Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Itävallan (AT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Itävaltaan (AT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka105,8 86,6 22.2
02 Elämäntieteet (Life Science)17,8 19,6 -9.1
03 Optoelektroniikka15,7 10,1 55.3
04 Tietoviestintä31,8 28,9 10.0
05 Elektroniikka8,6 8,1 5.2
06 Joustava valmistus13,7 9,6 42.4
07 Edistyneet materiaalit25,7 27,9 -8.0
08 Ilmailu28,6 61,3 -53.4
09 Aseet0,2 0,6 -77.0
10 Ydinteknologia0,9 0,9 1.3
Yhteensä248,2 253,2 -2.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Itävallan (AT) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka259,5 302,0 -14.1
02 Elämäntieteet (Life Science)98,3 60,8 61.6
03 Optoelektroniikka25,8 17,5 47.3
04 Tietoviestintä49,5 49,6 -0.1
05 Elektroniikka64,2 21,1 204.5
06 Joustava valmistus69,7 63,6 9.6
07 Edistyneet materiaalit0,3 0,7 -51.8
08 Ilmailu43,6 62,4 -30.2
09 Aseet1,6 0,10 71.7
Yhteensä612,1 578,3 5.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu