Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet76.8 88.0 -12.8
00. Elävät eläimet0.1 1.3 -99.7
01. Liha ja lihatuotteet28.9 36.9 -21.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.6 0.4 42.1
03. Kala- ja kalavalmisteet1.4 0.9 61.6
04. Vilja ja viljatuotteet12.4 8.7 43.1
05. Hedelmät ja kasvikset9.1 11.8 -22.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.3 2.2 2.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.9 1.3 45.1
08. Rehuaineet8.4 15.5 -46.0
09. Erinäiset elintarvikkeet12.1 9.4 29.3
1. Juomat ja tupakka6.5 5.1 26.8
11. Juomat5.10 4.8 24.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.6 0.4 56.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat52.7 30.8 71.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.0 0.9 12.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.8 0.4 82.6
24. Puutavara ja korkki2.4 1.9 30.1
25. Paperimassa16.4 14.9 10.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.3 5.8 -9.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.6 1.6 264.0
28. Malmit ja metalliromu17.7 1.9 849.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.9 3.7 5.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta106.0 229.9 -53.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.28.9 0.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet41.9 175.1 -76.1
34. Kaasut35.3 54.8 -35.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.1 2.0 -48.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.1 478.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 1.8 -61.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 -31.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet250.9 257.5 -2.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet21.0 18.5 13.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8.7 15.8 -45.3
53. Väri- ja parkitusaineet7.3 4.5 62.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet35.1 43.1 -18.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet34.5 30.1 14.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.3 60.8
57. Muovit, valmistamattomat55.9 45.4 23.1
58. Muovit, valmistetut12.2 11.6 5.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet76.1 88.5 -14.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan266.9 177.7 50.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 4.0
62. Kumituotteet26.8 30.2 -11.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.4 1.4 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä7.6 14.1 -46.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.2 5.1 20.9
66. Kivennäisainetuotteet100.3 51.8 93.6
67. Rauta ja teräs2.1 1.6 35.0
68. Muut metallit91.9 45.2 103.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista30.10 28.7 7.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet713.6 625.5 14.1
71. Voimakoneet ja moottorit77.3 58.7 31.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet125.3 119.3 5.0
73. Metalliteollisuuskoneet6.7 3.4 95.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet107.2 108.3 -1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet17.10 26.1 -31.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet39.9 32.4 23.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet66.2 56.10 16.3
78. Moottoriajoneuvot238.3 181.2 31.5
79. Muut kuljetusvälineet35.1 39.5 -11.2
8. Erinäiset valmiit tavarat120.6 110.2 9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.9 1.2 -31.4
82. Huonekalut1.1 0.9 19.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.2 69.9
84. Vaatteet1.8 2.1 -15.8
85. Jalkineet0.2 0.4 -57.2
87. Kojeet,mittarit yms.68.8 58.2 18.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.4 2.3 7.0
89. Muut valmiit tavarat45.5 45.3 0.4
9. Muut tavarat73.2 73.6 -0.6
93. Erittelemätön5.4 3.1 75.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.7 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 3.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain67.2 70.5 -4.7
Kaikki ryhmät yhteensä1,667.8 1,599.9 4.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet85.6 80.2 6.8
00. Elävät eläimet0.3 0.3 1.7
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat6.6 1.9 254.3
03. Kala- ja kalavalmisteet10.4 12.4 -16.3
04. Vilja ja viljatuotteet1.2 0.9 36.1
05. Hedelmät ja kasvikset58.8 58.2 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.8 -28.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.9 2.0 41.3
08. Rehuaineet0.2 0.2 6.6
09. Erinäiset elintarvikkeet5.0 3.8 31.5
1. Juomat ja tupakka17.3 17.6 -1.3
11. Juomat17.2 17.6 -2.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat154.2 145.2 6.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -92.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -52.1
24. Puutavara ja korkki0.2 0.2 10.1
25. Paperimassa3.10 6.9 -42.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.7 0.8 -7.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat19.9 11.7 70.1
28. Malmit ja metalliromu124.8 121.10 2.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.8 3.9 23.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta25.3 19.1 32.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.6.0 3.3 82.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet19.3 15.8 21.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.7 0.5 47.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 0.5 47.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet505.6 166.2 204.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet118.7 83.9 41.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet40.8 36.10 10.4
53. Väri- ja parkitusaineet7.1 7.3 -3.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet9.7 12.1 -20.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16.4 10.8 51.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.10 0.9 4.5
57. Muovit, valmistamattomat1.10 3.1 -37.5
58. Muovit, valmistetut0.9 1.1 -20.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet309.5 10.4 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,930.1 1,517.7 93.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.4 2.9 -16.9
62. Kumituotteet6.1 5.9 4.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.4 2.3 53.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.2 39.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.5 6.3 -12.0
66. Kivennäisainetuotteet313.5 147.8 112.2
67. Rauta ja teräs136.7 142.3 -3.9
68. Muut metallit2,434.4 1,200.10 102.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista28.2 9.6 196.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet434.8 305.6 42.3
71. Voimakoneet ja moottorit22.6 19.3 17.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet6.3 11.10 -48.0
73. Metalliteollisuuskoneet3.1 3.7 -18.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet122.4 98.5 24.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.2 0.8 45.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6.3 9.2 -31.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet11.9 8.7 35.9
78. Moottoriajoneuvot240.4 130.5 84.3
79. Muut kuljetusvälineet21.1 23.1 -8.8
8. Erinäiset valmiit tavarat276.10 443.0 -37.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.3 -3.6
82. Huonekalut3.1 1.8 71.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 0.3 159.8
84. Vaatteet3.5 2.5 40.2
85. Jalkineet0.5 0.6 -13.8
87. Kojeet,mittarit yms.11.6 7.5 55.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 45.8
89. Muut valmiit tavarat257.4 430.3 -40.2
9. Muut tavarat305.5 465.0 -34.3
93. Erittelemätön24.6 43.1 -43.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.6 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen216.7 402.8 -46.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta4.5 4.5 -0.5
Kaikki ryhmät yhteensä4,735.6 3,159.6 49.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu