Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Honduras oli Yhdysvaltain 45. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 52,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hondurasin kanssa oli 175 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista oli 54,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 441 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 44,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 14,2 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 5,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Hondurasiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 616 miljoonaa dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Hondurasin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 47,9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 10,7 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 36,6 prosentilla ja viennin arvo 58,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 2,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1,2 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,2 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 66,6 11,2 70,6 11,9 57,8 10,8 101,7 16,0 109,4 17,8
00. Elävät eläimet 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 12,1 2,0 13,5 2,3 13,7 2,6 13,7 2,2 19,5 3,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4,8 0,8 4,3 0,7 4,6 0,9 4,7 0,7 8,1 1,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 32,0 5,4 23,6 4,0 15,7 2,9 47,1 7,4 48,5 7,9
05. Hedelmät ja kasvikset 3,1 0,5 4,0 0,7 3,6 0,7 5,9 0,9 6,8 1,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
08. Rehuaineet 8,3 1,4 19,1 3,2 14,1 2,6 22,9 3,6 19,8 3,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,9 0,8 4,9 0,8 4,3 0,8 5,8 0,9 4,3 0,7
1. Juomat ja tupakka 11,3 1,9 13,3 2,3 21,5 4,0 11,1 1,8 8,7 1,4
11. Juomat 11,3 1,9 13,3 2,3 21,5 4,0 11,1 1,8 7,2 1,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17,0 2,8 17,8 3,0 13,0 2,4 13,3 2,1 13,5 2,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,0 0,0 1,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 15,1 2,5 13,1 2,2 10,6 2,0 10,9 1,7 10,3 1,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,3 0,2 2,3 0,4 1,8 0,3 1,6 0,3 1,1 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 197,9 33,2 146,1 24,7 129,3 24,2 180,0 28,4 170,4 27,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,8 0,6 00 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 162,6 27,3 115,8 19,6 118,6 22,2 144,4 22,8 149,9 24,3
34. Kaasut 31,5 5,3 30,3 5,1 10,7 2,0 35,6 5,6 20,4 3,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,1 0,4 0,8 0,1 3,1 0,6 2,7 0,4 2,0 0,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,3 0,1 0,1 0,0 2,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,1 0,6 0,1 0,9 0,2 2,5 0,4 1,8 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29,3 4,9 44,5 7,5 44,3 8,3 39,9 6,3 54,0 8,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,0 0,3 1,2 0,2 2,8 0,5 1,9 0,3 2,6 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,7 0,4 1,7 0,3 1,7 0,3 2,1 0,3 2,5 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 2,0 0,3 2,0 0,3 1,8 0,3 2,3 0,4 1,8 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3,2 0,5 13,8 2,3 19,0 3,6 13,2 2,1 23,9 3,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,3 0,5 2,4 0,4 2,3 0,4 2,2 0,4 2,1 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 1,1 0,2 5,3 0,9 1,5 0,3 0,3 0,0 8,1 1,3
57. Muovit, valmistamattomat 9,3 1,6 10,4 1,8 8,6 1,6 11,1 1,7 8,0 1,3
58. Muovit, valmistetut 2,4 0,4 2,6 0,4 2,6 0,5 2,4 0,4 1,9 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,3 0,6 5,1 0,9 4,1 0,8 4,4 0,7 3,1 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 124,1 20,8 140,1 23,7 133,1 24,9 130,1 20,5 117,8 19,1
62. Kumituotteet 1,9 0,3 1,7 0,3 1,1 0,2 1,7 0,3 1,2 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9,9 1,7 15,6 2,6 14,2 2,7 12,3 1,9 12,7 2,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 106,4 17,8 115,0 19,4 111,2 20,8 106,8 16,8 98,5 16,0
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0,1 0,6 0,1 1,1 0,2 1,1 0,2 0,5 0,1
67. Rauta ja teräs 0,5 0,1 2,2 0,4 0,7 0,1 2,9 0,5 1,2 0,2
68. Muut metallit 0,4 0,1 0,7 0,1 1,0 0,2 0,8 0,1 0,6 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,5 0,8 4,1 0,7 3,1 0,6 4,2 0,7 2,8 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 78,4 13,2 81,6 13,8 76,2 14,3 85,3 13,5 76,3 12,4
71. Voimakoneet ja moottorit 1,7 0,3 1,4 0,2 1,3 0,2 2,6 0,4 1,1 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10,5 1,8 12,7 2,1 10,5 2,0 11,6 1,8 9,0 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 0,4 0,1 0,8 0,1 1,1 0,2 1,0 0,2 1,6 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6,4 1,1 6,5 1,1 7,0 1,3 8,1 1,3 7,7 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,2 0,9 6,9 1,2 8,3 1,6 9,2 1,4 5,9 1,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,0 1,7 11,9 2,0 7,4 1,4 11,9 1,9 10,5 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26,5 4,4 24,1 4,1 22,1 4,1 22,6 3,6 17,4 2,8
78. Moottoriajoneuvot 16,8 2,8 17,1 2,9 18,1 3,4 18,2 2,9 19,0 3,1
79. Muut kuljetusvälineet 1,0 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 4,1 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 23,0 3,9 21,7 3,7 25,4 4,8 28,3 4,5 23,4 3,8
82. Huonekalut 0,7 0,1 1,0 0,2 0,9 0,2 1,4 0,2 1,3 0,2
84. Vaatteet 6,8 1,1 4,7 0,8 8,8 1,7 10,0 1,6 6,1 1,0
85. Jalkineet 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 3,7 0,6 3,6 0,6 3,3 0,6 3,1 0,5 3,2 0,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,1 0,9 0,1 0,8 0,2 1,1 0,2 0,7 0,1
89. Muut valmiit tavarat 10,2 1,7 10,7 1,8 10,5 2,0 11,8 1,9 11,1 1,8
9. Muut tavarat 46,6 7,8 55,8 9,4 30,4 5,7 41,8 6,6 40,5 6,6
93. Erittelemätön 15,9 2,7 25,4 4,3 2,8 0,5 9,3 1,5 8,8 1,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 30,7 5,2 30,4 5,1 27,5 5,1 32,5 5,1 31,6 5,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 596,2 100,0 592,3 100,0 534,1 100,0 634,4 100,0 615,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 84,3 19,0 89,7 18,8 83,8 17,7 71,3 16,8 60,8 13,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,8 1,5 17,1 3,6 16,1 3,4 18,7 4,4 15,7 3,6
04. Vilja ja viljatuotteet 1,3 0,3 1,4 0,3 1,1 0,2 1,6 0,4 2,2 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 21,7 4,9 24,0 5,0 28,6 6,0 30,6 7,2 32,6 7,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,9 0,2 3,9 0,8 1,5 0,3 2,6 0,6 0,9 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 53,0 11,9 42,5 8,9 36,0 7,6 17,1 4,0 8,8 2,0
1. Juomat ja tupakka 12,2 2,7 14,2 3,0 13,1 2,8 12,0 2,8 14,5 3,3
11. Juomat 1,4 0,3 1,6 0,3 1,6 0,3 1,8 0,4 2,3 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10,8 2,4 12,6 2,6 11,5 2,4 10,2 2,4 12,2 2,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,6 0,8 3,6 0,7 4,1 0,9 3,4 0,8 4,1 0,9
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 0,6 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,5 0,3 1,8 0,4 1,7 0,4 1,6 0,4 1,4 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,7 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1 1,6 0,4
28. Malmit ja metalliromu 0,9 0,2 0,6 0,1 0,9 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 00 1,5 0,3 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,6 0,8 4,6 1,0 5,1 1,1 3,5 0,8 4,0 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 2,9 0,7 3,5 0,7 4,8 1,0 2,9 0,7 3,2 0,7
58. Muovit, valmistetut 0,3 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7,3 1,6 9,0 1,9 7,6 1,6 7,4 1,7 7,7 1,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,8 0,2 0,9 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,5 0,1 1,2 0,3 0,5 0,1 0,8 0,2 0,4 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,1 0,5 2,8 0,6 2,5 0,5 1,7 0,4 2,0 0,5
67. Rauta ja teräs 0,5 0,1 1,0 0,2 0,3 0,1 0,5 0,1 1,1 0,3
68. Muut metallit 2,5 0,6 2,5 0,5 2,4 0,5 3,0 0,7 3,1 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,8 0,2 0,7 0,1 0,9 0,2 0,5 0,1 0,2 0,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64,7 14,5 64,8 13,6 69,8 14,7 66,4 15,7 70,5 16,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,4 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 59,1 13,3 59,9 12,5 65,0 13,7 61,1 14,4 65,9 14,9
78. Moottoriajoneuvot 4,9 1,1 4,2 0,9 4,0 0,8 4,5 1,1 4,1 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 254,4 57,3 270,0 56,5 269,9 56,9 236,1 55,7 260,8 59,1
82. Huonekalut 1,9 0,4 2,6 0,5 2,1 0,4 2,3 0,5 3,0 0,7
84. Vaatteet 248,8 56,0 262,5 55,0 263,6 55,5 229,0 54,0 253,1 57,4
89. Muut valmiit tavarat 3,5 0,8 4,9 1,0 4,2 0,9 4,7 1,1 4,7 1,1
9. Muut tavarat 14,2 3,2 20,0 4,2 21,3 4,5 24,1 5,7 19,0 4,3
93. Erittelemätön 3,5 0,8 2,5 0,5 2,3 0,5 2,6 0,6 3,0 0,7
97. Kulta, ei monetaarinen 8,9 2,0 15,5 3,2 17,0 3,6 19,6 4,6 13,7 3,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,8 0,4 2,0 0,4 2,0 0,4 1,9 0,5 2,2 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 444,4 100,0 477,6 100,0 474,7 100,0 424,1 100,0 441,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu