Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Georgian kanssa, vienti Georgiaan ja tuonti Georgiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Georgia oli Yhdysvaltain 107. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 10 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Georgiaan. Kuukauden suuruudeltaan 58 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Georgian kanssa oli 49 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Georgiasta supistui voimakkasti eli 36,0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 4,8 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Georgiasta olivat Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), joka edusti 39,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 17,9 % sekä Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 5,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Georgiaan oli 28,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 54 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 69,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 7,9 % sekä Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 7,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Georgian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 39,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 746 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 159 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 588 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20,6 prosentilla ja viennin arvo 45,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 96 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 351 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Georgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 429 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,9 11,9 6,1 9,7 3,9 5,9 7,0 10,7 5,3 9,9
01. Liha ja lihatuotteet 5,7 9,9 5,0 7,9 2,7 4,0 3,0 4,6 4,1 7,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,9 0,5 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 1,2 0,4 0,7 0,5 0,8 3,4 5,2 0,5 0,9
1. Juomat ja tupakka 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,2 0,0 0,0 0,1 0,2
11. Juomat 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,2 0,0 0,0 0,1 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 2,1 0,3 0,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,3 0,5 0,3 0,5
28. Malmit ja metalliromu 00 00 00 1,0 1,6 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6,9 11,9 10,6 16,9 8,1 12,4 1,0 1,5 1,1 2,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6,3 11,0 9,3 14,9 7,0 10,7 0,2 0,3 0,3 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,3 0,4 0,6 0,5 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,1 0,1 0,6 0,9 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40,4 70,0 43,1 68,6 50,4 76,6 52,7 81,0 44,4 82,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,8 1,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,0 0,1 0,3 0,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,6 1,1 0,4 0,7 0,5 0,8 0,7 1,1 0,7 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 0,7 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,4 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,3 0,6 0,2 0,2 0,6 0,9 0,4 0,5 0,1 0,3
78. Moottoriajoneuvot 37,8 65,5 41,6 66,1 42,3 64,4 50,7 77,9 42,3 78,8
79. Muut kuljetusvälineet 0,1 0,1 0,1 0,1 6,1 9,3 0,2 0,3 0,4 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,7 4,7 1,9 3,1 1,6 2,5 2,6 4,1 1,8 3,4
84. Vaatteet 0,4 0,7 0,4 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6 1,1
87. Kojeet,mittarit yms. 1,7 3,0 0,7 1,1 0,2 0,3 1,2 1,8 0,8 1,4
89. Muut valmiit tavarat 0,3 0,5 0,6 1,0 0,8 1,1 0,7 1,1 0,3 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 57,7 100,0 62,9 100,0 65,7 100,0 65,1 100,0 53,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0,6 2,6 0,6 2,2 0,7 3,0 0,4 1,7 1,1 23,1
11. Juomat 0,6 2,6 0,6 2,2 0,7 3,0 0,4 1,7 1,1 23,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7,8 35,9 9,5 35,5 3,7 14,8 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7,8 35,9 9,5 35,5 3,7 14,8 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,6 2,9 4,6 17,0 0,1 0,4 0,2 0,7 0,1 1,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,6 2,7 00 00 00 00
56. Lannoitteet, valmistetut 00 4,5 16,8 00 00 00
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11,5 52,4 10,4 38,8 19,0 76,1 22,9 93,5 2,2 44,7
67. Rauta ja teräs 11,5 52,4 10,4 38,7 18,9 75,7 22,8 93,1 1,9 39,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,5 2,5 0,5 2,0 0,8 3,4 0,4 1,8 0,7 15,3
84. Vaatteet 0,3 1,1 0,3 1,2 0,5 2,1 0,2 0,8 0,3 7,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 21,9 100,0 26,8 100,0 24,9 100,0 24,5 100,0 4,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu