Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Afganistanin (AF) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Afganistaniin (AF) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,1 0,7 -98.4
02 Elämäntieteet (Life Science)0,4 1,7 -78.4
03 Optoelektroniikka1,3 1,3 2.3
04 Tietoviestintä8,7 21,3 -59.2
05 Elektroniikka0,5 5,1 -92.0
06 Joustava valmistus0,7 0,10 -30.0
08 Ilmailu124,0 23,3 433.1
Yhteensä135,4 54,3 149.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Afganistanin (AF) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,9 0,1 17700.0
Yhteensä0,10 0,1 1993.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu