Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Georgian kanssa, vienti Georgiaan ja tuonti Georgiasta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Georgia oli Yhdysvaltain 89. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Georgiaan. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 124 miljoonaa dollaria ja pudotusta 14,7 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Georgian kanssa oli 117 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Georgiasta supistui voimakkasti eli 95,1 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Georgiasta olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 17,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 16,4 % sekä Sitc059 (hedelmä- ja kasvismehut) 12,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Georgiaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 121 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 77,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 6,3 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 3,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-heinäkuun aikana

Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 42,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,0 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 46 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 988 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 82,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 17 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 805 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 111,1 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Georgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 942 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,7 5,2 7,7 5,3 10,8 7,9 10,8 8,3 9,6 8,0
01. Liha ja lihatuotteet 3,8 2,3 4,9 3,4 6,6 4,8 8,7 6,6 7,6 6,3
05. Hedelmät ja kasvikset 4,2 2,5 2,2 1,5 3,6 2,6 1,4 1,1 1,3 1,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 0,1 0,6 0,4 0,6 0,5
1. Juomat ja tupakka 0,3 0,2 0,3 0,2 1,3 0,9 0,9 0,7 0,4 0,3
11. Juomat 0,3 0,2 0,2 0,1 1,3 0,9 0,9 0,7 0,4 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,7 0,4 0,3 0,2 0,9 0,7 0,0 0,0 0,2 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0,4 0,3 0,2 0,8 0,6 0,0 0,0 0,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,8 2,9 3,0 2,1 3,7 2,7 3,2 2,5 2,5 2,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,6 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 1,9 1,1 0,7 0,5 2,1 1,5 1,5 1,1 1,2 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,4 0,2 0,9 0,6 0,8 0,6 0,9 0,7 0,2 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,0 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3
67. Rauta ja teräs 0,8 0,5 00 00 0,0 0,0 00
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 148,2 88,4 130,4 89,8 116,9 85,6 113,2 86,5 105,1 87,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,3 0,2 1,4 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,7 0,6
73. Metalliteollisuuskoneet 00 00 00 00 0,5 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,8 0,5 1,1 0,8 0,7 0,5 0,8 0,6 1,3 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 0,5 0,9 0,7 0,8 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,4 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,8 0,6 1,2 1,0
78. Moottoriajoneuvot 144,7 86,3 126,0 86,8 114,2 83,5 109,2 83,4 99,8 82,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,7 2,2 2,9 2,0 2,3 1,7 1,9 1,5 2,0 1,7
84. Vaatteet 0,8 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5
87. Kojeet,mittarit yms. 0,9 0,6 1,3 0,9 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
89. Muut valmiit tavarat 1,7 1,0 1,0 0,7 1,1 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 167,6 100,0 145,1 100,0 136,7 100,0 130,9 100,0 120,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,4 7,3 0,5 4,1 0,5 9,4 0,4 12,6 0,5 15,1
1. Juomat ja tupakka 1,2 24,4 0,4 3,5 1,2 21,6 0,8 24,3 0,8 25,2
11. Juomat 1,2 24,4 0,4 3,5 1,2 21,6 0,8 24,3 0,8 25,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,3 5,6 8,0 71,8 0,3 5,5 0,4 11,5 0,5 15,7
67. Rauta ja teräs 0,2 4,8 7,9 70,6 0,2 3,9 0,3 8,5 0,1 2,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,5 10,2 0,5 4,2 0,9 15,6 0,7 19,7 0,6 19,4
78. Moottoriajoneuvot 0,2 3,6 0,3 2,6 0,3 5,2 0,5 13,3 0,6 17,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,0 41,1 1,2 10,7 1,3 23,1 0,7 19,2 0,6 17,2
84. Vaatteet 1,1 22,1 1,0 8,7 0,9 16,4 0,2 7,0 0,3 7,8
87. Kojeet,mittarit yms. 0,6 13,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,0
9. Muut tavarat 0,1 2,1 0,3 3,0 1,0 18,1 0,3 7,4 0,1 4,3
93. Erittelemätön 0,0 0,1 0,3 2,4 0,9 16,5 0,2 5,3 0,0 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,8 100,0 11,1 100,0 5,7 100,0 3,5 100,0 3,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu