Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä0,5 0,4 0,5 0,5 0,4
Tuonnista1,0 0,9 1,1 1,1 1,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,8 0,7 0,8 0,9 0,9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Indonesian kanssa, vienti Indonesiaan ja tuonti Indonesiasta vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Lokakuussa Indonesia oli Yhdysvaltain 23. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Indonesian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta lokakuussa 2022 oli 0,9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,4 %:a ja 1,1 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 3,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 15,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Lokakuussa kauppatase Indonesian kanssa oli Yhdysvalloille 2,4 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Indonesiasta oli 21,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 3,2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Indonesiasta olivat Sitc422 (muut kasviöljyt ja -rasvat), joka edusti 11,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc851 (jalkineet) 7,4 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 6,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Indonesiaan supistui 4,8 prosentilla edellisen vuoden lokakuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 760 miljoonaa dollaria lokakuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 14,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 8,7 % sekä Sitc251 (paperimassa) 6,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-lokakuun aikana

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Indonesian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-lokakuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-lokakuussa. Kasvua oli peräti 28,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 38,0 miljardiin dollariin. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 29,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 34,8 prosentilla ja viennin arvo 9,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc851 (jalkineet), arvon ollessa 2,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-lokakuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 21,1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 14,2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Indonesiaan (ID) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 138,2 16,6 134,7 17,4 142,1 16,5 168,9 18,9 132,6 17,5
00. Elävät eläimet 5,8 0,7 3,3 0,4 2,8 0,3 3,4 0,4 3,3 0,4
01. Liha ja lihatuotteet 11,5 1,4 8,3 1,1 12,2 1,4 8,4 0,9 12,3 1,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 32,7 3,9 40,5 5,2 29,4 3,4 29,0 3,2 40,6 5,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,2 0,6 2,5 0,3 4,8 0,6 4,9 0,5 2,8 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 2,5 0,3 0,9 0,1 18,2 2,1 69,1 7,7 0,8 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 6,2 0,7 6,5 0,8 8,6 1,0 8,3 0,9 9,6 1,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,4 0,5 3,0 0,4 4,6 0,5 2,9 0,3 2,4 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0,1 3,9 0,5 1,5 0,2 1,5 0,2 2,8 0,4
08. Rehuaineet 58,9 7,1 59,4 7,7 51,0 5,9 32,1 3,6 49,5 6,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 10,2 1,2 6,2 0,8 9,0 1,0 9,2 1,0 8,6 1,1
1. Juomat ja tupakka 5,8 0,7 4,4 0,6 4,3 0,5 4,0 0,4 1,1 0,1
11. Juomat 0,5 0,1 0,4 0,0 0,8 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5,3 0,6 4,0 0,5 3,5 0,4 3,6 0,4 1,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 193,2 23,2 240,3 31,0 182,1 21,1 199,3 22,3 118,3 15,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,9 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 1,0 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 73,3 8,8 123,1 15,9 73,6 8,5 105,0 11,7 32,5 4,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,8 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 1,6 0,2
24. Puutavara ja korkki 3,9 0,5 3,2 0,4 3,6 0,4 2,1 0,2 3,5 0,5
25. Paperimassa 51,3 6,2 52,8 6,8 58,4 6,8 55,8 6,2 50,1 6,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 42,1 5,0 37,8 4,9 25,2 2,9 12,5 1,4 11,7 1,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,8 0,2 2,5 0,3 3,4 0,4 1,9 0,2 1,2 0,2
28. Malmit ja metalliromu 14,0 1,7 13,7 1,8 9,1 1,1 15,8 1,8 10,7 1,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,1 0,6 5,9 0,8 6,9 0,8 4,8 0,5 5,8 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 235,9 28,3 55,8 7,2 189,6 22,0 212,9 23,8 180,8 23,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 35,1 4,2 00 00 0,0 0,0 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,6 0,1 1,0 0,1 56,5 6,6 5,3 0,6 66,5 8,8
34. Kaasut 200,2 24,0 54,8 7,1 133,1 15,4 207,6 23,2 114,2 15,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 0,1 0,4 0,0 0,5 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 0,5 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 90,1 10,8 114,8 14,8 152,0 17,6 110,8 12,4 150,2 19,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16,1 1,9 28,0 3,6 24,5 2,8 15,0 1,7 40,9 5,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 15,4 1,8 19,7 2,5 21,0 2,4 28,1 3,1 26,1 3,4
53. Väri- ja parkitusaineet 2,2 0,3 2,2 0,3 1,5 0,2 1,4 0,2 2,1 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6,5 0,8 9,4 1,2 8,4 1,0 9,6 1,1 37,5 4,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,9 0,9 8,6 1,1 10,7 1,2 10,0 1,1 7,7 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 0,4 0,1 0,2 0,0 26,9 3,1 0,2 0,0 0,0 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 10,7 1,3 21,5 2,8 24,7 2,9 9,3 1,0 12,4 1,6
58. Muovit, valmistetut 3,9 0,5 4,4 0,6 6,8 0,8 2,7 0,3 2,7 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 27,0 3,2 21,0 2,7 27,6 3,2 34,5 3,9 20,8 2,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14,8 1,8 15,7 2,0 18,2 2,1 18,3 2,0 17,4 2,3
62. Kumituotteet 1,3 0,1 1,3 0,2 1,2 0,1 1,4 0,2 1,3 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,9 0,1 1,3 0,2 0,7 0,1 0,6 0,1 1,2 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,6 0,2 1,3 0,2 3,9 0,5 3,5 0,4 3,2 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,1 0,4 2,2 0,3 1,9 0,2 3,4 0,4 1,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,0 0,2 3,2 0,4 3,8 0,4 2,1 0,2 3,5 0,5
67. Rauta ja teräs 1,0 0,1 1,5 0,2 0,5 0,1 0,4 0,0 0,9 0,1
68. Muut metallit 0,7 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,2 0,5 4,3 0,5 5,1 0,6 6,3 0,7 5,2 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 113,5 13,6 164,9 21,2 125,1 14,5 133,8 15,0 113,0 14,9
71. Voimakoneet ja moottorit 15,7 1,9 16,4 2,1 16,5 1,9 8,6 1,0 10,5 1,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20,0 2,4 23,5 3,0 25,9 3,0 17,3 1,9 21,4 2,8
73. Metalliteollisuuskoneet 3,4 0,4 5,3 0,7 7,3 0,8 6,2 0,7 6,5 0,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24,1 2,9 44,3 5,7 37,8 4,4 44,0 4,9 26,3 3,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,0 0,8 6,9 0,9 4,5 0,5 6,3 0,7 4,5 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,0 0,7 10,2 1,3 9,9 1,1 5,2 0,6 6,0 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,2 1,3 13,6 1,8 11,9 1,4 16,9 1,9 14,4 1,9
78. Moottoriajoneuvot 6,4 0,8 7,1 0,9 6,3 0,7 16,7 1,9 10,3 1,4
79. Muut kuljetusvälineet 19,7 2,4 37,7 4,9 5,1 0,6 12,7 1,4 13,1 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 32,3 3,9 36,6 4,7 37,2 4,3 32,9 3,7 36,6 4,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,1 0,8 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 1,2 0,2
82. Huonekalut 0,8 0,1 1,3 0,2 1,9 0,2 1,7 0,2 3,0 0,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0,1 0,4 0,0 0,7 0,1 1,6 0,2 1,0 0,1
84. Vaatteet 1,0 0,1 0,9 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,9 0,1
85. Jalkineet 6,5 0,8 7,3 0,9 5,6 0,7 4,0 0,4 3,4 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 13,7 1,6 12,9 1,7 16,5 1,9 14,5 1,6 17,9 2,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,8 0,2 1,2 0,2 0,4 0,1 1,7 0,2 0,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 7,4 0,9 11,9 1,5 10,5 1,2 8,6 1,0 8,6 1,1
9. Muut tavarat 10,0 1,2 8,6 1,1 10,5 1,2 13,5 1,5 9,4 1,2
93. Erittelemätön 1,2 0,1 0,5 0,1 1,2 0,1 3,3 0,4 1,6 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8,8 1,1 8,1 1,0 9,3 1,1 10,3 1,1 7,8 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 834,0 100,0 776,1 100,0 861,8 100,0 894,8 100,0 759,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 305,1 10,8 255,5 10,5 275,1 9,2 271,6 8,6 329,4 10,3
00. Elävät eläimet 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 0,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 199,2 7,0 174,0 7,1 188,2 6,3 175,3 5,5 193,8 6,1
04. Vilja ja viljatuotteet 4,4 0,2 3,2 0,1 3,2 0,1 4,7 0,1 7,8 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 11,0 0,4 14,5 0,6 11,8 0,4 13,4 0,4 16,5 0,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,8 0,2 4,1 0,2 4,7 0,2 4,0 0,1 5,9 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 65,6 2,3 46,6 1,9 51,7 1,7 55,2 1,7 79,0 2,5
08. Rehuaineet 12,3 0,4 7,2 0,3 6,8 0,2 10,9 0,3 19,1 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,4 0,3 5,8 0,2 8,6 0,3 6,7 0,2 7,2 0,2
1. Juomat ja tupakka 2,6 0,1 2,0 0,1 2,7 0,1 4,4 0,1 3,1 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,5 0,1 2,0 0,1 2,6 0,1 4,4 0,1 3,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 128,1 4,5 128,6 5,3 127,9 4,3 140,4 4,4 112,3 3,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 92,4 3,3 101,0 4,2 97,0 3,2 111,5 3,5 86,1 2,7
24. Puutavara ja korkki 21,7 0,8 14,4 0,6 15,8 0,5 11,2 0,4 13,4 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7,7 0,3 8,7 0,4 10,7 0,4 12,0 0,4 7,0 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,6 0,2 4,0 0,2 4,0 0,1 5,3 0,2 5,4 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17,0 0,6 46,8 1,9 54,9 1,8 20,0 0,6 58,5 1,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,9 0,1 4,1 0,2 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 13,1 0,5 42,7 1,8 54,9 1,8 20,0 0,6 58,5 1,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 220,8 7,8 180,2 7,4 211,4 7,0 263,6 8,3 390,2 12,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 215,3 7,6 174,6 7,2 204,6 6,8 257,8 8,1 377,1 11,8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 5,5 0,2 5,6 0,2 6,8 0,2 5,7 0,2 13,1 0,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 140,4 5,0 115,3 4,7 155,9 5,2 172,1 5,4 126,7 4,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 103,6 3,7 79,2 3,3 111,0 3,7 85,0 2,7 71,8 2,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 4,0 0,1 2,6 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1 3,5 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8,8 0,3 7,5 0,3 9,2 0,3 12,0 0,4 9,1 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 00 00 16,5 0,5 00
57. Muovit, valmistamattomat 1,6 0,1 2,3 0,1 1,8 0,1 1,6 0,1 1,0 0,0
58. Muovit, valmistetut 7,3 0,3 7,7 0,3 10,9 0,4 10,5 0,3 6,1 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14,7 0,5 15,7 0,6 19,0 0,6 42,8 1,4 34,4 1,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 298,9 10,6 259,7 10,7 298,6 9,9 321,3 10,2 349,3 11,0
62. Kumituotteet 102,9 3,6 77,4 3,2 93,8 3,1 91,8 2,9 102,5 3,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 77,5 2,7 73,6 3,0 77,0 2,6 68,4 2,2 83,6 2,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 34,6 1,2 25,7 1,1 43,0 1,4 54,8 1,7 69,1 2,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20,2 0,7 15,8 0,6 16,8 0,6 16,1 0,5 21,5 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 12,8 0,5 8,9 0,4 12,5 0,4 13,3 0,4 12,0 0,4
67. Rauta ja teräs 17,6 0,6 17,4 0,7 12,6 0,4 39,3 1,2 8,7 0,3
68. Muut metallit 14,6 0,5 22,1 0,9 20,8 0,7 16,8 0,5 28,7 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18,3 0,6 18,7 0,8 21,6 0,7 20,7 0,7 22,9 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 550,5 19,5 373,5 15,4 627,4 20,9 668,1 21,1 610,9 19,2
71. Voimakoneet ja moottorit 7,2 0,3 9,4 0,4 13,5 0,4 15,0 0,5 16,8 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,9 0,6 10,7 0,4 18,7 0,6 23,5 0,7 28,8 0,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31,1 1,1 24,4 1,0 25,7 0,9 22,5 0,7 20,3 0,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 87,9 3,1 47,1 1,9 59,9 2,0 53,1 1,7 68,8 2,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 81,5 2,9 81,1 3,3 118,9 4,0 142,7 4,5 175,6 5,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 301,0 10,6 168,7 6,9 353,8 11,8 378,2 12,0 268,8 8,4
78. Moottoriajoneuvot 23,7 0,8 30,4 1,3 34,4 1,1 31,7 1,0 29,5 0,9
79. Muut kuljetusvälineet 2,2 0,1 1,6 0,1 2,4 0,1 1,4 0,0 2,2 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.153,8 40,8 1.038,8 42,7 1.201,6 40,0 1.251,7 39,6 1.194,8 37,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7,4 0,3 6,2 0,3 10,2 0,3 9,4 0,3 4,4 0,1
82. Huonekalut 181,0 6,4 130,0 5,3 144,5 4,8 156,3 4,9 155,3 4,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 70,1 2,5 58,6 2,4 78,5 2,6 59,5 1,9 71,2 2,2
84. Vaatteet 484,4 17,1 439,5 18,1 528,2 17,6 560,3 17,7 537,4 16,9
85. Jalkineet 245,7 8,7 238,2 9,8 261,6 8,7 294,6 9,3 237,2 7,4
87. Kojeet,mittarit yms. 11,6 0,4 7,1 0,3 8,6 0,3 10,7 0,3 11,8 0,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9,1 0,3 9,6 0,4 10,7 0,4 8,9 0,3 15,2 0,5
89. Muut valmiit tavarat 144,6 5,1 149,5 6,1 159,3 5,3 152,0 4,8 162,3 5,1
9. Muut tavarat 11,1 0,4 32,9 1,4 48,9 1,6 50,7 1,6 11,1 0,3
93. Erittelemätön 5,5 0,2 26,2 1,1 43,4 1,4 44,1 1,4 4,9 0,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5,5 0,2 6,7 0,3 5,5 0,2 6,6 0,2 6,2 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.828,2 100,0 2.433,3 100,0 3.004,5 100,0 3.163,9 100,0 3.186,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu