Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Chilen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.91.01.00.91.0
Tuonnista0.40.40.60.70.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.60.70.80.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Chilen kanssa, vienti Chileen ja tuonti Chilesta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Chilen kanssa edusti vuoden 2021 huhtikuussa 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.0 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Chile oli Yhdysvaltain 25. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 58.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Chilen kanssa oli 70 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Chilesta oli 50.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Chilesta olivat Sitc682 (kupari), joka edusti 41.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 14.7 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 13.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Chileen kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 1.4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 25.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 8.5 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 4.8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Chilen kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 10.2 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.3 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29.1 prosentilla ja viennin arvo 11.0947023802899. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc682 (kupari), arvon ollessa 1.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 928 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Chilen välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 187 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Chileen (CL) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 64.2 5.3 111.2 8.8 92.7 7.8 80.9 6.1 94.1 6.7
00. Elävät eläimet 4.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 24.7 2.0 19.5 1.5 17.2 1.4 19.5 1.5 22.1 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.3 0.4 8.5 0.7 7.2 0.6 8.3 0.6 8.7 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 1.7 0.1 32.6 2.6 22.6 1.9 23.3 1.8 7.4 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 8.5 0.7 7.0 0.6 6.2 0.5 7.5 0.6 5.2 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.3 0.2 1.7 0.1 2.3 0.2 2.7 0.2 2.4 0.2
08. Rehuaineet 4.0 0.3 32.5 2.6 23.4 2.0 4.9 0.4 33.3 2.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.6 1.0 8.6 0.7 13.3 1.1 13.9 1.0 14.3 1.0
1. Juomat ja tupakka 22.1 1.8 23.6 1.9 27.8 2.3 26.9 2.0 17.7 1.3
11. Juomat 22.1 1.8 23.5 1.9 27.6 2.3 26.9 2.0 17.7 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 30.1 2.5 20.1 1.6 21.9 1.8 20.9 1.6 24.1 1.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.1 0.0 5.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.10 0.2 1.6 0.1 3.6 0.3 2.7 0.2 3.7 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0
25. Paperimassa 1.8 0.1 1.2 0.1 1.8 0.1 2.6 0.2 2.5 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.5 0.5 6.2 0.5 4.10 0.4 6.10 0.5 5.4 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 13.8 1.1 6.9 0.5 2.1 0.2 4.9 0.4 7.3 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.8 0.3 3.3 0.3 3.1 0.3 2.3 0.2 4.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 371.7 31.0 351.1 27.9 313.9 26.4 426.4 32.2 524.7 37.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 0.2 5.2 0.4 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 302.6 25.2 236.10 18.8 231.3 19.4 274.3 20.7 356.2 25.4
34. Kaasut 69.1 5.7 114.1 9.1 79.9 6.7 146.10 11.1 168.5 12.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.7 0.0 0.9 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.8 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 181.4 15.1 155.2 12.3 155.3 13.0 169.4 12.8 156.9 11.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 42.7 3.6 24.2 1.9 23.9 2.0 31.5 2.4 18.2 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17.9 1.5 13.1 1.0 11.9 1.0 18.2 1.4 12.3 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 8.3 0.7 6.0 0.5 6.7 0.6 6.7 0.5 6.6 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12.5 1.0 24.8 2.0 16.6 1.4 14.8 1.1 19.7 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.7 1.2 22.2 1.8 21.5 1.8 16.10 1.3 20.7 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 20.2 1.7 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 34.9 2.9 37.5 3.0 40.10 3.4 49.5 3.7 44.6 3.2
58. Muovit, valmistetut 4.0 0.3 3.1 0.2 4.7 0.4 3.9 0.3 4.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 26.4 2.2 24.4 1.9 28.9 2.4 27.6 2.1 29.9 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 38.5 3.2 42.5 3.4 43.3 3.6 48.8 3.7 53.0 3.8
62. Kumituotteet 11.0 0.9 10.5 0.8 13.10 1.2 16.3 1.2 19.0 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.4 0.2 1.7 0.1 0.7 0.1 2.6 0.2 0.5 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.8 0.6 9.8 0.8 7.5 0.6 7.9 0.6 6.7 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 0.3 2.8 0.2 4.1 0.3 4.0 0.3 4.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.6 0.2 2.8 0.2 3.8 0.3 3.2 0.2 4.1 0.3
67. Rauta ja teräs 0.9 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 1.7 0.1 4.3 0.3
68. Muut metallit 1.3 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.3 0.9 13.3 1.0 11.7 1.0 12.7 1.0 13.8 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 376.7 31.4 444.2 35.3 430.1 36.1 432.7 32.7 409.8 29.2
71. Voimakoneet ja moottorit 14.5 1.2 13.0 1.0 14.5 1.2 10.10 0.8 16.1 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 56.2 4.7 42.1 3.3 55.0 4.6 46.10 3.5 37.10 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 7.3 0.6 5.10 0.5 2.6 0.2 1.6 0.1 3.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 57.1 4.7 55.3 4.4 57.1 4.8 73.1 5.5 60.0 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 59.6 5.0 83.7 6.6 86.3 7.2 82.10 6.3 66.7 4.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 59.8 5.0 63.8 5.1 58.6 4.9 56.6 4.3 57.3 4.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.6 2.2 25.8 2.0 29.0 2.4 32.1 2.4 28.5 2.0
78. Moottoriajoneuvot 65.3 5.4 65.10 5.2 81.4 6.8 108.4 8.2 108.6 7.7
79. Muut kuljetusvälineet 30.9 2.6 89.0 7.1 45.9 3.9 20.4 1.5 31.1 2.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 69.10 5.8 65.2 5.2 62.2 5.2 68.0 5.1 71.2 5.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.1 1.0 0.1 1.2 0.1 1.6 0.1 1.8 0.1
82. Huonekalut 1.0 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.1 0.6 0.0
84. Vaatteet 3.3 0.3 3.10 0.3 6.2 0.5 5.3 0.4 4.9 0.3
85. Jalkineet 1.8 0.1 2.0 0.2 1.3 0.1 2.5 0.2 1.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 28.8 2.4 26.1 2.1 22.7 1.9 25.9 2.0 34.0 2.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.1 0.3 4.1 0.3 3.4 0.3 3.3 0.2 2.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 29.3 2.4 26.9 2.1 25.9 2.2 27.9 2.1 24.2 1.7
9. Muut tavarat 44.8 3.7 45.8 3.6 43.4 3.6 48.7 3.7 51.3 3.7
93. Erittelemätön 2.4 0.2 1.6 0.1 1.5 0.1 1.9 0.1 1.9 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 42.5 3.5 44.1 3.5 41.9 3.5 46.9 3.5 49.4 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,200.3 100.0 1,259.4 100.0 1,190.9 100.0 1,323.0 100.0 1,403.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Chilesta (CL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 315.0 35.5 440.1 51.2 544.9 48.5 701.6 41.9 483.0 36.2
00. Elävät eläimet 2.7 0.3 2.3 0.3 0.1 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 17.1 1.9 13.10 1.6 12.10 1.1 18.2 1.1 21.5 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.5 0.3 2.1 0.2 1.1 0.1 0.8 0.0 0.8 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 174.4 19.7 213.1 24.8 192.6 17.1 230.2 13.8 204.5 15.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 10.1 0.6 24.6 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 106.8 12.0 203.6 23.7 329.8 29.3 430.6 25.7 220.4 16.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.9 0.0 0.6 0.0
08. Rehuaineet 4.6 0.5 1.9 0.2 4.5 0.4 6.5 0.4 6.7 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.4 0.6 2.6 0.3 3.1 0.3 3.5 0.2 3.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 15.1 1.7 15.3 1.8 14.5 1.3 16.6 1.0 16.6 1.2
11. Juomat 15.1 1.7 15.3 1.8 14.5 1.3 16.6 1.0 16.6 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 69.9 7.9 56.3 6.6 52.6 4.7 76.3 4.6 70.4 5.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 4.0 0.2 2.5 0.2
24. Puutavara ja korkki 40.4 4.6 28.8 3.3 29.10 2.7 30.7 1.8 34.2 2.6
25. Paperimassa 4.6 0.5 4.1 0.5 2.7 0.2 4.1 0.2 1.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 12.2 1.4 15.10 1.9 13.4 1.2 16.8 1.0 13.7 1.0
28. Malmit ja metalliromu 3.10 0.4 3.3 0.4 1.1 0.1 11.5 0.7 11.4 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.7 1.0 4.1 0.5 5.4 0.5 9.5 0.6 7.3 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.0 0.8 0.1 0 0.0 0.2 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.0 0.8 0.1 0 0.0 0.2 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.5 0.4 4.6 0.5 2.1 0.2 1.6 0.1 2.1 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.8 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 1.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.3 0.3 3.4 0.4 1.1 0.1 0.8 0.0 0.5 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.4 3.2 46.7 5.4 21.6 1.9 40.5 2.4 66.9 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.10 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 1.9 0.1 0.3 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20.5 2.3 33.4 3.9 15.10 1.4 29.6 1.8 43.0 3.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.0 2.5 0.3 1.2 0.1 3.1 0.2 5.3 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 1.2 0.1 5.9 0.7 0.1 0.0 1.3 0.1 9.8 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.7 0.0 0.5 0.0
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.3 0.5 3.8 0.4 2.8 0.2 3.6 0.2 6.10 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 408.7 46.1 260.5 30.3 456.8 40.6 798.2 47.7 657.9 49.3
62. Kumituotteet 23.1 2.6 25.1 2.9 25.5 2.3 22.8 1.4 19.7 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 59.10 6.8 42.2 4.9 41.2 3.7 49.8 3.0 45.0 3.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.1 0.5 5.2 0.6 4.2 0.4 4.7 0.3 2.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 1.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.7 0.4 1.6 0.2 1.9 0.2 1.8 0.1 1.7 0.1
67. Rauta ja teräs 3.8 0.4 13.9 1.6 18.0 1.6 10.4 0.6 22.7 1.7
68. Muut metallit 312.4 35.2 170.8 19.9 364.6 32.4 707.4 42.3 563.7 42.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1 1.5 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.5 1.1 6.1 0.7 5.5 0.5 6.8 0.4 7.6 0.6
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2 0.1 1.4 0.2 0.7 0.1 0.9 0.1 2.5 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 0.1 0.7 0.1 1.5 0.1 0.8 0.0 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.3 0.4 2.5 0.3 1.8 0.2 2.3 0.1 2.1 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.0 0.1 0.0 1.3 0.1 1.2 0.1 1.9 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.2 0.1 1.2 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
78. Moottoriajoneuvot 1.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 1.3 0.1 0.5 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 0.3 7.4 0.9 6.2 0.5 6.1 0.4 7.3 0.5
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.5 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.10 0.1 1.6 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
89. Muut valmiit tavarat 0.10 0.1 5.4 0.6 5.3 0.5 5.4 0.3 6.9 0.5
9. Muut tavarat 34.5 3.9 21.4 2.5 19.8 1.8 26.1 1.6 21.9 1.6
93. Erittelemätön 26.0 2.9 19.2 2.2 18.9 1.7 20.4 1.2 16.8 1.3
97. Kulta, ei monetaarinen 7.3 0.8 1.3 0.1 0 0.0 4.9 0.3 4.3 0.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 886.7 100.0 858.8 100.0 1,123.8 100.0 1,673.6 100.0 1,333.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu