Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/8 - 2023/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/8
%
2023/9
%
2023/10
%
2023/11
%
2023/12
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,8 7,8 7,9 8,3 9,5 8,8 10,6 10,1 11,5 10,9
01. Liha ja lihatuotteet 6,8 6,0 5,5 5,8 6,4 5,9 9,2 8,7 8,8 8,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,7 0,6 1,6 1,7 1,5 1,4 0,6 0,6 0,2 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 1,3 1,1 0,8 0,8 1,1 1,0 0,7 0,6 2,0 1,9
1. Juomat ja tupakka 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0
11. Juomat 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,2 0,2 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 0,7 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,8 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,3 2,1 2,3 2,4 4,4 4,1 6,1 5,8 2,7 2,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 4,7 4,5 0,4 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0,4 0,3 0,3 1,3 1,2 0,6 0,6 0,1 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 0,9 0,8 1,2 1,3 1,6 1,5 0,5 0,5 1,9 1,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,4 0,4 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,0 0,9 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 94,8 84,7 80,1 84,7 89,7 82,5 84,8 80,8 87,8 83,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,7 0,6 0,4 0,4 1,0 0,9 1,7 1,6 0,6 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,9 0,8 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9 1,1 1,0 1,4 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,2 1,1 1,0 1,0 0,6 0,6 0,7 0,7 1,1 1,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0
78. Moottoriajoneuvot 89,7 80,1 76,7 81,1 85,3 78,5 80,4 76,6 83,7 79,7
79. Muut kuljetusvälineet 1,3 1,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,9 2,6 2,8 2,9 2,6 2,4 2,5 2,4 2,0 1,9
84. Vaatteet 0,6 0,5 0,7 0,7 0,9 0,8 0,5 0,5 0,7 0,7
87. Kojeet,mittarit yms. 1,1 1,0 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
89. Muut valmiit tavarat 0,9 0,8 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3 1,2 0,8 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 112,0 100,0 94,6 100,0 108,7 100,0 105,0 100,0 105,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 1,2 4,4 0,7 21,0 0,6 2,3 0,9 20,2 0,7 8,2
11. Juomat 1,2 4,4 0,7 21,0 0,6 2,3 0,9 20,2 0,7 8,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,6 2,2 0,1 2,8 1,0 4,1 0,2 4,8 1,4 17,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 1,8 0,1 1,7 1,0 4,0 0,2 4,2 1,4 16,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22,1 83,6 0,0 1,3 21,2 83,8 0,3 6,3 0,3 3,5
67. Rauta ja teräs 21,9 83,0 00 21,0 83,0 0,2 3,9 00
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,7 2,5 1,2 38,7 1,2 4,9 1,6 38,1 3,6 44,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 3,2 0,6 13,5 0,0 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,0 0,1 0,1 2,5 0,0 0,2 0,0 0,4 3,1 38,6
78. Moottoriajoneuvot 0,4 1,5 0,7 22,1 0,3 1,2 0,7 16,6 0,4 5,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,3 5,0 0,6 18,9 0,5 2,2 1,1 24,8 1,2 15,0
84. Vaatteet 0,8 3,0 0,3 10,7 0,1 0,6 0,4 10,0 0,8 9,2
89. Muut valmiit tavarat 0,3 1,1 0,2 5,8 0,3 1,1 0,6 14,1 0,4 4,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 26,4 100,0 3,2 100,0 25,3 100,0 4,3 100,0 8,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu