Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien (AE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka29,0 13,7 112.0
02 Elämäntieteet (Life Science)51,9 85,7 -39.5
03 Optoelektroniikka10,4 15,10 -34.9
04 Tietoviestintä1.341,8 814,0 64.8
05 Elektroniikka14,0 21,8 -35.7
06 Joustava valmistus8,3 10,2 -18.1
07 Edistyneet materiaalit2,3 3,6 -36.6
08 Ilmailu353,2 779,4 -54.7
09 Aseet67,8 142,3 -52.3
10 Ydinteknologia4,6 17,3 -73.5
Yhteensä1.882,10 1.903,4 -1.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien (AE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,9 0,5 88.8
04 Tietoviestintä3,8 3,9 -2.2
06 Joustava valmistus1,5 2,2 -32.0
08 Ilmailu3,5 5,10 -41.8
Yhteensä9,9 12,4 -20.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu