Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.60.50.60.50.5
Tuonnista0.91.01.00.90.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.80.80.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Indonesian kanssa, vienti Indonesiaan ja tuonti Indonesiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa 2021 Indonesia edusti 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.5 prosenttia USAn viennistä ja 0.9 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Indonesia oli Yhdysvaltain 24. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Indonesian kanssa oli Yhdysvalloille 1.3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Indonesiasta oli 42.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 2.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Indonesiasta olivat Sitc422 (muut kasviöljyt ja -rasvat), joka edusti 12.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 6.5 % sekä Sitc851 (jalkineet) 6.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Indonesiaan oli 23.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 746 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 26.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 11.3 % sekä Sitc251 (paperimassa) 7.9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Indonesian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 25.2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 19.6 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 14.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25.0 prosentilla ja viennin arvo 25.8142576017273. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc851 (jalkineet), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 1.0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 9.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Indonesiaan (ID) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 173.9 19.0 108.3 15.8 133.9 16.4 119.1 17.6 95.3 12.8
00. Elävät eläimet 0.5 0.1 2.5 0.4 3.3 0.4 3.7 0.5 0.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 10.0 1.1 7.9 1.2 7.4 0.9 14.9 2.2 16.5 2.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 33.9 3.7 17.9 2.6 24.1 3.0 35.3 5.2 20.6 2.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.2 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 22.3 2.4 2.8 0.4 21.9 2.7 2.9 0.4 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 11.3 1.2 8.3 1.2 9.7 1.2 7.4 1.1 5.6 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5.4 0.6 4.4 0.6 1.8 0.2 3.1 0.4 2.9 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.5 0.5 2.7 0.4 2.2 0.3 0.8 0.1 3.3 0.4
08. Rehuaineet 71.1 7.8 51.8 7.6 50.3 6.2 40.4 6.0 37.2 5.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.1 1.0 9.1 1.3 12.9 1.6 10.7 1.6 7.7 1.0
1. Juomat ja tupakka 1.10 0.2 3.9 0.6 6.2 0.8 3.1 0.4 3.3 0.4
11. Juomat 0.3 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.7 0.2 3.2 0.5 5.6 0.7 2.6 0.4 2.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 241.6 26.4 184.6 27.0 274.1 33.7 208.4 30.9 195.2 26.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 157.1 17.2 83.7 12.2 132.3 16.2 115.4 17.1 84.1 11.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.3 0.10 0.1 0.10 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2
24. Puutavara ja korkki 2.8 0.3 2.7 0.4 2.9 0.4 2.7 0.4 3.10 0.5
25. Paperimassa 36.3 4.0 42.2 6.2 56.9 7.0 43.6 6.5 59.4 7.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 26.2 2.9 37.8 5.5 46.4 5.7 27.5 4.1 29.3 3.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.9 0.3 3.0 0.4 3.5 0.4 2.8 0.4 2.6 0.3
28. Malmit ja metalliromu 8.3 0.9 8.5 1.2 25.5 3.1 10.7 1.6 10.3 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.6 0.6 6.0 0.9 5.7 0.7 4.8 0.7 4.4 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 249.2 27.2 83.2 12.2 132.2 16.2 106.4 15.8 196.8 26.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 49.5 5.4 1.1 0.2 0.9 0.1 0.5 0.1 0.10 0.1
34. Kaasut 199.7 21.8 82.0 12.0 131.3 16.1 105.9 15.7 195.9 26.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 103.9 11.4 113.2 16.6 103.8 12.7 96.1 14.2 79.8 10.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 21.9 2.4 39.7 5.8 20.5 2.5 30.7 4.5 10.5 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.4 0.8 20.0 2.9 18.6 2.3 11.9 1.8 9.4 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.2 2.1 0.3 1.8 0.2 2.9 0.4 5.0 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12.8 1.4 9.2 1.3 11.4 1.4 6.2 0.9 8.6 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.10 1.0 8.2 1.2 9.3 1.1 4.7 0.7 6.4 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 23.5 2.6 16.2 2.4 16.5 2.0 17.4 2.6 19.3 2.6
58. Muovit, valmistetut 2.2 0.2 2.1 0.3 1.9 0.2 3.5 0.5 3.1 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 25.4 2.8 15.8 2.3 23.9 2.9 18.6 2.8 17.4 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.1 1.4 13.1 1.9 19.0 2.3 13.2 1.9 17.6 2.4
62. Kumituotteet 0.9 0.1 1.1 0.2 4.8 0.6 1.0 0.1 2.6 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.1 1.3 0.2 1.1 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.1 0.3 2.9 0.4 3.4 0.4 3.3 0.5 2.4 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.2 0.2 2.1 0.3 1.9 0.2 1.7 0.3 2.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.2 0.2 1.7 0.2 2.2 0.3 1.6 0.2 1.10 0.3
67. Rauta ja teräs 0.4 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
68. Muut metallit 0.10 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 1.4 0.2 2.9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 0.3 2.9 0.4 4.8 0.6 3.3 0.5 4.3 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 93.2 10.2 135.8 19.9 102.7 12.6 94.1 13.9 111.6 14.9
71. Voimakoneet ja moottorit 8.10 1.0 20.7 3.0 15.6 1.9 22.3 3.3 9.7 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.4 1.8 15.2 2.2 13.3 1.6 19.4 2.9 16.7 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.1 2.3 0.3 1.9 0.2 1.6 0.2 1.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.8 2.2 26.7 3.9 15.9 1.9 16.10 2.5 22.8 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.7 0.3 2.5 0.4 1.8 0.2 2.5 0.4 3.1 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.5 0.4 3.5 0.5 4.2 0.5 6.4 0.9 4.8 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.9 1.1 8.7 1.3 10.0 1.2 14.2 2.1 16.9 2.3
78. Moottoriajoneuvot 5.5 0.6 5.3 0.8 4.0 0.5 5.4 0.8 8.7 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 25.5 2.8 51.3 7.5 36.3 4.5 5.8 0.9 27.3 3.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 28.1 3.1 33.4 4.9 32.10 4.0 27.8 4.1 37.3 5.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.4 0.2 1.9 0.2
82. Huonekalut 0.8 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1 0.3 0.0 1.7 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.1 4.4 0.6 0.4 0.0 0.4 0.1 0.4 0.0
84. Vaatteet 1.3 0.1 3.8 0.5 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
85. Jalkineet 5.7 0.6 6.8 1.0 4.7 0.6 3.3 0.5 4.3 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 10.7 1.2 8.0 1.2 18.7 2.3 12.8 1.9 16.1 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.5 0.2 1.1 0.1 1.7 0.2 1.8 0.3 1.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 7.7 0.8 8.8 1.3 5.10 0.7 7.10 1.2 11.6 1.6
9. Muut tavarat 9.7 1.1 7.7 1.1 9.4 1.1 7.3 1.1 9.5 1.3
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1 0.2 0.0 2.0 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.5 1.0 7.2 1.0 8.6 1.0 7.2 1.1 7.5 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 914.5 100.0 683.3 100.0 813.10 100.0 675.4 100.0 746.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 268.9 13.0 303.1 12.8 305.10 12.9 285.8 13.5 250.0 12.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 203.5 9.8 204.4 8.7 215.6 9.1 188.9 8.9 180.8 8.9
04. Vilja ja viljatuotteet 2.1 0.1 2.8 0.1 2.7 0.1 2.8 0.1 2.10 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 12.8 0.6 18.7 0.8 14.2 0.6 16.1 0.8 11.8 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.5 0.2 5.5 0.2 6.3 0.3 4.9 0.2 6.6 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 37.6 1.8 60.1 2.5 54.9 2.3 61.8 2.9 39.1 1.9
08. Rehuaineet 2.4 0.1 5.6 0.2 5.1 0.2 6.0 0.3 5.2 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.1 0.3 6.0 0.3 7.3 0.3 5.4 0.2 3.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.1 2.2 0.1 2.8 0.1 4.2 0.2 2.9 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.1 2.2 0.1 2.7 0.1 4.1 0.2 2.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 101.4 4.9 83.1 3.5 103.1 4.3 101.4 4.8 113.2 5.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 80.6 3.9 60.5 2.6 81.3 3.4 77.2 3.6 92.9 4.6
24. Puutavara ja korkki 13.4 0.6 13.4 0.6 13.2 0.6 13.6 0.6 12.6 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.7 0.2 4.4 0.2 4.6 0.2 6.6 0.3 4.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.1 0.1 4.1 0.2 3.5 0.1 3.2 0.1 2.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17.9 0.9 25.6 1.1 29.2 1.2 10.4 0.5 32.4 1.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.8 0.2 3.3 0.1 3.8 0.2 0 0.0 3.8 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14.0 0.7 22.2 0.9 25.3 1.1 10.4 0.5 28.7 1.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 111.6 5.4 166.9 7.1 120.9 5.1 172.6 8.1 266.3 13.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 109.5 5.3 164.1 6.9 118.5 5.0 170.1 8.0 262.0 12.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.1 0.1 2.9 0.1 2.5 0.1 2.6 0.1 4.3 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 61.2 3.0 154.9 6.6 258.6 10.9 91.7 4.3 91.2 4.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 34.6 1.7 124.1 5.3 210.4 8.9 58.4 2.7 50.2 2.5
53. Väri- ja parkitusaineet 2.7 0.1 2.7 0.1 1.8 0.1 1.10 0.1 3.6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.6 0.4 9.3 0.4 9.9 0.4 8.10 0.4 7.8 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 17.5 0.7 0 0.0 9.5 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.0 1.1 0.0 1.2 0.0 1.8 0.1 0.8 0.0
58. Muovit, valmistetut 7.4 0.4 9.2 0.4 9.3 0.4 10.6 0.5 7.8 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.8 0.4 8.2 0.3 8.1 0.3 9.8 0.5 11.4 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 215.5 10.4 221.3 9.4 235.8 9.9 245.2 11.5 218.10 10.8
62. Kumituotteet 73.2 3.5 74.2 3.1 74.5 3.1 85.7 4.0 59.9 3.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 51.6 2.5 47.4 2.0 57.0 2.4 54.0 2.5 57.10 2.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20.6 1.0 19.4 0.8 17.0 0.7 14.8 0.7 19.3 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17.3 0.8 20.1 0.8 21.3 0.9 20.8 1.0 17.8 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 7.5 0.4 9.4 0.4 7.6 0.3 8.6 0.4 6.8 0.3
67. Rauta ja teräs 2.5 0.1 3.5 0.1 6.5 0.3 7.6 0.4 4.5 0.2
68. Muut metallit 23.9 1.2 26.1 1.1 25.4 1.1 28.5 1.3 29.3 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.2 0.9 21.5 0.9 26.6 1.1 25.3 1.2 23.4 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 376.6 18.2 349.7 14.8 352.10 14.9 339.10 16.0 288.9 14.3
71. Voimakoneet ja moottorit 6.7 0.3 8.9 0.4 6.7 0.3 11.5 0.5 7.3 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.2 0.5 10.6 0.4 13.2 0.6 10.1 0.5 8.8 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36.8 1.8 35.3 1.5 41.9 1.8 30.6 1.4 24.5 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 78.3 3.8 70.6 3.0 60.1 2.5 61.6 2.9 56.3 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 109.7 5.3 91.2 3.9 91.7 3.9 87.10 4.1 70.8 3.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 116.2 5.6 109.7 4.6 112.0 4.7 115.1 5.4 103.2 5.1
78. Moottoriajoneuvot 17.7 0.9 22.4 0.9 26.9 1.1 21.2 1.0 17.6 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 0.1 1.2 0.0 0.7 0.0 2.1 0.1 0.8 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 898.2 43.4 1,036.2 43.9 954.7 40.2 861.3 40.5 749.0 37.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.9 0.1 3.0 0.1 3.2 0.1 2.7 0.1 2.2 0.1
82. Huonekalut 141.7 6.9 161.6 6.8 174.3 7.3 147.8 7.0 130.9 6.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 34.1 1.6 33.7 1.4 48.5 2.0 39.6 1.9 30.4 1.5
84. Vaatteet 370.9 17.9 418.4 17.7 355.1 15.0 317.0 14.9 301.6 14.9
85. Jalkineet 180.4 8.7 231.7 9.8 204.0 8.6 144.5 6.8 121.5 6.0
87. Kojeet,mittarit yms. 12.8 0.6 12.7 0.5 12.1 0.5 14.5 0.7 12.2 0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.6 0.2 4.2 0.2 7.9 0.3 5.9 0.3 6.3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 151.1 7.3 171.1 7.2 149.9 6.3 189.7 8.9 144.3 7.1
9. Muut tavarat 15.4 0.7 18.6 0.8 10.7 0.4 12.3 0.6 12.2 0.6
93. Erittelemätön 9.7 0.5 13.0 0.5 5.3 0.2 6.7 0.3 7.2 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.7 0.3 5.6 0.2 5.5 0.2 5.7 0.3 5.1 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,067.5 100.0 2,361.4 100.0 2,374.2 100.0 2,124.5 100.0 2,024.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu