Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Tuonnista0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,5 0,4 0,4 0,5 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Afrikan kanssa, vienti Etelä-Afrikkaan ja tuonti Etelä-Afrikasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Etelä-Afrikka oli Yhdysvaltain 33. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Etelä-Afrikan kanssa oli Yhdysvalloille 1,1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Afrikasta oli 40,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Afrikasta olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), joka edusti 46,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 22,5 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 5,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Afrikkaan oli 28,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 425 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), mikä edusti 7,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 7,3 % sekä Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 4,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Etelä-Afrikan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 35,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 19,4 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 14,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 39,1 prosentilla ja viennin arvo 27,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), arvon ollessa 6,9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), arvon ollessa 441 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 9,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 6,3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16,5 2,9 20,6 4,8 21,3 4,5 21,3 4,0 16,6 3,9
01. Liha ja lihatuotteet 7,4 1,3 7,5 1,8 10,3 2,2 7,9 1,5 4,6 1,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,1 0,9 0,2 1,1 0,2 0,9 0,2 0,5 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,1 3,7 0,9 4,3 0,9 1,7 0,3 0,6 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 2,3 0,4 1,9 0,4 1,7 0,3 4,6 0,9 6,3 1,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,7 0,3 0,6 0,1 0,8 0,2 1,2 0,2 0,8 0,2
08. Rehuaineet 0,9 0,2 2,1 0,5 0,7 0,2 1,2 0,2 0,8 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,6 0,5 3,6 0,8 2,0 0,4 3,2 0,6 2,3 0,5
1. Juomat ja tupakka 3,3 0,6 1,9 0,5 1,2 0,2 2,1 0,4 2,1 0,5
11. Juomat 3,0 0,5 1,9 0,5 1,2 0,2 1,9 0,4 1,7 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19,4 3,4 16,9 4,0 20,3 4,3 22,1 4,2 17,3 4,1
24. Puutavara ja korkki 1,3 0,2 1,3 0,3 0,9 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1
25. Paperimassa 7,6 1,4 5,8 1,4 6,6 1,4 11,9 2,2 7,9 1,9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,3 0,6 2,0 0,5 1,3 0,3 2,2 0,4 1,7 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,7 0,1 0,9 0,2 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 5,5 1,0 5,5 1,3 9,8 2,1 4,5 0,8 5,6 1,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0,1 0,8 0,2 0,8 0,2 2,2 0,4 1,1 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 83,1 14,7 33,8 7,9 57,3 12,0 56,4 10,7 36,8 8,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,1 0,0 5,6 1,3 0,3 0,1 0,1 0,0 15,8 3,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36,8 6,5 28,2 6,6 15,9 3,3 22,0 4,2 21,0 4,9
34. Kaasut 46,2 8,2 00 41,1 8,6 34,3 6,5 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 9,5 1,8 0,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 1,8 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 69,7 12,4 82,6 19,4 63,9 13,4 58,9 11,1 52,0 12,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,0 1,4 4,4 1,0 5,5 1,2 6,0 1,1 3,9 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,1 0,9 1,6 0,4 6,9 1,5 2,4 0,4 6,3 1,5
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0,2 0,9 0,2 1,7 0,4 1,3 0,2 1,1 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18,6 3,3 39,9 9,4 9,8 2,1 12,7 2,4 10,4 2,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,0 1,8 9,0 2,1 7,6 1,6 9,9 1,9 7,4 1,7
56. Lannoitteet, valmistetut 0,8 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 6,0 1,1 4,7 1,1 11,0 2,3 6,4 1,2 4,5 1,1
58. Muovit, valmistetut 3,3 0,6 3,5 0,8 3,4 0,7 3,1 0,6 2,7 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16,7 3,0 18,0 4,2 17,4 3,6 16,9 3,2 15,3 3,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 98,9 17,5 64,8 15,2 36,1 7,6 107,3 20,3 62,3 14,6
62. Kumituotteet 7,0 1,2 6,9 1,6 9,2 1,9 5,9 1,1 6,3 1,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,0 0,7 2,3 0,5 2,8 0,6 9,9 1,9 2,3 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,2 0,2 1,8 0,4 0,8 0,2 1,1 0,2 0,7 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 24,5 4,3 18,9 4,4 14,5 3,0 35,7 6,7 40,3 9,5
67. Rauta ja teräs 0,6 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 1,4 0,3 0,3 0,1
68. Muut metallit 50,7 9,0 25,6 6,0 0,4 0,1 42,8 8,1 0,8 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,5 1,9 8,4 2,0 8,1 1,7 10,1 1,9 11,4 2,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 222,1 39,4 162,1 38,0 224,3 47,0 202,4 38,3 189,9 44,6
71. Voimakoneet ja moottorit 6,4 1,1 9,2 2,2 7,6 1,6 9,0 1,7 10,0 2,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 63,3 11,2 23,1 5,4 39,4 8,3 32,6 6,2 25,1 5,9
73. Metalliteollisuuskoneet 1,1 0,2 1,4 0,3 0,9 0,2 1,6 0,3 1,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 32,8 5,8 30,3 7,1 30,2 6,3 38,0 7,2 37,2 8,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,3 1,5 7,3 1,7 10,2 2,1 8,4 1,6 6,6 1,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,6 1,7 12,1 2,8 14,2 3,0 12,6 2,4 19,5 4,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19,2 3,4 19,4 4,5 20,3 4,3 21,0 4,0 17,9 4,2
78. Moottoriajoneuvot 69,8 12,4 43,3 10,2 70,9 14,9 44,0 8,3 51,9 12,2
79. Muut kuljetusvälineet 11,6 2,1 16,0 3,7 30,7 6,4 35,1 6,6 20,1 4,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 27,6 4,9 26,9 6,3 32,7 6,8 27,2 5,2 31,5 7,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,0 0,6 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 16,6 2,9 15,8 3,7 20,3 4,3 15,8 3,0 18,4 4,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,3 0,0 0,5 0,1 0,3 0,1 0,9 0,2 0,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 10,1 1,8 9,4 2,2 11,1 2,3 9,7 1,8 11,8 2,8
9. Muut tavarat 23,4 4,2 16,8 3,9 19,7 4,1 21,5 4,1 16,7 3,9
93. Erittelemätön 0,4 0,1 0,4 0,1 1,3 0,3 1,9 0,4 0,9 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 23,1 4,1 16,4 3,9 18,5 3,9 19,6 3,7 15,8 3,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 564,3 100,0 426,6 100,0 476,9 100,0 528,7 100,0 425,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 52,0 3,5 45,3 4,0 52,0 4,7 43,0 3,2 40,6 2,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,9 0,1 1,4 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,1 0,3 5,6 0,5 4,2 0,4 6,2 0,5 4,4 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 42,5 2,9 36,1 3,2 41,0 3,7 32,4 2,4 14,2 0,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,5 0,0 3,4 0,3 0,9 0,1 18,0 1,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,0 0,9 0,1 0,4 0,0 0,6 0,0 0,9 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,8 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 1,4 0,1 1,7 0,1
1. Juomat ja tupakka 8,0 0,5 6,2 0,5 5,4 0,5 6,5 0,5 7,4 0,5
11. Juomat 8,0 0,5 6,2 0,5 5,4 0,5 6,5 0,5 7,1 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 46,7 3,2 20,9 1,8 16,5 1,5 17,5 1,3 41,6 2,8
25. Paperimassa 2,2 0,1 1,3 0,1 00 0,2 0,0 00
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,6 0,1 6,4 0,6 0,7 0,1 1,7 0,1 7,9 0,5
28. Malmit ja metalliromu 40,1 2,7 10,4 0,9 13,4 1,2 10,4 0,8 30,7 2,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,6 0,2 2,7 0,2 2,2 0,2 4,9 0,4 2,8 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5,4 0,4 7,0 0,6 5,0 0,5 6,7 0,5 7,9 0,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 2,6 0,2 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4,2 0,3 6,9 0,6 4,8 0,4 4,2 0,3 7,2 0,5
34. Kaasut 00 00 00 00 0,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 112,6 7,6 113,6 9,9 85,2 7,7 68,2 5,1 59,0 3,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15,2 1,0 33,2 2,9 27,7 2,5 39,6 2,9 29,7 2,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,3 0,4 11,3 1,0 16,5 1,5 14,8 1,1 11,6 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 2,1 0,1 1,7 0,1 0,5 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 0,1 2,1 0,2 1,6 0,1 3,0 0,2 2,4 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,3 0,5 3,9 0,3 6,5 0,6 3,1 0,2 6,2 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,7 0,1 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 4,9 0,3 4,2 0,4 3,4 0,3 1,3 0,1 2,0 0,1
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 74,4 5,1 57,1 5,0 28,5 2,6 5,3 0,4 5,4 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 816,5 55,5 790,6 69,0 809,1 73,2 981,3 72,9 840,0 55,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,7 0,1 0,4 0,0 1,0 0,1 2,0 0,2 1,0 0,1
62. Kumituotteet 2,0 0,1 2,0 0,2 3,2 0,3 1,6 0,1 3,3 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,6 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 1,7 0,1 1,2 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,0 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 2,2 0,2 2,1 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 118,9 8,1 67,9 5,9 113,3 10,3 63,7 4,7 68,4 4,5
67. Rauta ja teräs 77,2 5,2 51,2 4,5 47,1 4,3 105,2 7,8 10,5 0,7
68. Muut metallit 605,5 41,1 661,8 57,8 634,5 57,4 801,1 59,6 749,2 49,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,5 0,5 4,5 0,4 7,5 0,7 3,7 0,3 4,3 0,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 338,0 23,0 87,4 7,6 55,3 5,0 55,6 4,1 57,6 3,8
71. Voimakoneet ja moottorit 8,2 0,6 5,4 0,5 7,1 0,6 6,7 0,5 5,1 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,6 0,2 2,8 0,2 2,0 0,2 5,2 0,4 4,6 0,3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,5 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 2,3 0,2 0,9 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37,4 2,5 50,3 4,4 28,3 2,6 11,7 0,9 16,5 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,4 0,1 2,1 0,2 0,9 0,1 0,8 0,1 2,1 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,8 0,2 2,1 0,2 3,4 0,3 4,9 0,4 3,6 0,2
78. Moottoriajoneuvot 281,7 19,1 10,2 0,9 8,0 0,7 7,5 0,6 22,6 1,5
79. Muut kuljetusvälineet 1,9 0,1 13,0 1,1 4,5 0,4 16,4 1,2 2,2 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 74,6 5,1 48,0 4,2 66,6 6,0 72,9 5,4 95,6 6,3
82. Huonekalut 1,7 0,1 1,1 0,1 0,4 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1
84. Vaatteet 1,5 0,1 1,0 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1 1,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 2,9 0,2 1,8 0,2 2,7 0,2 2,1 0,2 2,2 0,1
89. Muut valmiit tavarat 68,2 4,6 43,8 3,8 62,1 5,6 68,4 5,1 90,5 6,0
9. Muut tavarat 18,2 1,2 26,0 2,3 9,5 0,9 93,4 6,9 356,9 23,7
93. Erittelemätön 10,7 0,7 19,7 1,7 4,4 0,4 7,4 0,5 7,4 0,5
97. Kulta, ei monetaarinen 00 0,1 0,0 0,5 0,0 74,2 5,5 338,5 22,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,6 0,1 1,4 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 1,5 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.472,1 100,0 1.145,1 100,0 1.104,7 100,0 1.345,2 100,0 1.506,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu