Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/8 - 2023/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/8
%
2023/9
%
2023/10
%
2023/11
%
2023/12
%
Viennistä0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 85,4 14,0 71,5 13,2 81,7 13,4 103,5 18,7 87,1 18,2
00. Elävät eläimet 0,7 0,1 1,0 0,2 0,6 0,1 1,3 0,2 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 12,6 2,1 12,3 2,3 18,8 3,1 21,8 3,9 15,5 3,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,3 1,0 3,0 0,6 5,4 0,9 3,8 0,7 7,0 1,5
04. Vilja ja viljatuotteet 36,5 6,0 27,6 5,1 25,1 4,1 34,8 6,3 35,3 7,4
05. Hedelmät ja kasvikset 5,1 0,8 4,3 0,8 6,7 1,1 6,2 1,1 4,7 1,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 0,9 0,2 0,8 0,2
08. Rehuaineet 15,0 2,5 17,4 3,2 17,4 2,9 27,7 5,0 17,8 3,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,8 1,3 4,9 0,9 6,0 1,0 6,5 1,2 5,2 1,1
1. Juomat ja tupakka 6,8 1,1 8,8 1,6 5,7 0,9 6,8 1,2 5,1 1,1
11. Juomat 6,8 1,1 8,8 1,6 5,7 0,9 6,7 1,2 4,8 1,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19,7 3,2 23,3 4,3 21,7 3,6 20,0 3,6 14,6 3,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,0 0,0 3,7 0,7 7,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,8 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 16,9 2,8 15,5 2,9 11,0 1,8 17,8 3,2 12,3 2,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,7 0,3 3,1 0,6 2,2 0,4 1,2 0,2 1,4 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 203,8 33,4 156,0 28,8 176,6 29,0 140,3 25,3 136,6 28,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2,8 0,5 0,0 0,0 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 180,1 29,5 143,5 26,5 163,0 26,7 121,3 21,9 116,1 24,2
34. Kaasut 20,9 3,4 12,6 2,3 13,5 2,2 19,0 3,4 20,5 4,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,1 0,2 0,7 0,1 1,7 0,3 0,5 0,1 0,7 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,7 0,1 0,3 0,1 0,9 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 22,2 3,6 38,4 7,1 29,0 4,8 38,3 6,9 20,3 4,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,2 0,2 1,5 0,3 1,0 0,2 1,2 0,2 0,9 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,6 0,3 2,2 0,4 1,6 0,3 1,2 0,2 1,3 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0,3 1,5 0,3 1,8 0,3 1,8 0,3 2,0 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,0 18,6 3,4 2,1 0,3 17,4 3,1 0,3 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,8 0,5 2,9 0,5 2,5 0,4 2,2 0,4 3,2 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 1,4 0,2 0,3 0,1 3,6 0,6 1,1 0,2 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 8,0 1,3 7,5 1,4 9,4 1,5 8,2 1,5 8,8 1,8
58. Muovit, valmistetut 1,5 0,2 1,2 0,2 2,3 0,4 1,4 0,2 1,2 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,8 0,6 2,7 0,5 4,8 0,8 3,9 0,7 2,5 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 109,4 17,9 102,0 18,9 112,3 18,4 99,7 18,0 78,8 16,5
62. Kumituotteet 1,4 0,2 1,3 0,2 1,4 0,2 0,8 0,1 0,7 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8,0 1,3 10,2 1,9 6,7 1,1 10,0 1,8 9,4 2,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 94,4 15,5 86,5 16,0 98,4 16,1 83,6 15,0 64,5 13,5
66. Kivennäisainetuotteet 1,0 0,2 0,5 0,1 1,0 0,2 1,4 0,3 0,7 0,1
67. Rauta ja teräs 0,5 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0
68. Muut metallit 0,4 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,6 0,6 2,3 0,4 3,4 0,6 3,0 0,5 2,8 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 100,6 16,5 81,6 15,1 93,1 15,3 90,9 16,4 86,9 18,1
71. Voimakoneet ja moottorit 3,2 0,5 2,3 0,4 2,8 0,5 1,6 0,3 1,6 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9,5 1,6 5,2 1,0 6,9 1,1 6,5 1,2 6,1 1,3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,8 0,3 0,5 0,1 1,1 0,2 0,9 0,2 1,2 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8,3 1,4 7,0 1,3 7,0 1,2 11,7 2,1 8,5 1,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6,9 1,1 7,8 1,4 6,7 1,1 8,9 1,6 9,5 2,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13,0 2,1 9,5 1,8 9,2 1,5 9,8 1,8 8,3 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29,5 4,8 25,5 4,7 27,2 4,5 28,4 5,1 23,3 4,9
78. Moottoriajoneuvot 27,8 4,6 23,2 4,3 27,9 4,6 22,6 4,1 24,4 5,1
79. Muut kuljetusvälineet 0,6 0,1 0,6 0,1 4,3 0,7 0,3 0,1 4,0 0,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 22,6 3,7 19,8 3,7 24,8 4,1 23,6 4,2 16,6 3,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,0 0,4 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,1 0,0
82. Huonekalut 1,5 0,2 0,6 0,1 1,8 0,3 0,7 0,1 0,8 0,2
84. Vaatteet 6,5 1,1 4,3 0,8 4,9 0,8 7,5 1,3 3,3 0,7
85. Jalkineet 0,7 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 2,0 0,3 2,2 0,4 2,4 0,4 2,8 0,5 2,8 0,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,1 0,2 0,7 0,1 0,7 0,1 0,9 0,2 0,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 10,4 1,7 10,9 2,0 13,9 2,3 10,2 1,8 8,6 1,8
9. Muut tavarat 38,4 6,3 38,7 7,2 63,0 10,3 31,6 5,7 32,3 6,7
93. Erittelemätön 6,7 1,1 10,5 1,9 31,4 5,2 2,9 0,5 7,8 1,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 31,7 5,2 28,2 5,2 31,5 5,2 28,6 5,2 24,5 5,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 610,0 100,0 540,9 100,0 609,5 100,0 555,2 100,0 478,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 93,8 18,7 75,8 17,1 68,4 15,2 58,4 14,3 51,3 12,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,8 2,6 11,8 2,7 10,8 2,4 8,0 1,9 5,3 1,3
04. Vilja ja viljatuotteet 3,0 0,6 2,9 0,7 2,4 0,5 3,0 0,7 2,4 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 34,1 6,8 33,6 7,6 37,3 8,3 34,9 8,5 32,1 7,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,0 0,0 0,1 0,0 3,0 0,7 1,0 0,3 0,0 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 43,0 8,6 26,5 6,0 14,0 3,1 10,6 2,6 10,6 2,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
1. Juomat ja tupakka 12,8 2,6 11,7 2,6 11,8 2,6 12,4 3,0 11,5 2,8
11. Juomat 2,8 0,6 2,2 0,5 2,5 0,6 2,9 0,7 2,0 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10,0 2,0 9,4 2,1 9,3 2,1 9,5 2,3 9,5 2,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6,6 1,3 5,0 1,1 6,5 1,4 6,7 1,6 5,9 1,5
24. Puutavara ja korkki 0,6 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,5 0,3 1,5 0,3 1,2 0,3 1,4 0,4 1,6 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,6 0,7 2,1 0,5 4,3 1,0 4,2 1,0 2,9 0,7
28. Malmit ja metalliromu 0,8 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,7 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,5 0,5 2,3 0,5 5,7 1,3 2,4 0,6 2,3 0,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 00 00 2,9 0,7 00 00
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 00 0,1 0,0 0,5 0,1 00 0,0 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 2,0 0,4 2,1 0,5 1,6 0,4 2,2 0,5 1,4 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,2 2,0 6,4 1,5 7,2 1,6 8,3 2,0 7,9 1,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 0,1 0,7 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,1 0,8 0,2 0,8 0,2 0,7 0,2 0,6 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,2 0,8 2,7 0,6 2,1 0,5 2,6 0,6 2,1 0,5
68. Muut metallit 3,8 0,8 1,4 0,3 2,5 0,6 2,9 0,7 3,6 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,8 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2 1,0 0,2 0,4 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 105,5 21,1 99,6 22,5 96,8 21,6 98,6 24,1 92,5 22,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 100,4 20,0 94,7 21,4 92,6 20,6 94,3 23,1 88,4 21,7
78. Moottoriajoneuvot 4,6 0,9 4,6 1,0 3,6 0,8 3,9 1,0 3,6 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 250,5 50,0 225,7 50,9 220,6 49,2 206,8 50,6 214,4 52,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 00 0,0 0,0
82. Huonekalut 2,8 0,6 2,2 0,5 2,7 0,6 2,3 0,6 2,6 0,6
84. Vaatteet 243,5 48,6 219,7 49,6 212,5 47,4 200,5 49,0 207,3 50,9
89. Muut valmiit tavarat 4,1 0,8 3,8 0,9 4,5 1,0 4,1 1,0 4,4 1,1
9. Muut tavarat 19,0 3,8 16,6 3,8 31,4 7,0 15,3 3,7 21,2 5,2
93. Erittelemätön 3,0 0,6 3,3 0,8 5,9 1,3 2,9 0,7 2,2 0,5
97. Kulta, ei monetaarinen 13,6 2,7 10,8 2,4 23,3 5,2 10,1 2,5 17,0 4,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2,4 0,5 2,5 0,6 2,2 0,5 2,3 0,6 1,9 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 501,1 100,0 443,1 100,0 448,4 100,0 409,1 100,0 407,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu