Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Indonesiaan (ID) 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.354,7 1.372,7 -1,3
00. Elävät eläimet23,3 22,0 5,8
01. Liha ja lihatuotteet113,8 69,8 62,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat271,8 303,0 -10,3
03. Kala- ja kalavalmisteet19,1 25,4 -25,1
04. Vilja ja viljatuotteet139,9 289,0 -51,6
05. Hedelmät ja kasvikset94,5 96,5 -2,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja35,9 29,1 23,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä25,5 19,8 28,5
08. Rehuaineet537,9 421,1 27,7
09. Erinäiset elintarvikkeet93,2 97,0 -3,9
1. Juomat ja tupakka35,3 47,5 -25,8
11. Juomat6,2 5,7 8,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet29,1 41,8 -30,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.116,7 1.684,5 25,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at4,2 5,1 -18,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.034,3 815,2 26,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi14,3 15,1 -5,3
24. Puutavara ja korkki38,9 25,7 51,2
25. Paperimassa524,6 299,0 75,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet278,9 312,4 -10,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat34,5 18,7 85,1
28. Malmit ja metalliromu136,5 145,9 -6,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet50,6 47,3 6,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.096,7 1.103,1 90,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,5 0,5 15,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet176,4 330,0 -46,6
34. Kaasut1.919,8 772,6 148,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3,1 1,4 116,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat2,1 0,7 201,5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,8 0,6 25,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,3 0,1 103,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.250,4 873,5 43,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet351,0 156,0 125,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet151,8 111,4 36,4
53. Väri- ja parkitusaineet22,6 13,8 63,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet182,9 135,8 34,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet90,7 85,3 6,4
56. Lannoitteet, valmistetut4,2 4,4 -4,0
57. Muovit, valmistamattomat183,9 125,1 47,0
58. Muovit, valmistetut27,8 23,6 18,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet235,3 218,1 7,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan167,4 146,5 14,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,8 0,3 155,4
62. Kumituotteet15,6 7,7 102,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut11,2 8,7 27,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä31,6 27,1 16,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet30,4 20,5 47,9
66. Kivennäisainetuotteet18,2 18,5 -1,6
67. Rauta ja teräs4,5 11,1 -59,7
68. Muut metallit12,3 10,0 23,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista42,8 42,5 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.089,7 1.086,5 0,3
71. Voimakoneet ja moottorit138,2 174,3 -20,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet170,1 180,7 -5,9
73. Metalliteollisuuskoneet18,1 17,5 3,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet206,0 222,3 -7,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet44,1 52,5 -15,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet55,9 72,8 -23,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet144,5 169,3 -14,6
78. Moottoriajoneuvot48,9 44,9 8,9
79. Muut kuljetusvälineet263,9 152,2 73,4
8. Erinäiset valmiit tavarat373,7 322,1 16,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6,7 9,1 -27,0
82. Huonekalut7,7 7,9 -2,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.8,5 8,7 -2,5
84. Vaatteet15,3 3,9 291,7
85. Jalkineet61,5 41,2 49,3
87. Kojeet,mittarit yms.141,4 161,8 -12,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot14,0 16,9 -17,5
89. Muut valmiit tavarat118,7 72,5 63,7
9. Muut tavarat99,0 84,4 17,3
93. Erittelemätön5,9 12,1 -51,1
97. Kulta, ei monetaarinen4,4 2,2 102,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain88,7 70,1 26,5
Kaikki ryhmät yhteensä8.586,8 6.722,3 27,7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3.085,7 2.824,9 9,2
00. Elävät eläimet1,8 1,4 25,1
01. Liha ja lihatuotteet0,1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet2.179,8 1.913,8 13,9
04. Vilja ja viljatuotteet32,2 29,9 8,0
05. Hedelmät ja kasvikset170,0 138,9 22,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja54,9 45,1 21,7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä537,5 642,0 -16,3
08. Rehuaineet46,1 16,2 185,7
09. Erinäiset elintarvikkeet63,3 37,7 67,7
1. Juomat ja tupakka26,3 25,8 2,0
11. Juomat0,7 1,3 -48,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet25,6 24,5 4,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.124,7 768,5 46,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00,0 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,0 0,0 -84,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi878,0 615,6 42,6
24. Puutavara ja korkki152,6 79,5 92,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet53,5 38,8 37,9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5,6 8,0 -30,3
28. Malmit ja metalliromu1,1 0,6 89,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet33,9 26,0 30,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta294,1 191,1 53,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.29,3 43,6 -32,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet264,1 147,0 79,6
34. Kaasut0,6 0,6 12,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.830,5 884,3 107,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.802,0 860,0 109,5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.28,5 24,4 17,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.361,7 713,0 91,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet971,0 427,1 127,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2,1 2,3 -5,2
53. Väri- ja parkitusaineet26,2 32,2 -18,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3,0 2,5 20,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet86,3 70,6 22,3
56. Lannoitteet, valmistetut59,9 19,7 204,4
57. Muovit, valmistamattomat11,3 13,6 -17,4
58. Muovit, valmistetut96,1 108,1 -11,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet105,9 37,1 185,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2.553,9 2.028,1 25,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat5,0 1,5 225,4
62. Kumituotteet758,4 602,7 25,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut650,5 407,5 59,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä219,1 280,2 -21,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet199,8 175,5 13,8
66. Kivennäisainetuotteet99,1 74,3 33,4
67. Rauta ja teräs78,8 47,8 64,8
68. Muut metallit291,1 217,1 34,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista252,0 221,4 13,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3.560,4 2.947,6 20,8
71. Voimakoneet ja moottorit84,0 57,1 47,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet115,3 92,8 24,2
73. Metalliteollisuuskoneet1,1 1,3 -18,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet288,6 176,7 63,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet661,7 504,9 31,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet946,3 1.131,1 -16,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.234,8 821,4 50,3
78. Moottoriajoneuvot217,5 155,5 39,9
79. Muut kuljetusvälineet11,1 6,8 64,8
8. Erinäiset valmiit tavarat9.828,7 7.900,5 24,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet44,8 36,4 23,2
82. Huonekalut1.532,7 1.234,5 24,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.428,0 318,6 34,3
84. Vaatteet4.143,0 3.543,1 16,9
85. Jalkineet1.804,8 1.224,5 47,4
87. Kojeet,mittarit yms.135,8 132,4 2,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot65,5 73,0 -10,4
89. Muut valmiit tavarat1.674,2 1.338,0 25,1
9. Muut tavarat743,5 191,4 288,5
93. Erittelemätön685,5 137,1 399,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,0 0,0 -41,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta58,0 54,2 6,9
Kaikki ryhmät yhteensä24.409,6 18.475,4 32,1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu