Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,6 0,4 0,4 0,6 0,5
Tuonnista1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,9 0,9 0,8 0,9 0,9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Indonesian kanssa, vienti Indonesiaan ja tuonti Indonesiasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Indonesian kanssa edusti vuoden 2022 huhtikuussa 0,9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,5 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1,2 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Indonesia oli Yhdysvaltain 21. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 4,2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 38,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Indonesian kanssa oli Yhdysvalloille 2,3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Indonesiasta oli 37,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 3,3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Indonesiasta olivat Sitc851 (jalkineet), joka edusti 11,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc422 (muut kasviöljyt ja -rasvat) 8,5 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 6,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Indonesiaan oli 41,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 912 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 21,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 16,7 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 5,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Indonesian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 38,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 14,9 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 49,7 prosentilla ja viennin arvo 9,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc851 (jalkineet), arvon ollessa 1,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 666 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 8,4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Indonesiaan (ID) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 114,3 12,5 116,2 19,7 107,6 18,1 129,8 11,4 190,1 20,9
00. Elävät eläimet 2,2 0,2 00 2,6 0,4 2,2 0,2 3,0 0,3
01. Liha ja lihatuotteet 8,8 1,0 7,0 1,2 8,4 1,4 13,6 1,2 20,6 2,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 20,7 2,3 17,7 3,0 28,3 4,8 35,5 3,1 33,1 3,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,7 0,2 1,3 0,2 1,8 0,3 1,6 0,1 2,3 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 5,9 0,6 22,7 3,8 2,9 0,5 3,6 0,3 52,4 5,7
05. Hedelmät ja kasvikset 9,1 1,0 7,5 1,3 9,1 1,5 9,3 0,8 10,1 1,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,5 0,3 3,8 0,6 2,9 0,5 4,5 0,4 5,3 0,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,6 0,2 1,5 0,3 1,2 0,2 1,5 0,1 0,1 0,0
08. Rehuaineet 56,1 6,1 46,6 7,9 43,9 7,4 51,7 4,5 53,6 5,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,7 0,6 8,0 1,4 6,3 1,1 6,4 0,6 9,7 1,1
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,1 1,2 0,2 0,5 0,1 1,7 0,1 2,3 0,3
11. Juomat 0,3 0,0 00 0,3 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,4 0,0 1,2 0,2 0,2 0,0 1,2 0,1 1,9 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 163,9 17,9 171,7 29,1 211,0 35,5 261,6 22,9 250,0 27,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,0 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 0,7 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 75,4 8,2 68,7 11,6 119,0 20,0 157,3 13,8 152,1 16,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,5 0,2 0,7 0,1 1,2 0,2 1,4 0,1 0,7 0,1
24. Puutavara ja korkki 4,2 0,5 2,8 0,5 4,1 0,7 4,4 0,4 3,8 0,4
25. Paperimassa 46,4 5,1 54,7 9,3 43,9 7,4 40,4 3,5 41,0 4,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 21,7 2,4 26,9 4,6 27,6 4,6 46,4 4,1 34,1 3,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,1 0,2 2,3 0,4 2,5 0,4 2,1 0,2 4,8 0,5
28. Malmit ja metalliromu 7,9 0,9 11,8 2,0 8,3 1,4 4,9 0,4 8,5 0,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,7 0,4 3,2 0,5 3,7 0,6 3,5 0,3 4,3 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 165,8 18,1 83,5 14,1 67,5 11,3 338,4 29,7 194,1 21,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 4,6 0,8 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,6 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
34. Kaasut 165,2 18,1 78,5 13,3 66,9 11,2 337,8 29,6 193,5 21,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 301,8 33,0 80,9 13,7 72,3 12,2 170,5 14,9 144,3 15,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12,0 1,3 8,6 1,5 12,1 2,0 23,6 2,1 27,7 3,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17,2 1,9 19,0 3,2 8,0 1,3 21,6 1,9 16,4 1,8
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0,2 1,0 0,2 1,5 0,2 1,8 0,2 1,5 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 222,6 24,4 8,5 1,4 5,6 0,9 58,9 5,2 29,5 3,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8,6 0,9 5,9 1,0 7,5 1,3 8,3 0,7 10,0 1,1
56. Lannoitteet, valmistetut 00 0,1 0,0 00 0,5 0,0 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 11,7 1,3 15,1 2,6 14,6 2,5 27,8 2,4 14,2 1,6
58. Muovit, valmistetut 3,1 0,3 2,7 0,5 1,9 0,3 3,7 0,3 3,7 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24,7 2,7 19,9 3,4 21,2 3,6 24,5 2,1 41,1 4,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13,8 1,5 15,8 2,7 16,7 2,8 15,5 1,4 12,7 1,4
62. Kumituotteet 0,6 0,1 1,1 0,2 0,9 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,1 0,1 0,7 0,1 0,9 0,2 1,6 0,1 1,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,0 0,2 1,9 0,3 1,7 0,3 2,1 0,2 1,6 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,2 0,2 3,2 0,5 1,7 0,3 2,4 0,2 1,5 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 1,3 0,1 1,7 0,3 6,3 1,1 2,0 0,2 1,7 0,2
67. Rauta ja teräs 0,8 0,1 3,3 0,6 1,3 0,2 0,5 0,0 0,7 0,1
68. Muut metallit 0,7 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,5 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,8 0,5 3,2 0,5 3,3 0,5 4,9 0,4 4,4 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 104,6 11,4 82,3 13,9 87,0 14,6 173,7 15,2 78,3 8,6
71. Voimakoneet ja moottorit 13,6 1,5 11,3 1,9 16,7 2,8 8,7 0,8 6,6 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,9 1,7 16,5 2,8 12,4 2,1 23,7 2,1 16,5 1,8
73. Metalliteollisuuskoneet 2,1 0,2 1,9 0,3 1,7 0,3 6,5 0,6 2,4 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26,0 2,8 20,0 3,4 14,9 2,5 18,2 1,6 17,6 1,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6,1 0,7 5,9 1,0 4,5 0,7 5,7 0,5 5,7 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11,5 1,3 7,3 1,2 5,0 0,8 6,2 0,5 5,2 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15,8 1,7 10,8 1,8 12,2 2,0 15,1 1,3 10,8 1,2
78. Moottoriajoneuvot 3,5 0,4 3,9 0,7 6,9 1,2 8,9 0,8 7,8 0,9
79. Muut kuljetusvälineet 10,0 1,1 4,6 0,8 12,8 2,1 80,7 7,1 5,8 0,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 38,0 4,2 31,9 5,4 23,2 3,9 37,9 3,3 28,3 3,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
82. Huonekalut 0,4 0,0 0,6 0,1 1,2 0,2 1,1 0,1 0,9 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,7 0,1 0,8 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1
84. Vaatteet 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 0,6 0,0 0,6 0,1
85. Jalkineet 10,0 1,1 8,7 1,5 5,8 1,0 6,5 0,6 3,6 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 13,7 1,5 12,5 2,1 8,4 1,4 15,2 1,3 13,5 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,1 2,0 0,3 0,7 0,1 2,0 0,2 2,1 0,2
89. Muut valmiit tavarat 11,2 1,2 6,9 1,2 6,1 1,0 11,5 1,0 6,9 0,8
9. Muut tavarat 11,3 1,2 7,0 1,2 8,9 1,5 11,8 1,0 11,2 1,2
93. Erittelemätön 1,9 0,2 0,3 0,0 2,0 0,3 0,2 0,0 1,5 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9,4 1,0 6,2 1,0 6,3 1,1 11,5 1,0 9,6 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 914,2 100,0 590,8 100,0 595,0 100,0 1.141,2 100,0 911,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 399,9 15,1 365,9 13,1 303,4 12,3 393,3 12,4 371,7 11,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 260,7 9,8 264,7 9,5 233,0 9,4 301,2 9,5 269,8 8,3
04. Vilja ja viljatuotteet 2,2 0,1 4,3 0,2 2,9 0,1 4,5 0,1 2,8 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 23,4 0,9 16,0 0,6 11,0 0,4 14,7 0,5 21,0 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6,3 0,2 5,2 0,2 6,2 0,3 7,1 0,2 5,0 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 93,7 3,5 65,4 2,3 42,7 1,7 55,4 1,8 60,9 1,9
08. Rehuaineet 5,8 0,2 3,2 0,1 2,9 0,1 2,6 0,1 3,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,6 0,3 7,0 0,3 4,7 0,2 7,7 0,2 8,8 0,3
1. Juomat ja tupakka 4,6 0,2 2,5 0,1 2,9 0,1 3,5 0,1 2,9 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4,6 0,2 2,4 0,1 2,9 0,1 3,5 0,1 2,8 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 112,7 4,2 127,3 4,6 130,4 5,3 128,5 4,1 94,1 2,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 79,6 3,0 94,2 3,4 103,0 4,2 89,1 2,8 49,0 1,5
24. Puutavara ja korkki 20,9 0,8 21,6 0,8 21,7 0,9 27,1 0,9 32,2 1,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7,6 0,3 6,0 0,2 2,2 0,1 8,0 0,3 7,5 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,2 0,2 5,4 0,2 3,1 0,1 4,0 0,1 4,8 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 18,0 0,7 15,7 0,6 36,7 1,5 35,7 1,1 23,8 0,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,3 0,1 00 00 4,0 0,1 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14,7 0,6 15,7 0,6 36,4 1,5 31,5 1,0 23,6 0,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 205,8 7,7 229,6 8,2 208,9 8,5 204,3 6,5 285,0 8,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 202,9 7,6 228,6 8,2 207,7 8,4 199,6 6,3 276,4 8,5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,8 0,1 1,0 0,0 1,2 0,0 4,7 0,2 8,6 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 116,8 4,4 120,1 4,3 118,7 4,8 129,4 4,1 146,6 4,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 72,1 2,7 78,1 2,8 79,1 3,2 89,4 2,8 102,7 3,2
53. Väri- ja parkitusaineet 4,4 0,2 7,1 0,3 2,9 0,1 2,5 0,1 3,9 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11,4 0,4 10,1 0,4 4,4 0,2 7,5 0,2 7,3 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 1,6 0,1 1,9 0,1 1,3 0,1 3,3 0,1 3,4 0,1
58. Muovit, valmistetut 8,7 0,3 9,0 0,3 6,9 0,3 9,9 0,3 11,3 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,4 0,7 13,7 0,5 23,6 1,0 16,2 0,5 17,6 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 408,4 15,4 350,3 12,6 272,0 11,0 365,3 11,6 363,6 11,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,4 0,1 1,4 0,0 1,6 0,1 1,7 0,1 1,4 0,0
62. Kumituotteet 90,8 3,4 93,0 3,3 76,9 3,1 112,5 3,6 107,0 3,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 123,4 4,6 91,5 3,3 86,2 3,5 111,5 3,5 112,8 3,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23,4 0,9 19,4 0,7 14,3 0,6 19,8 0,6 25,0 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 22,4 0,8 19,7 0,7 16,2 0,7 24,2 0,8 24,5 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 9,3 0,3 11,4 0,4 8,8 0,4 11,3 0,4 14,5 0,4
67. Rauta ja teräs 36,3 1,4 17,9 0,6 22,9 0,9 35,0 1,1 22,9 0,7
68. Muut metallit 79,6 3,0 75,6 2,7 22,6 0,9 27,9 0,9 26,6 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 21,9 0,8 20,6 0,7 22,6 0,9 21,3 0,7 29,0 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 379,0 14,3 375,4 13,5 402,0 16,3 497,1 15,7 457,0 14,1
71. Voimakoneet ja moottorit 7,6 0,3 8,7 0,3 5,6 0,2 8,2 0,3 11,8 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12,7 0,5 14,2 0,5 17,3 0,7 8,2 0,3 10,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19,7 0,7 14,9 0,5 20,8 0,8 41,5 1,3 38,6 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 66,7 2,5 70,1 2,5 49,6 2,0 88,7 2,8 111,1 3,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 110,3 4,2 98,1 3,5 82,0 3,3 67,8 2,1 86,7 2,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 140,3 5,3 148,2 5,3 204,5 8,3 249,4 7,9 168,5 5,2
78. Moottoriajoneuvot 20,3 0,8 20,2 0,7 19,0 0,8 31,7 1,0 28,2 0,9
79. Muut kuljetusvälineet 1,3 0,1 0,9 0,0 3,2 0,1 1,5 0,0 1,4 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 991,5 37,3 1.100,6 39,5 968,1 39,2 1.372,2 43,4 1.494,1 46,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7,4 0,3 4,9 0,2 3,2 0,1 6,3 0,2 4,6 0,1
82. Huonekalut 165,8 6,2 178,4 6,4 148,9 6,0 229,6 7,3 216,0 6,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 48,0 1,8 62,3 2,2 50,4 2,0 71,5 2,3 87,7 2,7
84. Vaatteet 405,4 15,3 463,9 16,7 451,5 18,3 624,4 19,7 616,7 19,0
85. Jalkineet 171,1 6,4 213,3 7,7 171,2 6,9 252,0 8,0 376,3 11,6
87. Kojeet,mittarit yms. 10,5 0,4 11,6 0,4 8,4 0,3 13,1 0,4 12,7 0,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13,2 0,5 9,6 0,3 4,6 0,2 9,0 0,3 9,4 0,3
89. Muut valmiit tavarat 170,1 6,4 156,7 5,6 129,8 5,3 166,3 5,3 170,7 5,2
9. Muut tavarat 19,3 0,7 96,7 3,5 28,7 1,2 32,6 1,0 12,6 0,4
93. Erittelemätön 13,6 0,5 90,6 3,3 24,0 1,0 26,2 0,8 6,0 0,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5,7 0,2 6,1 0,2 4,8 0,2 6,4 0,2 6,5 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.656,0 100,0 2.784,2 100,0 2.471,9 100,0 3.161,9 100,0 3.251,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu