Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.50.40.50.60.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Afrikan kanssa, vienti Etelä-Afrikkaan ja tuonti Etelä-Afrikasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Etelä-Afrikan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 0.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.3 %:a ja 0.7 %:a tuonnista. Huhtikuussa Etelä-Afrikka oli Yhdysvaltain 30. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 48.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Etelä-Afrikan kanssa oli Yhdysvalloille 1.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Afrikasta oli 60.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) edustaen 58.0 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), 6.8 prosenttia tuonnista ja Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 6.6 %.

Viennin arvo Etelä-Afrikkaan oli 15.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 393 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), mikä edusti 10.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 6.1 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 4.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Etelä-Afrikan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 34.5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 6.4 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 49.9 prosentilla ja viennin arvo 4.23946300290349. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), arvon ollessa 2.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), arvon ollessa 173 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14.5 3.8 11.5 2.9 18.7 4.9 21.6 4.2 25.2 6.4
01. Liha ja lihatuotteet 3.8 1.0 4.10 1.3 8.1 2.1 8.6 1.7 7.4 1.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.1 0 0.0 0.5 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.4 0.3 0.1 3.2 0.8 1.7 0.3 7.5 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 3.6 0.9 1.8 0.4 2.4 0.6 1.8 0.3 3.3 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.8 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.0 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1
08. Rehuaineet 1.3 0.3 0.8 0.2 1.8 0.5 3.9 0.8 2.1 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.8 0.7 3.0 0.8 2.1 0.6 3.6 0.7 3.5 0.9
1. Juomat ja tupakka 1.6 0.4 2.6 0.6 1.3 0.3 1.8 0.3 1.0 0.2
11. Juomat 1.1 0.3 2.6 0.6 1.1 0.3 1.6 0.3 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 33.3 8.8 10.0 2.6 8.8 2.3 22.0 4.3 12.0 3.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 25.2 6.7 0 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1
25. Paperimassa 2.1 0.5 3.2 0.8 2.4 0.6 6.4 1.2 4.6 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.5 1.9 0.5 1.3 0.3 1.6 0.3 0.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 3.8 1.0 0.3 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.2 0.3 0.1 0.0 2.6 0.7 10.5 2.1 4.7 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.5 0.4 0.1 0.10 0.2 1.9 0.4 0.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.4 5.7 15.3 3.9 21.9 5.8 23.8 4.7 45.2 11.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 12.1 3.2 10.9 2.8 0 0.0 5.1 1.0 12.10 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9.4 2.5 4.4 1.1 10.8 2.8 18.7 3.7 8.1 2.1
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 11.2 3.0 0 0.0 24.2 6.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 65.4 17.3 63.2 16.2 64.9 17.2 62.3 12.2 60.7 15.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.2 1.6 4.10 1.3 5.8 1.5 6.4 1.3 3.10 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.8 1.2 0.3 1.1 0.3 4.2 0.8 2.4 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.2 0.3 2.2 0.6 1.6 0.4 1.10 0.4 1.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9.7 2.6 6.5 1.7 9.10 2.6 9.10 2.0 8.7 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.9 2.1 7.3 1.9 11.9 3.1 7.4 1.4 8.1 2.0
57. Muovit, valmistamattomat 14.4 3.8 22.10 5.9 15.9 4.2 8.10 1.8 8.2 2.1
58. Muovit, valmistetut 3.1 0.8 2.6 0.7 3.2 0.8 3.5 0.7 3.1 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19.9 5.3 15.6 4.0 15.8 4.2 20.2 4.0 24.6 6.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 54.0 14.3 63.0 16.2 75.3 20.0 83.8 16.5 45.0 11.4
62. Kumituotteet 5.7 1.5 7.1 1.8 5.2 1.4 8.9 1.7 5.7 1.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.8 0.7 2.3 0.6 0.7 0.2 2.8 0.5 1.9 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.3 1.9 0.5 0.9 0.2 1.7 0.3 1.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 14.10 4.0 17.2 4.4 30.2 8.0 26.2 5.2 26.9 6.8
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1
68. Muut metallit 22.2 5.9 26.4 6.8 29.8 7.9 35.1 6.9 0.7 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.8 1.8 7.6 1.9 7.4 2.0 8.5 1.7 7.6 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 145.5 38.6 173.4 44.5 146.7 38.9 234.2 46.1 159.5 40.5
71. Voimakoneet ja moottorit 13.10 3.7 16.10 4.3 15.1 4.0 37.2 7.3 8.2 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19.7 5.2 23.9 6.1 21.5 5.7 46.9 9.2 33.1 8.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.2 1.4 0.3 1.2 0.3 2.9 0.6 1.3 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.5 6.5 27.3 7.0 21.1 5.6 32.9 6.5 26.1 6.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.1 1.6 3.6 0.9 5.1 1.3 4.10 1.0 4.5 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.9 2.3 14.4 3.7 6.7 1.8 9.9 1.9 9.1 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.0 4.8 18.4 4.7 14.3 3.8 17.7 3.5 16.0 4.1
78. Moottoriajoneuvot 39.8 10.5 60.10 15.6 54.0 14.3 71.6 14.1 51.9 13.2
79. Muut kuljetusvälineet 14.3 3.8 6.8 1.7 8.2 2.2 10.5 2.1 9.7 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.1 6.9 31.7 8.1 24.3 6.4 37.4 7.3 27.3 6.9
84. Vaatteet 0.6 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 13.8 3.7 20.1 5.1 12.1 3.2 20.9 4.1 15.8 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 10.6 2.8 10.2 2.6 10.8 2.8 14.8 2.9 9.8 2.5
9. Muut tavarat 15.7 4.1 19.1 4.9 15.3 4.1 21.7 4.3 17.2 4.4
93. Erittelemätön 0.4 0.1 3.1 0.8 0.6 0.1 0.9 0.2 0.10 0.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 15.4 4.1 15.10 4.1 14.8 3.9 20.9 4.1 15.7 4.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 377.4 100.0 389.4 100.0 376.9 100.0 508.2 100.0 393.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 22.7 2.1 25.3 2.9 14.1 1.4 16.4 1.2 29.9 2.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 2.0 0.1 3.6 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.10 0.4 3.3 0.4 1.9 0.2 0.7 0.0 4.6 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 14.3 1.3 17.8 2.1 9.6 1.0 11.9 0.9 19.6 1.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.6 0.1 1.5 0.2 0.8 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.1 1.8 0.2 0.7 0.1 1.1 0.1 1.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 6.5 0.6 4.3 0.5 3.6 0.4 4.5 0.3 5.1 0.3
11. Juomat 6.1 0.6 4.3 0.5 3.4 0.3 4.5 0.3 5.1 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 53.1 4.9 21.7 2.5 45.3 4.6 68.5 5.0 18.8 1.2
25. Paperimassa 1.2 0.1 0 0.0 1.2 0.1 0.8 0.1 2.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.1 6.0 0.7 11.10 1.2 0.9 0.1 1.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 48.10 4.5 14.7 1.7 31.3 3.2 65.7 4.8 13.3 0.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 1.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.3 0.6 7.1 0.8 4.7 0.5 3.7 0.3 9.9 0.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 1.4 0.1 4.2 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.2 0.5 7.0 0.8 4.3 0.4 2.4 0.2 5.8 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 72.5 6.7 109.10 12.8 91.4 9.3 149.3 10.9 155.0 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 35.6 3.3 33.9 3.9 16.10 1.7 36.7 2.7 31.2 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.3 0.6 13.6 1.6 4.9 0.5 12.9 0.9 9.7 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.1 2.1 0.2 0.9 0.1 1.7 0.1 2.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 0.2 3.8 0.4 1.3 0.1 1.4 0.1 3.3 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.3 0.3 5.5 0.6 2.3 0.2 4.2 0.3 4.6 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 1.1 0.1 0.2 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24.4 2.2 50.3 5.8 64.6 6.6 91.3 6.7 103.5 6.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 612.4 56.3 505.5 58.8 502.0 51.1 861.9 63.0 1,060.8 69.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.0 0.10 0.1
62. Kumituotteet 1.4 0.1 1.7 0.2 1.2 0.1 1.4 0.1 1.9 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 1.0 0.1 1.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1 1.7 0.1 1.4 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 78.8 7.2 44.0 5.1 47.5 4.8 153.8 11.2 68.3 4.5
67. Rauta ja teräs 60.8 5.6 17.4 2.0 39.8 4.0 50.2 3.7 29.4 1.9
68. Muut metallit 466.4 42.9 431.8 50.2 403.4 41.0 647.3 47.3 952.0 62.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 0.2 8.7 1.0 7.8 0.8 6.3 0.5 5.6 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 184.4 16.9 143.4 16.7 84.8 8.6 55.3 4.0 151.5 9.9
71. Voimakoneet ja moottorit 8.10 0.8 5.3 0.6 2.4 0.2 5.8 0.4 9.2 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.4 0.1 1.5 0.2 2.4 0.2 1.1 0.1 1.5 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.0 1.0 0.1 0.3 0.0 1.1 0.1 0.8 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31.9 2.9 35.5 4.1 31.9 3.2 29.1 2.1 26.1 1.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.7 0.2 1.7 0.2 1.4 0.1 1.10 0.1 1.3 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 0.3 3.4 0.4 2.10 0.3 2.9 0.2 2.7 0.2
78. Moottoriajoneuvot 131.2 12.1 91.4 10.6 32.3 3.3 8.5 0.6 108.3 7.1
79. Muut kuljetusvälineet 5.1 0.5 3.7 0.4 11.3 1.1 5.1 0.4 1.2 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 46.2 4.2 31.7 3.7 107.10 11.0 64.2 4.7 73.2 4.8
82. Huonekalut 1.2 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1 1.1 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.0 0.3 2.2 0.2 3.2 0.3 3.1 0.2 3.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 40.9 3.8 27.8 3.2 103.2 10.5 59.2 4.3 67.4 4.4
9. Muut tavarat 84.3 7.7 11.7 1.4 129.3 13.2 144.7 10.6 19.9 1.3
93. Erittelemätön 14.6 1.3 6.3 0.7 2.8 0.3 7.1 0.5 8.5 0.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 0.1 0 0.0 0.3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 63.2 5.8 4.1 0.5 100.7 10.2 111.10 8.2 0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.4 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,088.1 100.0 860.4 100.0 983.2 100.0 1,368.3 100.0 1,523.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu