Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.30.30.40.30.4
Tuonnista0.60.70.70.50.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.60.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Afrikan kanssa, vienti Etelä-Afrikkaan ja tuonti Etelä-Afrikasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Etelä-Afrikan kanssa edusti vuoden 2021 heinäkuussa 0.5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.4 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Etelä-Afrikka oli Yhdysvaltain 31. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 2.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Etelä-Afrikan kanssa oli Yhdysvalloille 908 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Afrikasta oli 25.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Afrikasta olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), joka edusti 38.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 18.5 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 7.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Etelä-Afrikkaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 564 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), mikä edusti 8.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 8.3 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 8.2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Etelä-Afrikan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 42.0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 12.4 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 45.9 prosentilla ja viennin arvo 31.9524568785696. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), arvon ollessa 4.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), arvon ollessa 286 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 6.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 21.6 4.2 25.2 6.4 22.5 4.1 20.4 4.5 16.5 2.9
01. Liha ja lihatuotteet 8.6 1.7 7.4 1.9 8.1 1.5 9.5 2.1 7.5 1.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.7 0.3 7.5 1.9 1.7 0.3 0.9 0.2 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 0.3 3.3 0.8 3.9 0.7 2.2 0.5 2.3 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 1.8 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.2 0.6 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
08. Rehuaineet 3.9 0.8 2.1 0.5 4.1 0.7 2.3 0.5 0.9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.6 0.7 3.5 0.9 3.3 0.6 4.0 0.9 2.7 0.5
1. Juomat ja tupakka 1.8 0.3 1.0 0.2 1.5 0.3 1.5 0.3 3.4 0.6
11. Juomat 1.6 0.3 0.8 0.2 1.5 0.3 1.5 0.3 3.0 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 22.0 4.3 12.0 3.0 31.8 5.8 21.9 4.9 19.4 3.4
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.2 0.6 0.1 1.1 0.2 0.5 0.1 1.4 0.2
25. Paperimassa 6.4 1.2 4.6 1.2 8.7 1.6 5.4 1.2 7.7 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.3 0.6 0.1 1.9 0.3 1.9 0.4 3.3 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.2 0.7 0.2 1.5 0.3 3.5 0.8 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 10.5 2.1 4.7 1.2 17.8 3.2 9.1 2.0 5.6 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.4 0.8 0.2 1.0 0.2 1.4 0.3 0.8 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.8 4.7 45.2 11.5 100.4 18.3 36.4 8.1 83.1 14.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.1 1.0 12.10 3.3 9.5 1.7 0 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 18.7 3.7 8.1 2.1 67.10 12.4 36.3 8.1 36.9 6.5
34. Kaasut 0 0.0 24.2 6.1 23.1 4.2 0.1 0.0 46.2 8.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.8 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.7 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 62.3 12.2 60.7 15.4 60.1 10.9 67.5 15.0 69.8 12.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.4 1.3 3.10 1.0 4.0 0.7 4.1 0.9 8.0 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.2 0.8 2.4 0.6 1.9 0.3 4.2 0.9 5.2 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.10 0.4 1.7 0.4 1.3 0.2 1.1 0.2 1.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9.10 2.0 8.7 2.2 9.10 1.8 20.6 4.6 18.7 3.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.4 1.4 8.1 2.0 11.0 2.0 6.0 1.3 10.0 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.9 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 8.10 1.8 8.2 2.1 5.8 1.0 11.5 2.5 6.1 1.1
58. Muovit, valmistetut 3.5 0.7 3.1 0.8 2.5 0.4 2.7 0.6 3.3 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.2 4.0 24.6 6.2 23.6 4.3 17.3 3.8 16.8 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 83.8 16.5 45.0 11.4 97.5 17.7 101.5 22.6 98.10 17.5
62. Kumituotteet 8.9 1.7 5.7 1.4 8.4 1.5 8.5 1.9 7.0 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.8 0.5 1.9 0.5 3.4 0.6 0.9 0.2 4.1 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 0.3 1.9 0.5 1.8 0.3 1.4 0.3 1.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 26.2 5.2 26.9 6.8 23.4 4.2 52.6 11.7 24.6 4.3
67. Rauta ja teräs 0.4 0.1 0.3 0.1 15.9 2.9 0.3 0.0 0.7 0.1
68. Muut metallit 35.1 6.9 0.7 0.2 34.4 6.2 29.7 6.6 50.7 9.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.5 1.7 7.6 1.9 10.2 1.8 8.3 1.8 10.6 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 234.2 46.1 159.5 40.5 184.0 33.5 152.7 33.9 222.2 39.4
71. Voimakoneet ja moottorit 37.2 7.3 8.2 2.1 6.6 1.2 6.8 1.5 6.5 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 46.9 9.2 33.1 8.4 28.7 5.2 30.6 6.8 63.4 11.2
73. Metalliteollisuuskoneet 2.9 0.6 1.3 0.3 1.2 0.2 3.9 0.9 1.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 32.9 6.5 26.1 6.6 32.7 5.9 30.1 6.7 32.9 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.10 1.0 4.5 1.1 4.2 0.8 8.4 1.8 8.4 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.9 1.9 9.1 2.3 12.3 2.2 8.7 1.9 9.6 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17.7 3.5 16.0 4.1 18.7 3.4 16.9 3.7 19.3 3.4
78. Moottoriajoneuvot 71.6 14.1 51.9 13.2 69.5 12.6 40.7 9.0 69.8 12.4
79. Muut kuljetusvälineet 10.5 2.1 9.7 2.4 10.6 1.9 7.2 1.6 11.6 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 37.4 7.3 27.3 6.9 29.3 5.3 28.10 6.4 27.7 4.9
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.8 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 20.9 4.1 15.8 4.0 16.8 3.0 14.1 3.1 16.6 2.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.9 0.2 0.3 0.0
89. Muut valmiit tavarat 14.8 2.9 9.8 2.5 11.4 2.1 13.1 2.9 10.2 1.8
9. Muut tavarat 21.7 4.3 17.2 4.4 22.4 4.1 19.2 4.3 23.5 4.2
93. Erittelemätön 0.9 0.2 0.10 0.2 1.2 0.2 2.3 0.5 0.4 0.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20.9 4.1 15.7 4.0 21.2 3.9 16.10 3.8 23.1 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 508.2 100.0 393.4 100.0 549.7 100.0 449.7 100.0 564.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.4 1.2 29.9 2.0 28.1 1.7 20.7 1.5 52.0 3.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.0 0.1 3.6 0.2 4.5 0.3 2.0 0.1 1.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.0 4.6 0.3 6.8 0.4 3.5 0.3 4.1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 11.9 0.9 19.6 1.3 13.9 0.8 13.1 1.0 42.5 2.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.0 0.3 0.0 0.10 0.1 0.5 0.0 0.8 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.1 1.6 0.1 1.4 0.1 1.0 0.1 1.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 4.5 0.3 5.1 0.3 6.1 0.4 4.7 0.3 8.1 0.5
11. Juomat 4.5 0.3 5.1 0.3 6.1 0.4 4.7 0.3 8.1 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 68.5 5.0 18.8 1.2 23.3 1.4 48.3 3.6 46.8 3.2
25. Paperimassa 0.8 0.1 2.1 0.1 1.3 0.1 3.9 0.3 2.2 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 7.9 0.6 1.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 65.7 4.8 13.3 0.9 19.3 1.2 33.5 2.5 40.2 2.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.1 1.9 0.1 1.4 0.1 2.8 0.2 2.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.7 0.3 9.9 0.6 4.5 0.3 3.7 0.3 5.4 0.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.4 0.1 4.2 0.3 1.3 0.1 0 0.0 1.2 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.4 0.2 5.8 0.4 3.3 0.2 3.7 0.3 4.3 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 149.3 10.9 155.0 10.2 134.9 8.2 78.7 5.9 112.6 7.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.7 2.7 31.2 2.0 28.1 1.7 49.2 3.7 15.3 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12.9 0.9 9.7 0.6 10.5 0.6 9.5 0.7 6.4 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.1 2.5 0.2 1.4 0.1 1.7 0.1 2.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 0.1 3.3 0.2 2.3 0.1 2.5 0.2 1.1 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.2 0.3 4.6 0.3 4.5 0.3 5.7 0.4 7.3 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.1 0.2 0.0 1.2 0.1 1.2 0.1 4.10 0.3
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 91.3 6.7 103.5 6.8 86.9 5.3 8.5 0.6 74.4 5.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 861.9 63.0 1,060.8 69.6 1,104.9 67.0 884.1 66.2 816.6 55.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.10 0.1 0.9 0.1 0.7 0.0 1.8 0.1
62. Kumituotteet 1.4 0.1 1.9 0.1 1.6 0.1 2.8 0.2 2.0 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.0 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 1.7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 0.1 1.4 0.1 1.4 0.1 1.7 0.1 2.0 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 153.8 11.2 68.3 4.5 151.3 9.2 86.4 6.5 118.10 8.1
67. Rauta ja teräs 50.2 3.7 29.4 1.9 37.3 2.3 63.2 4.7 77.3 5.2
68. Muut metallit 647.3 47.3 952.0 62.5 904.1 54.8 719.6 53.9 605.6 41.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.3 0.5 5.6 0.4 7.5 0.5 9.0 0.7 7.5 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 55.3 4.0 151.5 9.9 221.6 13.4 154.5 11.6 338.0 23.0
71. Voimakoneet ja moottorit 5.8 0.4 9.2 0.6 6.2 0.4 5.5 0.4 8.3 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1 2.3 0.2 2.7 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.1 0.1 0.8 0.0 1.1 0.1 1.7 0.1 1.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29.1 2.1 26.1 1.7 36.3 2.2 33.6 2.5 37.4 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.10 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.9 0.2 2.7 0.2 2.6 0.2 3.8 0.3 2.8 0.2
78. Moottoriajoneuvot 8.5 0.6 108.3 7.1 168.6 10.2 93.1 7.0 281.8 19.1
79. Muut kuljetusvälineet 5.1 0.4 1.2 0.1 3.1 0.2 13.2 1.0 1.9 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 64.2 4.7 73.2 4.8 87.5 5.3 66.2 5.0 74.6 5.1
82. Huonekalut 0.8 0.1 1.1 0.1 0.8 0.0 0.9 0.1 1.8 0.1
84. Vaatteet 1.1 0.1 1.1 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0 1.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 0.2 3.3 0.2 3.2 0.2 2.1 0.2 2.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 59.2 4.3 67.4 4.4 82.4 5.0 62.6 4.7 68.2 4.6
9. Muut tavarat 144.7 10.6 19.9 1.3 39.2 2.4 75.4 5.6 18.3 1.2
93. Erittelemätön 7.1 0.5 8.5 0.6 5.0 0.3 4.7 0.4 10.8 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 111.10 8.2 0 0.0 0 0.0 61.2 4.6 0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.1 1.4 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,368.3 100.0 1,523.9 100.0 1,649.9 100.0 1,335.9 100.0 1,472.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu