Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Chilen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä1,2 1,1 0,9 1,0 1,0
Tuonnista0,5 0,6 0,6 0,6 0,4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,8 0,7 0,7 0,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Chilen kanssa, vienti Chileen ja tuonti Chilesta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Chile oli Yhdysvaltain 29. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Chilen osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 0,6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,0 %:a ja 0,4 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2,6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 48,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Chilen kanssa oli 512 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Chilesta oli 38,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Chilesta olivat Sitc682 (kupari), joka edusti 26,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 20,5 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 4,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Chileen kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 31,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 4,1 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 3,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Chilen kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 44,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 29,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 13,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 15,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 49,5 prosentilla ja viennin arvo 40,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc682 (kupari), arvon ollessa 5,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 3,4 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Chilen välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2,0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Chileen (CL) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 82,9 4,8 86,4 5,5 67,0 5,0 89,1 5,5 61,2 3,9
01. Liha ja lihatuotteet 26,2 1,5 21,1 1,3 23,1 1,7 24,9 1,5 20,1 1,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8,7 0,5 10,4 0,7 7,9 0,6 10,1 0,6 9,5 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,0 0,8 0,0 1,8 0,1 1,5 0,1 0,1 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 8,5 0,5 7,3 0,5 3,9 0,3 9,4 0,6 2,1 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 8,5 0,5 7,0 0,4 5,8 0,4 7,4 0,5 9,3 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,0 0,1 1,1 0,1 1,6 0,1 1,8 0,1 1,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,0 0,2 3,2 0,2 3,3 0,3 3,4 0,2 2,8 0,2
08. Rehuaineet 13,7 0,8 22,9 1,4 5,4 0,4 16,7 1,0 4,6 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 12,3 0,7 12,5 0,8 13,7 1,0 13,9 0,9 11,3 0,7
1. Juomat ja tupakka 12,8 0,7 11,2 0,7 20,2 1,5 23,5 1,5 18,5 1,2
11. Juomat 12,8 0,7 11,2 0,7 20,2 1,5 23,5 1,4 18,5 1,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26,3 1,5 34,7 2,2 21,7 1,6 23,4 1,4 25,7 1,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,6 0,2 2,4 0,1 5,2 0,4 4,8 0,3 8,1 0,5
24. Puutavara ja korkki 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
25. Paperimassa 2,3 0,1 2,1 0,1 2,9 0,2 2,6 0,2 2,2 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7,4 0,4 18,6 1,2 5,4 0,4 7,4 0,5 7,3 0,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,9 0,1 2,5 0,2 1,0 0,1 4,1 0,3 1,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 7,8 0,4 3,7 0,2 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,0 0,2 4,7 0,3 4,1 0,3 4,4 0,3 5,6 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 601,9 34,5 660,7 41,8 388,0 29,2 597,7 36,9 627,6 39,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,6 0,2 2,2 0,1 0,0 0,0 8,1 0,5 12,2 0,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 366,0 21,0 474,5 30,0 272,4 20,5 483,5 29,8 499,9 31,8
34. Kaasut 232,3 13,3 184,0 11,6 115,6 8,7 106,2 6,6 115,6 7,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,9 0,1 1,6 0,1 7,5 0,6 3,4 0,2 1,2 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 2,5 0,2 0,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,1 1,3 0,1 6,9 0,5 0,8 0,1 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 213,2 12,2 183,2 11,6 220,8 16,6 241,0 14,9 219,5 14,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 39,2 2,2 31,2 2,0 37,6 2,8 40,7 2,5 32,7 2,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 26,2 1,5 12,5 0,8 17,6 1,3 23,5 1,4 17,2 1,1
53. Väri- ja parkitusaineet 5,8 0,3 6,3 0,4 4,4 0,3 8,8 0,5 6,7 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 33,2 1,9 36,8 2,3 64,1 4,8 60,4 3,7 68,4 4,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 24,7 1,4 23,9 1,5 24,2 1,8 20,7 1,3 22,2 1,4
56. Lannoitteet, valmistetut 4,9 0,3 1,5 0,1 2,8 0,2 0,2 0,0 2,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 39,9 2,3 29,9 1,9 37,1 2,8 42,3 2,6 39,8 2,5
58. Muovit, valmistetut 4,2 0,2 5,6 0,4 4,5 0,3 4,6 0,3 4,3 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 35,3 2,0 35,6 2,3 28,5 2,2 39,9 2,5 25,9 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 50,4 2,9 51,9 3,3 48,3 3,6 61,4 3,8 67,4 4,3
62. Kumituotteet 13,0 0,7 18,3 1,2 12,1 0,9 19,4 1,2 26,2 1,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,3 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,3 0,4 10,6 0,7 11,6 0,9 12,9 0,8 16,1 1,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,7 0,3 3,3 0,2 4,4 0,3 5,6 0,3 3,6 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 4,1 0,2 3,7 0,2 3,8 0,3 3,5 0,2 3,6 0,2
67. Rauta ja teräs 3,1 0,2 2,2 0,1 2,6 0,2 3,4 0,2 2,4 0,2
68. Muut metallit 0,6 0,0 0,8 0,0 1,2 0,1 0,8 0,0 0,5 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,2 0,9 12,6 0,8 12,4 0,9 14,7 0,9 14,4 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 631,7 36,2 413,2 26,1 408,3 30,8 433,7 26,8 403,1 25,7
71. Voimakoneet ja moottorit 17,4 1,0 24,4 1,5 19,0 1,4 19,6 1,2 14,5 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 45,1 2,6 39,3 2,5 39,2 3,0 51,3 3,2 59,5 3,8
73. Metalliteollisuuskoneet 4,7 0,3 1,9 0,1 1,4 0,1 3,8 0,2 1,8 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 70,7 4,1 66,0 4,2 91,5 6,9 82,3 5,1 68,9 4,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 84,7 4,9 57,9 3,7 52,7 4,0 60,7 3,7 46,1 2,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 61,0 3,5 56,5 3,6 51,1 3,8 65,6 4,0 47,5 3,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 30,7 1,8 37,7 2,4 36,5 2,7 30,2 1,9 27,3 1,7
78. Moottoriajoneuvot 64,5 3,7 65,0 4,1 75,2 5,7 84,2 5,2 76,1 4,8
79. Muut kuljetusvälineet 253,1 14,5 64,5 4,1 41,8 3,2 36,2 2,2 61,4 3,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 68,8 3,9 80,9 5,1 79,8 6,0 86,9 5,4 86,3 5,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,0 0,1 1,7 0,1 2,8 0,2 1,7 0,1 2,8 0,2
82. Huonekalut 1,1 0,1 2,3 0,1 2,2 0,2 1,8 0,1 2,1 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,4 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
84. Vaatteet 4,9 0,3 5,5 0,3 3,3 0,3 5,9 0,4 7,3 0,5
85. Jalkineet 1,4 0,1 0,8 0,1 2,6 0,2 2,5 0,2 1,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 27,2 1,6 32,0 2,0 29,9 2,3 32,6 2,0 31,0 2,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,7 0,2 3,5 0,2 2,9 0,2 3,5 0,2 3,6 0,2
89. Muut valmiit tavarat 30,2 1,7 34,7 2,2 35,5 2,7 38,4 2,4 37,5 2,4
9. Muut tavarat 54,6 3,1 58,2 3,7 65,1 4,9 60,0 3,7 61,0 3,9
93. Erittelemätön 3,0 0,2 1,2 0,1 19,3 1,5 2,3 0,1 4,3 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 51,6 3,0 56,9 3,6 45,6 3,4 57,4 3,5 56,6 3,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.744,6 100,0 1.582,0 100,0 1.326,7 100,0 1.620,2 100,0 1.571,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Chilesta (CL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 439,2 39,6 422,9 29,0 406,2 29,1 476,8 32,0 371,8 35,1
01. Liha ja lihatuotteet 22,3 2,0 30,8 2,1 26,6 1,9 39,1 2,6 37,4 3,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 0,1 1,1 0,1 2,6 0,2 1,7 0,1 2,1 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 235,4 21,3 239,6 16,4 220,0 15,7 263,6 17,7 231,6 21,9
04. Vilja ja viljatuotteet 1,5 0,1 0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 166,3 15,0 136,5 9,4 143,6 10,3 162,1 10,9 88,4 8,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,1 0,7 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 1,2 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,1 1,5 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1
08. Rehuaineet 4,4 0,4 6,4 0,4 5,2 0,4 3,3 0,2 3,8 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,5 0,6 5,5 0,4 5,7 0,4 5,0 0,3 5,5 0,5
1. Juomat ja tupakka 26,1 2,4 17,1 1,2 20,2 1,4 23,5 1,6 29,8 2,8
11. Juomat 26,1 2,4 16,9 1,2 20,1 1,4 23,5 1,6 29,6 2,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 58,0 5,2 98,7 6,8 65,4 4,7 86,1 5,8 85,3 8,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1
24. Puutavara ja korkki 39,5 3,6 48,3 3,3 35,3 2,5 42,6 2,9 44,8 4,2
25. Paperimassa 3,3 0,3 6,9 0,5 6,8 0,5 4,1 0,3 7,2 0,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,7 0,3 22,3 1,5 11,6 0,8 19,2 1,3 22,8 2,2
28. Malmit ja metalliromu 3,6 0,3 13,2 0,9 2,5 0,2 13,3 0,9 3,0 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7,9 0,7 8,0 0,5 9,0 0,6 6,7 0,5 6,8 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 00 6,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 00 6,1 0,4 0,5 0,0 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3,4 0,3 4,7 0,3 6,7 0,5 3,8 0,3 7,3 0,7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,8 0,1 0,2 0,0 1,1 0,1 0,4 0,0 1,2 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,1 0,2 4,3 0,3 5,3 0,4 3,3 0,2 3,1 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 3,0 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35,4 3,2 40,1 2,8 34,3 2,5 22,1 1,5 50,7 4,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,7 0,1 1,4 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21,0 1,9 27,2 1,9 23,9 1,7 12,5 0,8 34,7 3,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5,8 0,5 4,6 0,3 1,1 0,1 4,7 0,3 3,8 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,9 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 2,8 0,2 3,4 0,2 0,0 0,0 4,0 0,4
58. Muovit, valmistetut 0,9 0,1 0,5 0,0 0,7 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,7 0,5 3,1 0,2 4,3 0,3 3,6 0,2 5,7 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 493,1 44,5 830,5 57,0 769,4 55,1 818,7 54,9 472,0 44,6
62. Kumituotteet 22,0 2,0 20,0 1,4 23,7 1,7 24,0 1,6 42,1 4,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 58,1 5,2 75,8 5,2 62,4 4,5 83,0 5,6 59,7 5,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,7 0,4 3,2 0,2 5,1 0,4 4,8 0,3 4,5 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 0,1 1,2 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 1,2 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 3,0 0,3 3,4 0,2 4,4 0,3 2,8 0,2 3,5 0,3
67. Rauta ja teräs 13,4 1,2 18,7 1,3 26,2 1,9 11,9 0,8 48,8 4,6
68. Muut metallit 389,6 35,2 707,6 48,5 645,7 46,2 690,0 46,2 310,7 29,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,6 0,1 0,5 0,0 0,9 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,3 0,5 8,0 0,6 10,1 0,7 8,2 0,6 6,5 0,6
71. Voimakoneet ja moottorit 0,8 0,1 3,0 0,2 1,8 0,1 0,4 0,0 1,0 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,5 0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,8 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,0 0,1 2,3 0,2 4,6 0,3 1,8 0,1 2,1 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,9 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 1,8 0,1 1,3 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,1 0,0 0,6 0,0 1,2 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0
78. Moottoriajoneuvot 0,6 0,1 1,1 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 0,2 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,1 0,1 0,8 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 6,1 0,6 2,8 0,2 2,5 0,2 1,7 0,1 3,4 0,3
84. Vaatteet 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,0 0,7 0,0 0,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 5,1 0,5 1,9 0,1 1,2 0,1 0,9 0,1 1,8 0,2
9. Muut tavarat 41,3 3,7 33,0 2,3 76,0 5,4 50,5 3,4 32,7 3,1
93. Erittelemätön 33,7 3,0 27,3 1,9 69,2 5,0 43,9 2,9 27,9 2,6
97. Kulta, ei monetaarinen 6,7 0,6 5,0 0,3 6,0 0,4 5,8 0,4 3,9 0,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,9 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.107,9 100,0 1.457,9 100,0 1.396,8 100,0 1.492,1 100,0 1.059,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu