Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Afganistanin (AF) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Afganistaniin (AF) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,0 1,2 -99.1
02 Elämäntieteet (Life Science)1,0 5,6 -81.5
03 Optoelektroniikka1,2 9,4 -86.7
04 Tietoviestintä10,2 48,4 -79.0
05 Elektroniikka0,5 8,9 -93.9
06 Joustava valmistus1,5 1,8 -12.9
08 Ilmailu126,4 164,4 -23.1
Yhteensä140,9 240,1 -41.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Afganistanin (AF) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,9 0,0 9788.9
Yhteensä0,9 0,2 308.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu