Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Georgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Georgian kanssa, vienti Georgiaan ja tuonti Georgiasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Georgia oli USAn 104. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Georgiaan. Kuukauden suuruudeltaan 62 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 123.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Georgian kanssa oli 54 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Georgiasta oli 62.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 3.9 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Georgiasta olivat Sitc525 (radioaktiiviset ja niiden kaltaiset aineet), joka edusti 30.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 12.7 % sekä Sitc111 (alkoholittomat juomat) 11.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Georgiaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 58 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 51.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 19.0 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-huhtikuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 209 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 11.4 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 32 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 177 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 38.8 prosentilla ja viennin arvo 3.5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 14 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 103 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Georgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 145 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Georgiaan (GE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.7 14.7 3.4 9.7 2.7 8.2 4.2 7.9 2.4 4.0
01. Liha ja lihatuotteet 3.5 10.7 2.8 8.0 1.9 5.7 2.5 4.7 1.4 2.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 2.1 0.3 0.8 0.6 1.8 1.3 2.4 0.5 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 1.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.6 0.4 0.6
1. Juomat ja tupakka 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 1.2 0.1 0.0
11. Juomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 1.2 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.3 0.8 0.2 0.4 0.1 0.3 0.8 1.3 0.9 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 1.1 0.7 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.7 8.3 4.3 12.2 1.0 3.1 6.7 12.6 5.5 9.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.9 3.4 9.8 0.3 0.6 5.7 10.7 5.1 8.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 1.4 0.8 2.1 0.3 0.9 0.4 0.7 0.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 5.7 0.1 0.0 0.4 1.1 0.1 0.1 0.2 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.2 69.6 25.0 72.3 27.0 84.5 39.5 74.5 47.2 81.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.3 0.1 0.3 1.2 3.7 0.1 0.0 11.1 19.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.6 1.4 4.0 0.4 1.0 0.2 0.3 0.5 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 2.5 0.3 0.6 0.3 0.8 0.5 0.8 0.7 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.9 0.6 1.6 0.5 1.5 0.4 0.7 0.4 0.6
78. Moottoriajoneuvot 19.0 59.8 22.5 65.0 24.6 76.8 37.8 71.4 34.4 59.5
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 3.8 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.3 4.0 1.6 4.4 1.0 3.1 0.10 1.7 1.7 2.8
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 0.6 1.1 2.9 0.3 0.9 0.3 0.4 0.8 1.3
89. Muut valmiit tavarat 0.6 1.7 0.2 0.5 0.4 1.2 0.4 0.6 0.3 0.4
9. Muut tavarat 0.6 1.8 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.2
93. Erittelemätön 0.6 1.8 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 31.8 100.0 34.6 100.0 31.9 100.0 52.10 100.0 57.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Georgiasta (GE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.3 1.3 0.4 9.4 0.2 2.6 0.6 3.1 0.4 8.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 3.1 0.9 21.2 0.4 4.5 0.5 2.5 1.0 24.4
11. Juomat 0.6 3.1 0.9 21.2 0.4 4.5 0.5 2.5 1.0 24.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.4 2.0 0.2 3.6 5.6 72.4 1.7 9.7 1.3 30.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 5.6 72.2 0.1 0.0 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.3 1.4 0.2 2.9 0 0.0 1.6 9.6 1.3 30.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.8 85.7 0.4 8.1 0.6 7.2 12.7 76.6 0.5 10.5
67. Rauta ja teräs 14.7 85.4 0.3 5.7 0.5 6.1 12.6 76.3 0.5 10.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.3 1.2 0.7 16.7 0.1 1.2 0.2 1.0 0.6 12.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.2 0.6 12.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 2.4 1.6 38.8 0.9 10.4 0.8 4.8 0.5 10.9
82. Huonekalut 0.1 0.2 1.2 30.1 0 0.0 0.1 0.4 0 0.0
84. Vaatteet 0.3 1.4 0.3 5.4 0.8 9.7 0.6 3.4 0.3 6.9
9. Muut tavarat 0.8 4.1 0.1 2.2 0.2 1.4 0.4 2.1 0.1 1.4
93. Erittelemätön 0.7 3.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.3 1.7 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 17.2 100.0 4.0 100.0 7.8 100.0 16.5 100.0 3.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu