Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Chilen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.91.00.91.01.2
Tuonnista0.70.60.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.70.70.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Chilen kanssa, vienti Chileen ja tuonti Chilesta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Chilen osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 0.7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.2 %:a ja 0.5 %:a tuonnista. Heinäkuussa Chile oli Yhdysvaltain 23. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 2.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 68.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Chilen kanssa oli 637 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Chilesta oli 66.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Chilesta olivat Sitc682 (kupari), joka edusti 33.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 20.3 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 11.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Chileen kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 20.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 14.4 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 8.7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Chilen kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 36.0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 18.1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 8.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 39.8 prosentilla ja viennin arvo 32.938964813397. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc682 (kupari), arvon ollessa 2.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1.7 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Chilen välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Chileen (CL) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80.9 6.1 94.1 6.7 62.9 4.6 55.10 3.9 82.9 4.8
01. Liha ja lihatuotteet 19.5 1.5 22.1 1.6 27.0 2.0 20.7 1.4 26.3 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.3 0.6 8.7 0.6 7.4 0.5 8.2 0.6 8.7 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 23.3 1.8 7.4 0.5 2.7 0.2 1.8 0.1 8.6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 7.5 0.6 5.2 0.4 5.2 0.4 5.5 0.4 8.5 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.10 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.7 0.0 1.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 0.2 2.4 0.2 2.2 0.2 2.1 0.1 3.1 0.2
08. Rehuaineet 4.9 0.4 33.3 2.4 6.5 0.5 7.8 0.5 13.8 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.9 1.0 14.3 1.0 10.8 0.8 9.5 0.7 12.4 0.7
1. Juomat ja tupakka 26.9 2.0 17.7 1.3 11.6 0.9 8.2 0.6 12.8 0.7
11. Juomat 26.9 2.0 17.7 1.3 11.6 0.9 8.2 0.6 12.8 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.9 1.6 24.1 1.7 26.3 1.9 20.3 1.4 26.4 1.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.2 3.7 0.3 3.7 0.3 2.6 0.2 3.7 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
25. Paperimassa 2.6 0.2 2.5 0.2 1.9 0.1 1.9 0.1 2.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.10 0.5 5.4 0.4 8.9 0.6 5.4 0.4 7.5 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.9 0.1 1.3 0.1 0.8 0.1 0.10 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.9 0.4 7.3 0.5 6.7 0.5 4.5 0.3 7.8 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.3 0.2 4.1 0.3 4.0 0.3 4.9 0.3 4.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 426.4 32.2 524.7 37.4 416.8 30.7 384.4 26.9 601.10 34.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.2 0.4 0.1 0.0 3.9 0.3 3.10 0.3 3.7 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 274.3 20.7 356.2 25.4 274.9 20.2 297.9 20.9 366.0 21.0
34. Kaasut 146.10 11.1 168.5 12.0 138.1 10.2 82.6 5.8 232.4 13.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.9 0.1 1.8 0.1 0.10 0.1 1.10 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.5 0.0 1.4 0.1 0.7 0.0 0.10 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 169.4 12.8 156.9 11.2 224.1 16.5 214.1 15.0 213.3 12.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 31.5 2.4 18.2 1.3 20.3 1.5 16.9 1.2 39.3 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 18.2 1.4 12.3 0.9 38.2 2.8 14.1 1.0 26.3 1.5
53. Väri- ja parkitusaineet 6.7 0.5 6.6 0.5 8.0 0.6 6.8 0.5 5.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14.8 1.1 19.7 1.4 39.8 2.9 75.6 5.3 33.3 1.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16.10 1.3 20.7 1.5 23.5 1.7 19.1 1.3 24.7 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 0.7 0.0 5.6 0.4 0.3 0.0 4.9 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 49.5 3.7 44.6 3.2 53.9 4.0 41.6 2.9 39.9 2.3
58. Muovit, valmistetut 3.9 0.3 4.6 0.3 4.6 0.3 5.0 0.3 4.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 27.6 2.1 29.9 2.1 30.5 2.2 35.1 2.5 35.3 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 48.8 3.7 53.0 3.8 53.4 3.9 49.5 3.5 50.4 2.9
62. Kumituotteet 16.3 1.2 19.0 1.4 20.1 1.5 18.1 1.3 13.0 0.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.6 0.2 0.5 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.9 0.6 6.7 0.5 7.9 0.6 8.1 0.6 7.4 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.0 0.3 4.2 0.3 3.9 0.3 4.2 0.3 5.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.2 0.2 4.1 0.3 5.8 0.4 5.1 0.4 4.2 0.2
67. Rauta ja teräs 1.7 0.1 4.3 0.3 1.5 0.1 1.6 0.1 3.1 0.2
68. Muut metallit 0.6 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.1 0.7 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 1.0 13.8 1.0 12.9 0.9 11.4 0.8 16.2 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 432.7 32.7 409.8 29.2 445.0 32.8 578.6 40.5 631.8 36.2
71. Voimakoneet ja moottorit 10.10 0.8 16.1 1.1 16.5 1.2 17.3 1.2 17.4 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 46.10 3.5 37.10 2.7 76.2 5.6 75.5 5.3 45.1 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.1 3.9 0.3 1.8 0.1 2.2 0.2 4.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 73.1 5.5 60.0 4.3 70.1 5.2 61.4 4.3 70.7 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 82.10 6.3 66.7 4.7 62.9 4.6 61.0 4.3 84.8 4.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 56.6 4.3 57.3 4.1 57.1 4.2 52.10 3.7 61.1 3.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 32.1 2.4 28.5 2.0 29.6 2.2 28.10 2.0 30.8 1.8
78. Moottoriajoneuvot 108.4 8.2 108.6 7.7 84.0 6.2 114.9 8.0 64.5 3.7
79. Muut kuljetusvälineet 20.4 1.5 31.1 2.2 47.3 3.5 164.7 11.5 253.1 14.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 68.0 5.1 71.2 5.1 67.8 5.0 64.4 4.5 68.9 3.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.6 0.1 1.8 0.1 2.6 0.2 1.5 0.1 1.1 0.1
82. Huonekalut 1.1 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.8 0.1 0.6 0.0 0.7 0.0 2.1 0.1 0.4 0.0
84. Vaatteet 5.3 0.4 4.9 0.3 4.7 0.3 3.6 0.2 4.9 0.3
85. Jalkineet 2.5 0.2 1.8 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1 1.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 25.9 2.0 34.0 2.4 27.1 2.0 25.8 1.8 27.3 1.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.3 0.2 2.7 0.2 2.4 0.2 2.0 0.1 2.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 27.9 2.1 24.2 1.7 27.8 2.0 27.3 1.9 30.2 1.7
9. Muut tavarat 48.7 3.7 51.3 3.7 48.9 3.6 51.10 3.6 54.6 3.1
93. Erittelemätön 1.9 0.1 1.9 0.1 1.5 0.1 6.4 0.4 3.0 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 46.9 3.5 49.4 3.5 47.5 3.5 45.6 3.2 51.6 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,323.0 100.0 1,403.3 100.0 1,358.4 100.0 1,427.9 100.0 1,744.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Chilesta (CL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 701.6 41.9 483.0 36.2 364.6 33.1 419.8 35.5 439.3 39.6
00. Elävät eläimet 0.6 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 18.2 1.1 21.5 1.6 23.2 2.1 32.4 2.7 22.4 2.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 2.4 0.2 1.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 230.2 13.8 204.5 15.3 209.5 19.0 224.1 19.0 235.5 21.3
04. Vilja ja viljatuotteet 10.1 0.6 24.6 1.8 11.3 1.0 6.9 0.6 1.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 430.6 25.7 220.4 16.5 108.8 9.9 141.9 12.0 166.3 15.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.0 0.6 0.0 1.9 0.2 0.9 0.1 0.8 0.1
08. Rehuaineet 6.5 0.4 6.7 0.5 3.10 0.4 2.9 0.2 4.4 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.2 3.3 0.2 5.3 0.5 8.3 0.7 6.5 0.6
1. Juomat ja tupakka 16.6 1.0 16.6 1.2 16.9 1.5 24.5 2.1 26.2 2.4
11. Juomat 16.6 1.0 16.6 1.2 16.9 1.5 24.1 2.0 26.2 2.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 76.3 4.6 70.4 5.3 80.9 7.4 63.9 5.4 58.0 5.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.0 0.2 2.5 0.2 15.0 1.4 2.6 0.2 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 30.7 1.8 34.2 2.6 34.5 3.1 33.10 2.9 39.5 3.6
25. Paperimassa 4.1 0.2 1.5 0.1 4.2 0.4 5.7 0.5 3.4 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 16.8 1.0 13.7 1.0 11.6 1.0 7.5 0.6 3.7 0.3
28. Malmit ja metalliromu 11.5 0.7 11.4 0.8 7.3 0.7 2.1 0.2 3.6 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.5 0.6 7.3 0.5 8.6 0.8 12.2 1.0 7.9 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 0 0.0 0.1 0.0 25.6 2.2 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 0 0.0 0.1 0.0 25.6 2.2 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.6 0.1 2.1 0.2 2.2 0.2 1.0 0.1 3.4 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 1.1 0.1 1.3 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 2.2 0.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 40.5 2.4 66.9 5.0 40.7 3.7 29.4 2.5 35.5 3.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.9 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 29.6 1.8 43.0 3.2 26.6 2.4 15.8 1.3 21.1 1.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.1 0.2 5.3 0.4 6.1 0.6 5.6 0.5 5.8 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.0 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 1.3 0.1 9.8 0.7 0.5 0.0 1.10 0.2 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.0 0.9 0.1 1.3 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.6 0.2 6.10 0.5 4.5 0.4 3.8 0.3 5.8 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 798.2 47.7 657.9 49.3 529.2 48.1 579.7 49.1 493.1 44.5
62. Kumituotteet 22.8 1.4 19.7 1.5 29.4 2.7 32.5 2.7 22.1 2.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 49.8 3.0 45.0 3.4 50.7 4.6 61.8 5.2 58.1 5.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.7 0.3 2.5 0.2 5.1 0.5 2.9 0.2 4.7 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.0 1.3 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.8 0.1 1.7 0.1 2.3 0.2 3.3 0.3 3.0 0.3
67. Rauta ja teräs 10.4 0.6 22.7 1.7 14.1 1.3 19.5 1.6 13.5 1.2
68. Muut metallit 707.4 42.3 563.7 42.3 426.2 38.7 457.9 38.7 389.6 35.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.0 0.1 1.5 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 1.6 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.8 0.4 7.6 0.6 5.2 0.5 4.9 0.4 5.4 0.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 0.1 2.5 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.3 0.1 2.1 0.2 1.5 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 0.1 1.9 0.1 2.0 0.2 0.10 0.1 0.10 0.1
78. Moottoriajoneuvot 1.3 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.1 0.4 7.3 0.5 7.3 0.7 3.3 0.3 6.2 0.6
84. Vaatteet 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1
89. Muut valmiit tavarat 5.4 0.3 6.9 0.5 6.3 0.6 2.4 0.2 5.1 0.5
9. Muut tavarat 26.1 1.6 21.9 1.6 53.7 4.9 29.10 2.5 41.4 3.7
93. Erittelemätön 20.4 1.2 16.8 1.3 49.9 4.5 21.8 1.8 33.8 3.0
97. Kulta, ei monetaarinen 4.9 0.3 4.3 0.3 2.10 0.3 7.3 0.6 6.7 0.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.10 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,673.6 100.0 1,333.3 100.0 1,100.4 100.0 1,181.6 100.0 1,107.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu