Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Tuonnista0,6 0,4 0,4 0,5 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Afrikan kanssa, vienti Etelä-Afrikkaan ja tuonti Etelä-Afrikasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Etelä-Afrikka oli Yhdysvaltain 34. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2,0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Etelä-Afrikan kanssa oli Yhdysvalloille 826 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Afrikasta supistui 7,5 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Afrikasta olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), joka edusti 32,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 18,9 % sekä Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) 11,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Afrikkaan oli 49,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 583 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), mikä edusti 7,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 6,5 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6,2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Etelä-Afrikan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 6,9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7,5 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 3,9 prosentilla ja viennin arvo 17,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), arvon ollessa 1,9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), arvon ollessa 157 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12,4 3,1 13,7 3,2 21,6 4,6 26,7 5,4 28,2 4,8
01. Liha ja lihatuotteet 5,1 1,2 4,2 1,0 8,5 1,8 12,2 2,5 8,1 1,4
04. Vilja ja viljatuotteet 0,1 0,0 0,5 0,1 4,3 0,9 3,0 0,6 11,4 2,0
05. Hedelmät ja kasvikset 2,3 0,6 3,4 0,8 3,3 0,7 4,6 0,9 2,9 0,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,8 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1 1,1 0,2 0,7 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1
08. Rehuaineet 1,6 0,4 0,5 0,1 2,4 0,5 2,0 0,4 1,6 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,1 0,5 4,2 1,0 2,2 0,5 3,0 0,6 2,7 0,5
1. Juomat ja tupakka 0,8 0,2 1,3 0,3 1,5 0,3 1,9 0,4 0,7 0,1
11. Juomat 0,8 0,2 1,3 0,3 1,5 0,3 1,9 0,4 0,6 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,4 3,3 7,1 1,7 17,0 3,6 8,8 1,8 13,1 2,2
24. Puutavara ja korkki 0,7 0,2 1,0 0,2 0,6 0,1 0,9 0,2 0,8 0,1
25. Paperimassa 8,2 2,0 3,9 0,9 4,4 0,9 4,0 0,8 7,4 1,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,5 0,4 0,6 0,1 1,1 0,2 1,4 0,3 1,1 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 1,0 0,2
28. Malmit ja metalliromu 1,5 0,4 0,3 0,1 9,1 1,9 0,0 0,0 1,3 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0,2 0,4 0,1 1,1 0,2 1,5 0,3 1,2 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 41,4 10,2 17,1 4,0 75,6 16,1 17,2 3,5 68,7 11,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 10,4 2,5 0,2 0,0 16,5 3,4 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10,0 2,5 6,6 1,6 41,6 8,9 0,6 0,1 31,0 5,3
34. Kaasut 31,4 7,7 0,1 0,0 33,8 7,2 0,0 0,0 37,8 6,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 73,7 18,1 85,9 20,2 76,8 16,4 113,1 23,0 101,0 17,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,3 0,8 4,4 1,0 7,2 1,5 5,4 1,1 3,4 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20,0 4,9 22,5 5,3 7,7 1,7 47,4 9,6 27,0 4,6
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0,3 1,3 0,3 1,3 0,3 2,1 0,4 1,8 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11,3 2,8 26,2 6,2 15,0 3,2 8,8 1,8 10,2 1,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,3 1,8 5,1 1,2 8,3 1,8 9,4 1,9 10,6 1,8
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 7,8 1,9 8,8 2,1 19,4 4,2 9,8 2,0 23,0 3,9
58. Muovit, valmistetut 2,5 0,6 2,3 0,6 2,5 0,5 4,2 0,9 3,3 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20,4 5,0 15,1 3,6 15,4 3,3 25,7 5,2 21,1 3,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 39,3 9,7 48,9 11,5 40,2 8,6 43,1 8,8 78,8 13,5
62. Kumituotteet 6,7 1,7 5,1 1,2 4,1 0,9 4,3 0,9 8,5 1,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,5 0,6 2,1 0,5 1,8 0,4 4,8 1,0 2,3 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,2 0,3 1,0 0,2 0,7 0,1 1,9 0,4 2,1 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 13,3 3,3 14,2 3,3 14,1 3,0 18,5 3,8 46,4 8,0
67. Rauta ja teräs 2,3 0,6 0,8 0,2 2,6 0,6 0,5 0,1 0,7 0,1
68. Muut metallit 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 1,4 0,3 1,0 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,4 3,1 25,0 5,9 16,3 3,5 11,4 2,3 17,7 3,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 177,0 43,5 204,7 48,3 185,6 39,7 228,7 46,5 234,4 40,2
71. Voimakoneet ja moottorit 8,5 2,1 7,7 1,8 8,0 1,7 8,9 1,8 7,8 1,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 35,0 8,6 41,9 9,9 39,8 8,5 44,6 9,1 45,3 7,8
73. Metalliteollisuuskoneet 2,1 0,5 3,8 0,9 2,4 0,5 1,7 0,3 2,3 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 28,9 7,1 32,3 7,6 28,2 6,0 39,9 8,1 38,9 6,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,9 2,2 5,8 1,4 11,9 2,5 6,0 1,2 7,9 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13,3 3,3 12,2 2,9 6,0 1,3 13,8 2,8 12,1 2,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19,7 4,9 28,7 6,8 18,8 4,0 20,9 4,2 25,5 4,4
78. Moottoriajoneuvot 51,8 12,7 51,9 12,2 54,5 11,6 75,3 15,3 72,8 12,5
79. Muut kuljetusvälineet 8,7 2,1 20,4 4,8 16,2 3,5 17,7 3,6 21,8 3,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 29,7 7,3 29,0 6,8 30,5 6,5 31,1 6,3 35,7 6,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1
82. Huonekalut 0,2 0,1 3,1 0,7 3,1 0,7 0,4 0,1 3,7 0,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
84. Vaatteet 0,5 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 16,9 4,2 13,9 3,3 14,6 3,1 18,9 3,8 18,5 3,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,1 0,2 0,1 1,6 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 10,8 2,7 11,3 2,7 9,9 2,1 10,8 2,2 11,9 2,0
9. Muut tavarat 18,9 4,6 16,5 3,9 19,2 4,1 21,1 4,3 22,2 3,8
93. Erittelemätön 2,3 0,6 0,8 0,2 0,9 0,2 1,5 0,3 0,7 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16,5 4,1 15,7 3,7 18,3 3,9 19,6 4,0 21,5 3,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 406,7 100,0 424,1 100,0 468,1 100,0 491,9 100,0 583,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 27,4 1,9 30,6 2,9 16,6 2,0 34,0 2,1 30,5 2,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,1 2,6 0,3 2,2 0,3 5,9 0,4 3,3 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,8 0,2 6,5 0,6 1,4 0,2 7,3 0,4 7,1 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 21,0 1,5 18,6 1,8 12,0 1,4 18,6 1,1 17,6 1,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,1 1,0 0,1 0,3 0,0 0,7 0,0 0,8 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,8 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0 0,9 0,1 1,5 0,1
1. Juomat ja tupakka 9,6 0,7 9,6 0,9 5,6 0,7 3,8 0,2 7,9 0,6
11. Juomat 9,4 0,7 9,6 0,9 5,6 0,7 3,8 0,2 7,9 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26,0 1,8 38,1 3,7 55,2 6,6 21,9 1,3 49,2 3,5
25. Paperimassa 3,9 0,3 3,5 0,3 2,3 0,3 3,0 0,2 2,0 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,8 0,1 1,6 0,2 7,3 0,9 1,1 0,1 7,4 0,5
28. Malmit ja metalliromu 17,7 1,2 31,4 3,0 44,1 5,3 16,8 1,0 38,7 2,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,3 0,2 1,6 0,1 1,4 0,2 0,9 0,1 0,8 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5,6 0,4 6,0 0,6 6,3 0,8 7,8 0,5 7,3 0,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,4 0,0 1,7 0,2 1,0 0,1 0,4 0,0 1,6 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5,2 0,4 4,3 0,4 5,3 0,6 7,5 0,5 5,6 0,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 59,4 4,1 66,3 6,4 47,5 5,7 64,4 3,9 67,8 4,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30,5 2,1 37,1 3,6 30,9 3,7 38,4 2,4 47,4 3,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 14,1 1,0 14,0 1,4 7,4 0,9 9,6 0,6 8,4 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3,1 0,2 2,5 0,2 1,6 0,2 2,4 0,1 2,0 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,2 0,5 5,2 0,5 3,9 0,5 3,8 0,2 4,2 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 00 0,0 0,0 0,2 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 0,9 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 1,1 0,1
58. Muovit, valmistetut 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,3 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,2 0,2 5,9 0,6 1,9 0,2 6,5 0,4 3,1 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.017,0 70,3 645,5 62,2 571,2 68,2 827,5 50,7 776,4 55,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,9 0,1 0,4 0,0 1,3 0,1 1,2 0,1 0,4 0,0
62. Kumituotteet 3,1 0,2 2,3 0,2 3,2 0,4 2,8 0,2 2,9 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,1 0,1 1,4 0,1 1,4 0,2 0,9 0,1 0,9 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 61,3 4,2 60,2 5,8 46,7 5,6 110,9 6,8 62,5 4,4
67. Rauta ja teräs 96,9 6,7 65,5 6,3 75,1 9,0 19,4 1,2 212,9 15,1
68. Muut metallit 848,3 58,6 511,1 49,2 441,2 52,7 689,5 42,3 493,2 35,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,2 0,3 3,8 0,4 1,5 0,2 2,3 0,1 3,1 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 83,5 5,8 149,0 14,3 70,9 8,5 148,4 9,1 158,8 11,3
71. Voimakoneet ja moottorit 10,1 0,7 2,9 0,3 4,3 0,5 6,1 0,4 8,0 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,7 0,1 5,1 0,5 1,4 0,2 4,1 0,2 1,9 0,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,8 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,6 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18,7 1,3 45,2 4,4 28,8 3,4 38,9 2,4 40,9 2,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,4 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,6 0,1 0,7 0,1 1,6 0,2 4,2 0,3 3,0 0,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,7 0,3 2,4 0,2 4,6 0,6 4,8 0,3 3,9 0,3
78. Moottoriajoneuvot 34,6 2,4 80,6 7,8 25,8 3,1 85,0 5,2 95,5 6,8
79. Muut kuljetusvälineet 12,0 0,8 11,3 1,1 3,1 0,4 4,4 0,3 4,5 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 189,4 13,1 29,7 2,9 47,5 5,7 183,2 11,2 280,5 19,9
82. Huonekalut 0,7 0,0 1,4 0,1 0,3 0,0 0,8 0,1 0,3 0,0
84. Vaatteet 1,0 0,1 0,9 0,1 0,2 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 3,9 0,3 1,3 0,1 2,1 0,3 2,9 0,2 2,9 0,2
89. Muut valmiit tavarat 183,5 12,7 25,6 2,5 44,6 5,3 178,4 10,9 276,2 19,6
9. Muut tavarat 28,9 2,0 63,5 6,1 16,3 2,0 340,4 20,9 30,4 2,2
93. Erittelemätön 17,8 1,2 50,3 4,8 4,8 0,6 6,8 0,4 5,7 0,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 3,7 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 2,1 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 00 3,6 0,4 00 320,4 19,6 13,8 1,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,3 0,1 1,4 0,1 1,1 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.446,8 100,0 1.038,6 100,0 837,2 100,0 1.631,7 100,0 1.408,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu