120.1
06 Joustava valmistus0,8 0,2 543.7
08 Ilmailu16,4 15,8 3.6
Yhteensä21,7 19,4 11.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Azerbaidzanin (AZ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0,1 2533.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu