Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
Tuonnista0,9 1,0 1,1 1,0 1,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,8 0,9 0,8 0,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Indonesian kanssa, vienti Indonesiaan ja tuonti Indonesiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Indonesia oli Yhdysvaltain 21. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Indonesian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 0,8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,5 %:a ja 1,0 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 3,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Indonesian kanssa oli Yhdysvalloille 1,6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Indonesiasta oli 43,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Indonesiasta olivat Sitc422 (muut kasviöljyt ja -rasvat), joka edusti 10,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 7,3 % sekä Sitc851 (jalkineet) 6,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Indonesiaan oli 20,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 843 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 28,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 10,2 % sekä Sitc251 (paperimassa) 6,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Indonesian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 31,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 33,0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 24,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 32,1 prosentilla ja viennin arvo 27,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc851 (jalkineet), arvon ollessa 1,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 1,9 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 15,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Indonesiaan (ID) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 95,3 12,8 112,7 14,2 111,4 13,5 104,8 13,1 110,9 13,2
00. Elävät eläimet 0,6 0,1 3,3 0,4 2,5 0,3 1,8 0,2 2,8 0,3
01. Liha ja lihatuotteet 16,4 2,2 18,0 2,3 11,1 1,4 12,0 1,5 6,5 0,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 20,5 2,8 25,6 3,2 33,3 4,1 21,1 2,6 24,7 2,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,7 0,1 0,3 0,0 2,4 0,3 3,2 0,4 1,9 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,1 0,5 0,1 2,1 0,3 1,9 0,2 2,8 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 5,6 0,7 10,9 1,4 6,7 0,8 9,4 1,2 10,8 1,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,8 0,4 3,4 0,4 3,0 0,4 3,1 0,4 2,8 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,2 0,4 3,6 0,5 2,4 0,3 1,7 0,2 2,0 0,2
08. Rehuaineet 37,1 5,0 37,2 4,7 38,7 4,7 43,8 5,5 50,5 6,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,7 1,0 9,8 1,2 9,2 1,1 6,8 0,8 6,1 0,7
1. Juomat ja tupakka 3,3 0,4 2,2 0,3 3,9 0,5 1,3 0,2 1,3 0,2
11. Juomat 0,8 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,2 0,0 0,7 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,5 0,3 1,6 0,2 3,1 0,4 1,1 0,1 0,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 195,2 26,1 137,9 17,3 174,4 21,2 145,3 18,1 180,4 21,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 84,1 11,3 33,5 4,2 81,5 9,9 51,0 6,4 86,5 10,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,1 0,2 1,9 0,2 0,8 0,1 0,8 0,1 1,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 3,9 0,5 4,4 0,6 4,4 0,5 4,8 0,6 4,9 0,6
25. Paperimassa 59,3 7,9 58,8 7,4 53,8 6,5 54,7 6,8 54,4 6,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 29,2 3,9 17,5 2,2 12,8 1,6 11,5 1,4 14,0 1,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,5 0,3 4,6 0,6 4,0 0,5 4,8 0,6 1,6 0,2
28. Malmit ja metalliromu 10,2 1,4 13,3 1,7 12,3 1,5 12,6 1,6 12,3 1,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,3 0,6 3,4 0,4 4,3 0,5 4,2 0,5 4,6 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 196,8 26,4 248,7 31,2 207,3 25,2 238,9 29,8 243,1 28,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,9 0,1 52,9 6,6 0,7 0,1 0,6 0,1 1,8 0,2
34. Kaasut 195,8 26,2 195,7 24,6 206,5 25,1 238,3 29,7 241,3 28,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 79,7 10,7 119,7 15,0 159,1 19,3 138,2 17,2 138,2 16,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10,4 1,4 41,3 5,2 43,8 5,3 31,9 4,0 38,6 4,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9,4 1,3 18,6 2,3 21,8 2,6 5,6 0,7 17,9 2,1
53. Väri- ja parkitusaineet 5,0 0,7 1,9 0,2 1,4 0,2 1,6 0,2 1,9 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8,5 1,1 10,6 1,3 44,0 5,4 37,2 4,6 32,0 3,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,4 0,9 9,0 1,1 8,6 1,0 11,0 1,4 7,2 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 19,2 2,6 12,8 1,6 14,8 1,8 18,1 2,3 19,0 2,3
58. Muovit, valmistetut 3,1 0,4 3,1 0,4 2,5 0,3 2,3 0,3 2,8 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,4 2,3 21,9 2,7 21,6 2,6 29,7 3,7 18,5 2,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17,6 2,4 15,4 1,9 14,5 1,8 24,3 3,0 14,9 1,8
62. Kumituotteet 2,5 0,3 0,6 0,1 0,8 0,1 1,9 0,2 1,0 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,1 0,1 1,2 0,2 0,8 0,1 1,1 0,1 1,4 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,4 0,3 3,6 0,5 3,3 0,4 3,6 0,4 1,8 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,2 0,3 2,3 0,3 2,6 0,3 7,6 1,0 3,9 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 1,9 0,3 1,7 0,2 1,7 0,2 1,6 0,2 1,6 0,2
67. Rauta ja teräs 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0
68. Muut metallit 2,9 0,4 0,8 0,1 1,0 0,1 1,8 0,2 0,9 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,3 0,6 4,7 0,6 3,9 0,5 5,8 0,7 4,0 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 111,5 14,9 116,8 14,7 108,3 13,2 101,6 12,7 81,1 9,6
71. Voimakoneet ja moottorit 9,6 1,3 8,9 1,1 17,7 2,2 13,8 1,7 7,9 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16,7 2,2 18,2 2,3 16,3 2,0 20,8 2,6 12,6 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 1,9 0,3 1,3 0,2 1,8 0,2 1,5 0,2 1,8 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22,8 3,1 12,9 1,6 18,4 2,2 19,5 2,4 19,5 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,0 0,4 3,2 0,4 5,8 0,7 9,1 1,1 4,5 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,8 0,6 4,2 0,5 9,8 1,2 7,9 1,0 3,8 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 16,9 2,3 17,7 2,2 14,7 1,8 16,5 2,1 16,2 1,9
78. Moottoriajoneuvot 8,6 1,2 4,2 0,5 2,6 0,3 5,0 0,6 3,5 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 27,3 3,7 46,3 5,8 21,1 2,6 7,4 0,9 11,3 1,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 37,2 5,0 32,8 4,1 34,5 4,2 38,1 4,8 61,3 7,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,8 0,2 0,3 0,0 1,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0
82. Huonekalut 1,7 0,2 0,6 0,1 0,3 0,0 1,2 0,1 0,5 0,1
84. Vaatteet 0,2 0,0 2,5 0,3 2,5 0,3 0,9 0,1 3,3 0,4
85. Jalkineet 4,2 0,6 7,0 0,9 8,0 1,0 4,8 0,6 6,2 0,7
87. Kojeet,mittarit yms. 16,1 2,2 14,1 1,8 11,8 1,4 19,5 2,4 13,0 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,4 0,2 0,6 0,1 1,4 0,2 0,9 0,1 0,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 11,6 1,6 7,6 1,0 8,7 1,1 10,3 1,3 37,3 4,4
9. Muut tavarat 9,4 1,3 9,7 1,2 8,7 1,1 9,1 1,1 11,7 1,4
93. Erittelemätön 2,0 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 0,8 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7,5 1,0 7,4 0,9 8,6 1,0 8,4 1,1 8,9 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 746,4 100,0 796,3 100,0 822,5 100,0 801,9 100,0 843,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 250,0 12,3 284,6 12,0 251,8 9,6 341,8 13,0 311,4 12,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 180,7 8,9 198,4 8,4 175,4 6,7 251,6 9,6 222,9 9,0
04. Vilja ja viljatuotteet 2,9 0,1 2,2 0,1 3,3 0,1 3,7 0,1 3,9 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 11,7 0,6 16,0 0,7 14,1 0,5 16,9 0,6 17,8 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6,5 0,3 5,0 0,2 4,7 0,2 4,4 0,2 6,3 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 39,0 1,9 51,7 2,2 43,4 1,7 51,8 2,0 50,3 2,0
08. Rehuaineet 5,2 0,3 5,2 0,2 5,7 0,2 5,0 0,2 3,9 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,8 0,2 5,9 0,2 5,0 0,2 8,2 0,3 6,1 0,2
1. Juomat ja tupakka 2,9 0,1 1,9 0,1 3,5 0,1 1,8 0,1 1,9 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,8 0,1 1,9 0,1 3,4 0,1 1,7 0,1 1,8 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 113,1 5,6 113,3 4,8 123,5 4,7 132,7 5,1 96,7 3,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 92,9 4,6 86,2 3,6 100,7 3,8 102,3 3,9 71,6 2,9
24. Puutavara ja korkki 12,5 0,6 17,8 0,7 15,0 0,6 19,1 0,7 15,1 0,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4,5 0,2 6,6 0,3 4,4 0,2 8,0 0,3 4,9 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,4 0,1 2,5 0,1 2,8 0,1 3,1 0,1 4,6 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 32,3 1,6 37,2 1,6 42,0 1,6 49,9 1,9 26,0 1,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,7 0,2 3,8 0,2 00 3,7 0,1 3,6 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 28,6 1,4 33,4 1,4 42,0 1,6 46,2 1,8 22,4 0,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 266,3 13,2 107,6 4,5 226,5 8,6 204,5 7,8 252,8 10,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 262,0 12,9 104,9 4,4 223,8 8,5 203,1 7,8 247,6 10,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 4,3 0,2 2,7 0,1 2,7 0,1 1,4 0,1 5,2 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 91,1 4,5 148,2 6,3 221,1 8,4 72,9 2,8 139,5 5,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 50,2 2,5 113,5 4,8 186,7 7,1 40,0 1,5 79,3 3,2
53. Väri- ja parkitusaineet 3,6 0,2 3,8 0,2 2,9 0,1 1,3 0,1 2,0 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,1 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,7 0,4 7,8 0,3 7,2 0,3 8,8 0,3 7,3 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 9,4 0,5 00 0,0 0,0 00 25,7 1,0
57. Muovit, valmistamattomat 0,7 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 1,2 0,0 2,3 0,1
58. Muovit, valmistetut 7,7 0,4 8,9 0,4 8,8 0,3 11,4 0,4 7,2 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,3 0,6 12,7 0,5 14,1 0,5 9,4 0,4 15,1 0,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 218,9 10,8 248,6 10,5 255,7 9,7 290,7 11,1 246,7 10,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 1,6 0,1 0,8 0,0
62. Kumituotteet 59,9 3,0 73,0 3,1 53,9 2,1 79,3 3,0 63,1 2,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 57,9 2,9 83,0 3,5 65,6 2,5 74,5 2,8 57,5 2,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 19,2 0,9 14,6 0,6 19,3 0,7 27,1 1,0 28,1 1,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,7 0,9 18,3 0,8 15,4 0,6 22,2 0,8 18,6 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 6,7 0,3 7,6 0,3 10,3 0,4 10,4 0,4 11,5 0,5
67. Rauta ja teräs 4,5 0,2 8,3 0,3 11,3 0,4 13,5 0,5 14,7 0,6
68. Muut metallit 29,3 1,4 18,6 0,8 53,5 2,0 34,4 1,3 26,7 1,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 23,4 1,2 24,7 1,0 25,7 1,0 27,6 1,1 25,6 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 288,8 14,3 330,5 14,0 275,9 10,5 331,1 12,6 327,0 13,2
71. Voimakoneet ja moottorit 7,3 0,4 7,7 0,3 7,8 0,3 7,5 0,3 8,6 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,8 0,4 13,4 0,6 8,6 0,3 13,3 0,5 8,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24,4 1,2 29,5 1,2 18,6 0,7 16,5 0,6 15,6 0,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 56,2 2,8 68,5 2,9 41,3 1,6 43,1 1,6 52,3 2,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 70,8 3,5 72,7 3,1 75,3 2,9 89,8 3,4 94,5 3,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 103,1 5,1 115,2 4,9 109,8 4,2 139,4 5,3 130,4 5,3
78. Moottoriajoneuvot 17,5 0,9 22,5 1,0 13,5 0,5 20,5 0,8 16,4 0,7
79. Muut kuljetusvälineet 0,7 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 749,0 37,0 929,4 39,2 935,9 35,6 1.056,8 40,3 1.018,9 41,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,2 0,1 5,1 0,2 5,5 0,2 8,5 0,3 6,7 0,3
82. Huonekalut 130,8 6,5 138,8 5,9 115,9 4,4 139,3 5,3 153,8 6,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 30,4 1,5 42,7 1,8 39,6 1,5 53,7 2,0 58,0 2,3
84. Vaatteet 301,5 14,9 408,0 17,2 397,8 15,2 518,7 19,8 448,1 18,1
85. Jalkineet 121,4 6,0 133,2 5,6 205,9 7,8 166,2 6,3 161,8 6,5
87. Kojeet,mittarit yms. 12,2 0,6 13,6 0,6 10,9 0,4 11,6 0,4 12,1 0,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6,2 0,3 5,2 0,2 3,6 0,1 8,9 0,3 10,0 0,4
89. Muut valmiit tavarat 144,3 7,1 182,7 7,7 156,6 6,0 149,9 5,7 168,6 6,8
9. Muut tavarat 12,2 0,6 167,1 7,1 290,0 11,0 137,5 5,3 53,0 2,1
93. Erittelemätön 7,1 0,4 161,5 6,8 284,9 10,8 132,1 5,0 47,5 1,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5,0 0,2 5,6 0,2 5,1 0,2 5,4 0,2 5,5 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.024,6 100,0 2.368,4 100,0 2.625,9 100,0 2.619,6 100,0 2.473,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu