Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.50.60.60.60.5
Tuonnista0.80.90.80.91.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.80.70.80.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Indonesian kanssa, vienti Indonesiaan ja tuonti Indonesiasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Indonesian kanssa edusti vuoden 2021 huhtikuussa 0.8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.5 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1.0 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Indonesia oli Yhdysvaltain 24. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 3.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Indonesian kanssa oli Yhdysvalloille 1.7 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Indonesiasta oli 39.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 2.4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Indonesiasta olivat Sitc851 (jalkineet), joka edusti 9.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc422 (muut kasviöljyt ja -rasvat) 6.9 % sekä Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 6.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Indonesiaan oli 27.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 683 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 12.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 12.0 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 7.6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Indonesian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 10.9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 13.0 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 10.0 prosentilla ja viennin arvo 21.5822281836467. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc851 (jalkineet), arvon ollessa 668 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 605 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Indonesiaan (ID) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 120.9 17.9 139.9 18.7 144.9 19.5 173.9 19.0 108.3 15.8
00. Elävät eläimet 1.4 0.2 0 0.0 2.5 0.3 0.5 0.1 2.5 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 5.9 0.9 5.2 0.7 4.6 0.6 10.0 1.1 7.9 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 17.2 2.6 13.5 1.8 22.1 3.0 33.9 3.7 17.9 2.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.1 0.6 0.1 1.5 0.2 6.2 0.7 1.4 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 21.5 3.2 46.4 6.2 36.0 4.8 22.3 2.4 2.8 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 9.2 1.4 6.9 0.9 7.8 1.1 11.3 1.2 8.3 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.8 0.4 4.2 0.6 2.2 0.3 5.4 0.6 4.4 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.0 1.6 0.2 1.1 0.1 4.5 0.5 2.7 0.4
08. Rehuaineet 58.5 8.7 57.7 7.7 59.7 8.0 71.1 7.8 51.8 7.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.8 0.6 4.3 0.6 7.7 1.0 9.1 1.0 9.1 1.3
1. Juomat ja tupakka 3.2 0.5 4.7 0.6 3.9 0.5 1.10 0.2 3.9 0.6
11. Juomat 0.4 0.1 1.0 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.8 0.4 3.7 0.5 3.6 0.5 1.7 0.2 3.2 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 200.9 29.8 166.8 22.3 208.3 28.0 241.6 26.4 184.6 27.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 121.7 18.1 87.1 11.7 122.4 16.5 157.1 17.2 83.7 12.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.9 0.3 2.3 0.3 0.8 0.1 2.7 0.3 0.10 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.0 0.3 3.1 0.4 2.6 0.3 2.8 0.3 2.7 0.4
25. Paperimassa 35.4 5.3 31.7 4.2 33.1 4.4 36.3 4.0 42.2 6.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 19.7 2.9 24.5 3.3 31.9 4.3 26.2 2.9 37.8 5.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.7 0.4 2.9 0.4 2.2 0.3 2.9 0.3 3.0 0.4
28. Malmit ja metalliromu 12.9 1.9 11.5 1.5 11.5 1.5 8.3 0.9 8.5 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.8 0.7 3.10 0.5 4.1 0.5 5.6 0.6 6.0 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 143.0 21.2 201.7 27.0 189.5 25.5 249.2 27.2 83.2 12.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.3 1.7 9.9 1.3 57.8 7.8 49.5 5.4 1.1 0.2
34. Kaasut 131.7 19.6 191.8 25.7 131.7 17.7 199.7 21.8 82.0 12.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 80.5 11.9 104.9 14.0 93.8 12.6 103.9 11.4 113.2 16.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.7 2.2 42.0 5.6 30.4 4.1 21.9 2.4 39.7 5.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.2 1.4 8.5 1.1 12.6 1.7 7.4 0.8 20.0 2.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.2 1.2 0.2 1.6 0.2 1.4 0.2 2.1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.4 1.7 5.6 0.7 5.6 0.7 12.8 1.4 9.2 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.5 1.0 7.4 1.0 10.2 1.4 8.10 1.0 8.2 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 13.9 2.1 15.4 2.1 11.1 1.5 23.5 2.6 16.2 2.4
58. Muovit, valmistetut 2.1 0.3 2.4 0.3 2.1 0.3 2.2 0.2 2.1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 21.1 3.1 22.3 3.0 20.5 2.7 25.4 2.8 15.8 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.2 1.8 9.7 1.3 12.9 1.7 13.1 1.4 13.1 1.9
62. Kumituotteet 2.1 0.3 0.6 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 1.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 1.3 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.3 0.3 2.7 0.4 1.9 0.2 3.1 0.3 2.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 0.2 1.5 0.2 2.6 0.3 2.2 0.2 2.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.1 1.1 0.1 1.2 0.2 2.2 0.2 1.7 0.2
67. Rauta ja teräs 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1
68. Muut metallit 0.7 0.1 0.4 0.0 1.1 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 0.4 2.5 0.3 4.3 0.6 2.7 0.3 2.9 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 77.1 11.4 86.4 11.6 58.3 7.8 93.2 10.2 135.8 19.9
71. Voimakoneet ja moottorit 10.3 1.5 6.7 0.9 6.4 0.9 8.10 1.0 20.7 3.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.3 1.4 12.1 1.6 9.4 1.3 16.4 1.8 15.2 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.1 1.6 0.2 1.4 0.2 1.3 0.1 2.3 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.4 2.7 14.8 2.0 18.10 2.6 19.8 2.2 26.7 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.5 0.5 7.9 1.0 1.5 0.2 2.7 0.3 2.5 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.1 1.0 4.0 0.5 3.10 0.5 3.5 0.4 3.5 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.2 2.7 11.2 1.5 8.7 1.2 9.9 1.1 8.7 1.3
78. Moottoriajoneuvot 2.4 0.4 1.10 0.3 2.10 0.4 5.5 0.6 5.3 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 7.5 1.1 26.6 3.5 5.4 0.7 25.5 2.8 51.3 7.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.2 4.0 25.2 3.4 22.6 3.0 28.1 3.1 33.4 4.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 4.4 0.6
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 1.3 0.1 3.8 0.5
85. Jalkineet 5.3 0.8 6.2 0.8 4.9 0.6 5.7 0.6 6.8 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 12.2 1.8 9.5 1.3 7.4 1.0 10.7 1.2 8.0 1.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.2 1.7 0.2 1.6 0.2 1.5 0.2 1.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 6.10 1.0 6.3 0.8 6.8 0.9 7.7 0.8 8.8 1.3
9. Muut tavarat 8.8 1.3 8.1 1.1 8.6 1.1 9.7 1.1 7.7 1.1
93. Erittelemätön 1.7 0.2 0.1 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.2 1.1 7.8 1.0 7.9 1.1 9.5 1.0 7.2 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 673.4 100.0 747.0 100.0 742.6 100.0 914.5 100.0 683.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 239.6 13.8 288.6 16.3 194.0 12.1 268.9 13.0 303.1 12.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 171.6 9.9 202.8 11.5 135.8 8.5 203.5 9.8 204.4 8.7
04. Vilja ja viljatuotteet 3.2 0.2 4.5 0.3 1.7 0.1 2.1 0.1 2.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 14.2 0.8 20.5 1.2 11.4 0.7 12.8 0.6 18.7 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.7 0.3 4.2 0.2 2.10 0.2 4.5 0.2 5.5 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 39.8 2.3 50.6 2.9 36.7 2.3 37.6 1.8 60.1 2.5
08. Rehuaineet 1.3 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 2.4 0.1 5.6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.8 0.3 4.9 0.3 4.8 0.3 6.1 0.3 6.0 0.3
1. Juomat ja tupakka 3.3 0.2 2.3 0.1 1.7 0.1 1.4 0.1 2.2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.2 0.2 2.3 0.1 1.7 0.1 1.4 0.1 2.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 80.2 4.6 66.2 3.7 90.6 5.6 101.4 4.9 83.1 3.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 62.4 3.6 47.2 2.7 77.8 4.8 80.6 3.9 60.5 2.6
24. Puutavara ja korkki 10.7 0.6 11.8 0.7 8.1 0.5 13.4 0.6 13.4 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.7 0.2 3.9 0.2 2.2 0.1 3.7 0.2 4.4 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.1 0.9 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.5 0.1 2.6 0.1 2.4 0.1 3.1 0.1 4.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 38.2 2.2 7.1 0.4 16.7 1.0 17.9 0.9 25.6 1.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 4.1 0.2 0 0.0 3.8 0.2 3.8 0.2 3.3 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.1 2.0 6.10 0.4 12.9 0.8 14.0 0.7 22.2 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 89.8 5.2 104.8 5.9 96.4 6.0 111.6 5.4 166.9 7.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 88.3 5.1 104.1 5.9 94.7 5.9 109.5 5.3 164.1 6.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.6 0.1 0.7 0.0 1.8 0.1 2.1 0.1 2.9 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 59.7 3.4 69.7 3.9 53.1 3.3 61.2 3.0 154.9 6.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 38.4 2.2 41.5 2.3 32.5 2.0 34.6 1.7 124.1 5.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.8 0.1 1.9 0.1 1.8 0.1 2.7 0.1 2.7 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.4 0.4 5.8 0.3 6.2 0.4 7.6 0.4 9.3 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 7.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0
58. Muovit, valmistetut 9.7 0.6 9.3 0.5 6.4 0.4 7.4 0.4 9.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.8 0.2 3.8 0.2 5.7 0.4 7.8 0.4 8.2 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 185.7 10.7 191.5 10.8 184.4 11.5 215.5 10.4 221.3 9.4
62. Kumituotteet 66.3 3.8 70.1 4.0 51.9 3.2 73.2 3.5 74.2 3.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 40.9 2.3 40.4 2.3 61.10 3.9 51.6 2.5 47.4 2.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20.9 1.2 19.5 1.1 19.8 1.2 20.6 1.0 19.4 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.8 0.9 15.2 0.9 13.2 0.8 17.3 0.8 20.1 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 8.5 0.5 11.7 0.7 8.0 0.5 7.5 0.4 9.4 0.4
67. Rauta ja teräs 2.7 0.2 3.1 0.2 3.6 0.2 2.5 0.1 3.5 0.1
68. Muut metallit 18.7 1.1 15.9 0.9 9.2 0.6 23.9 1.2 26.1 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.2 0.7 15.7 0.9 17.0 1.1 19.2 0.9 21.5 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 286.5 16.5 318.7 18.0 269.5 16.8 376.6 18.2 349.7 14.8
71. Voimakoneet ja moottorit 5.7 0.3 7.1 0.4 4.7 0.3 6.7 0.3 8.9 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.2 0.5 7.1 0.4 11.8 0.7 10.2 0.5 10.6 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.9 0.9 20.3 1.1 19.3 1.2 36.8 1.8 35.3 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 54.5 3.1 70.8 4.0 59.2 3.7 78.3 3.8 70.6 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 81.9 4.7 91.6 5.2 71.5 4.5 109.7 5.3 91.2 3.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 100.1 5.8 99.2 5.6 84.9 5.3 116.2 5.6 109.7 4.6
78. Moottoriajoneuvot 20.2 1.2 21.9 1.2 17.3 1.1 17.7 0.9 22.4 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 1.2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 706.3 40.6 702.7 39.8 685.8 42.8 898.2 43.4 1,036.2 43.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.1 3.1 0.2 2.1 0.1 2.9 0.1 3.0 0.1
82. Huonekalut 115.0 6.6 125.1 7.1 103.9 6.5 141.7 6.9 161.6 6.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 16.5 0.9 27.0 1.5 20.10 1.3 34.1 1.6 33.7 1.4
84. Vaatteet 234.4 13.5 304.3 17.2 303.4 18.9 370.9 17.9 418.4 17.7
85. Jalkineet 139.3 8.0 124.3 7.0 131.5 8.2 180.4 8.7 231.7 9.8
87. Kojeet,mittarit yms. 9.5 0.5 13.8 0.8 9.8 0.6 12.8 0.6 12.7 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.10 0.3 5.1 0.3 4.2 0.3 4.6 0.2 4.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 184.3 10.6 100.5 5.7 110.2 6.9 151.1 7.3 171.1 7.2
9. Muut tavarat 50.4 2.9 15.5 0.9 11.5 0.7 15.4 0.7 18.6 0.8
93. Erittelemätön 44.8 2.6 10.7 0.6 7.3 0.5 9.7 0.5 13.0 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.7 0.3 4.9 0.3 4.3 0.3 5.7 0.3 5.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,739.5 100.0 1,766.6 100.0 1,603.2 100.0 2,067.5 100.0 2,361.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu