Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Georgian kanssa, vienti Georgiaan ja tuonti Georgiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Georgia oli Yhdysvaltain 99. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 80 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 108.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Georgian kanssa oli 36 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Georgiasta oli 153.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 22 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) edustaen 52.4 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 35.9 prosentin osuutta tuonnista.

Vienti Georgiaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 58 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 56.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10.7 % sekä Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 9.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Georgian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 418 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16.9 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 78 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 340 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 13.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 42 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 195 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 26.9 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Georgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 263 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.2 7.9 2.4 4.0 3.10 8.6 7.2 12.0 6.9 11.9
01. Liha ja lihatuotteet 2.5 4.7 1.4 2.3 2.8 6.1 5.10 10.0 5.8 9.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 2.4 0.5 0.8 1.1 2.3 0.8 1.2 0.8 1.2
1. Juomat ja tupakka 0.7 1.2 0.1 0.0 0.7 1.5 0.3 0.5 0.2 0.3
11. Juomat 0.7 1.2 0.1 0.0 0.7 1.5 0.3 0.5 0.2 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 1.3 0.9 1.4 0.1 0.0 0.4 0.5 0.3 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 1.1 0.7 1.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.2 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.7 12.6 5.5 9.4 2.9 6.1 4.6 7.6 6.9 11.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.7 10.7 5.1 8.8 0.5 1.0 3.4 5.6 6.4 11.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.7 0.2 0.2 1.4 3.0 0.8 1.2 0.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9 1.9 0.3 0.5 0.1 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.1 0.2 0.2 0.2 0.7 1.5 0.2 0.2 0.3 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 39.5 74.5 47.2 81.6 36.2 78.8 45.3 75.8 40.4 70.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.0 11.1 19.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.3 0.5 0.8 0.7 1.4 0.8 1.3 0.9 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.8 0.7 1.1 0.5 1.0 0.4 0.6 0.7 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.7 0.4 0.6 0.5 0.9 7.3 12.2 0.4 0.7
78. Moottoriajoneuvot 37.8 71.4 34.4 59.5 32.4 70.6 36.5 61.0 37.8 65.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.2 0.2 0.3 1.5 3.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.10 1.7 1.7 2.8 1.4 2.9 1.9 3.0 2.8 4.7
84. Vaatteet 0.3 0.6 0.5 0.7 0.6 1.3 0.5 0.8 0.5 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.3 0.4 0.8 1.3 0.3 0.6 1.0 1.7 1.8 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 52.10 100.0 57.8 100.0 45.10 100.0 59.7 100.0 57.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 3.1 0.4 8.2 0.3 1.6 0.6 8.0 0.5 2.2
1. Juomat ja tupakka 0.5 2.5 1.0 24.4 1.1 6.3 0.10 14.6 0.6 2.6
11. Juomat 0.5 2.5 1.0 24.4 1.1 6.3 0.10 14.6 0.6 2.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.9 35.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.9 35.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.7 9.7 1.3 30.7 0.1 0.5 1.6 23.9 0.7 2.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 2.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 9.6 1.3 30.5 0.1 0.2 1.5 22.8 0.1 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.7 76.6 0.5 10.5 14.8 85.0 2.4 36.3 11.5 52.4
67. Rauta ja teräs 12.6 76.3 0.5 10.2 14.6 84.0 2.4 36.0 11.5 52.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.2 1.0 0.6 12.7 0.2 1.1 0.2 1.8 0.3 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.8 4.8 0.5 10.9 0.9 4.9 0.7 10.3 0.6 2.5
84. Vaatteet 0.6 3.4 0.3 6.9 0.8 4.2 0.5 7.5 0.3 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 16.5 100.0 3.10 100.0 17.4 100.0 6.5 100.0 21.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu