Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,2 0,3 0,3 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Honduras oli Yhdysvaltain 45. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 1,0 miljardia dollaria ja pudotusta 18,7 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Hondurasin kanssa oli 107 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista supistui 13,2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 460 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 35,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 18,5 % sekä Sitc071 (kahvi) 10,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hondurasiin supistui 22,7 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 567 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023.

Vuoden 2023 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2023 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 7,4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 12,2 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4,0 miljardia dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 6,5 prosentilla ja viennin arvo 16,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 887 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 644 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 103,8 16,1 113,5 20,4 85,6 15,7 81,9 15,1 108,9 19,2
00. Elävät eläimet 0,9 0,1 0,4 0,1 1,2 0,2 0,4 0,1 0,7 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 13,3 2,1 15,1 2,7 17,9 3,3 12,1 2,2 9,7 1,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,6 0,9 7,2 1,3 8,5 1,6 10,6 2,0 8,9 1,6
04. Vilja ja viljatuotteet 51,0 7,9 39,8 7,1 34,9 6,4 19,9 3,7 52,5 9,2
05. Hedelmät ja kasvikset 4,1 0,6 4,1 0,7 5,5 1,0 3,5 0,6 3,7 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,1 1,0 0,2 0,5 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1
08. Rehuaineet 22,0 3,4 39,1 7,0 9,8 1,8 27,2 5,0 25,7 4,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,6 0,9 6,3 1,1 6,7 1,2 6,6 1,2 6,8 1,2
1. Juomat ja tupakka 7,2 1,1 6,5 1,2 4,7 0,9 7,7 1,4 8,4 1,5
11. Juomat 7,2 1,1 6,3 1,1 4,7 0,9 7,6 1,4 8,3 1,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15,0 2,3 18,8 3,4 16,6 3,1 19,1 3,5 20,5 3,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,0 5,3 0,9 0,0 0,0 2,7 0,5 0,1 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,2 0,0 0,8 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 13,2 2,1 11,7 2,1 14,5 2,7 13,7 2,5 17,7 3,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,2 0,2 0,7 0,1 1,0 0,2 1,8 0,3 1,5 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 182,7 28,4 146,6 26,3 148,6 27,3 141,7 26,1 133,2 23,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 0,3 0,1 3,3 0,6 00 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 146,5 22,8 131,2 23,5 124,1 22,8 131,0 24,1 112,4 19,8
34. Kaasut 36,2 5,6 15,1 2,7 21,2 3,9 10,7 2,0 20,8 3,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,1 0,4 0,1 1,3 0,2 0,5 0,1 1,4 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 00 0,7 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,5 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 32,3 5,0 27,3 4,9 23,8 4,4 24,0 4,4 28,5 5,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,8 0,3 1,5 0,3 1,6 0,3 1,7 0,3 2,0 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,1 0,5 2,5 0,4 1,2 0,2 2,3 0,4 5,0 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 1,7 0,3 1,9 0,3 1,7 0,3 1,3 0,2 1,5 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,2 0,3 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,6 0,6 3,1 0,6 3,4 0,6 2,8 0,5 2,7 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 6,0 0,9 6,2 1,1 4,2 0,8 3,9 0,7 1,7 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 8,3 1,3 7,1 1,3 6,8 1,2 6,4 1,2 6,8 1,2
58. Muovit, valmistetut 2,6 0,4 1,8 0,3 1,4 0,3 2,0 0,4 4,1 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,2 0,5 2,8 0,5 3,0 0,6 3,2 0,6 4,2 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 135,8 21,1 100,2 18,0 127,1 23,4 113,5 20,9 111,0 19,6
62. Kumituotteet 1,5 0,2 1,2 0,2 2,1 0,4 1,2 0,2 1,5 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,5 1,9 10,5 1,9 9,8 1,8 7,9 1,5 5,3 0,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 115,2 17,9 82,7 14,8 108,7 20,0 98,4 18,1 99,2 17,5
66. Kivennäisainetuotteet 1,1 0,2 1,3 0,2 1,1 0,2 1,3 0,2 1,0 0,2
67. Rauta ja teräs 1,2 0,2 0,3 0,0 0,7 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
68. Muut metallit 0,6 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,4 0,5 3,6 0,6 3,7 0,7 3,4 0,6 2,9 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 101,9 15,8 79,1 14,2 86,3 15,9 90,0 16,6 88,6 15,6
71. Voimakoneet ja moottorit 3,3 0,5 1,2 0,2 1,8 0,3 1,5 0,3 1,8 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,9 1,9 7,6 1,4 8,4 1,5 7,5 1,4 8,4 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 1,4 0,2 0,9 0,2 1,4 0,3 1,0 0,2 1,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8,1 1,3 7,7 1,4 8,1 1,5 7,8 1,4 7,6 1,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6,6 1,0 6,7 1,2 4,1 0,8 7,1 1,3 7,6 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11,8 1,8 9,4 1,7 8,5 1,6 11,1 2,0 9,8 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28,2 4,4 23,8 4,3 30,0 5,5 28,0 5,2 30,2 5,3
78. Moottoriajoneuvot 29,8 4,6 21,6 3,9 22,8 4,2 26,0 4,8 21,4 3,8
79. Muut kuljetusvälineet 0,8 0,1 0,1 0,0 1,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 23,1 3,6 20,8 3,7 16,6 3,0 23,5 4,3 21,9 3,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0
82. Huonekalut 1,4 0,2 1,0 0,2 1,3 0,2 0,6 0,1 1,0 0,2
84. Vaatteet 7,8 1,2 5,7 1,0 2,4 0,4 6,0 1,1 7,4 1,3
85. Jalkineet 0,7 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 1,7 0,3 3,1 0,6 1,6 0,3 3,6 0,7 2,0 0,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 1,0 0,2 0,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 9,2 1,4 9,8 1,8 9,7 1,8 11,4 2,1 10,3 1,8
9. Muut tavarat 40,9 6,4 44,0 7,9 33,1 6,1 40,7 7,5 44,9 7,9
93. Erittelemätön 8,0 1,2 14,9 2,7 4,5 0,8 12,9 2,4 15,5 2,7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 33,0 5,1 29,0 5,2 28,6 5,3 27,8 5,1 29,4 5,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 643,4 100,0 557,2 100,0 543,7 100,0 542,7 100,0 567,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 137,8 26,5 148,5 32,7 158,7 28,1 135,7 25,9 90,0 19,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 13,6 2,6 6,8 1,5 6,0 1,1 3,0 0,6 2,7 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 2,9 0,6 2,9 0,6 4,0 0,7 3,7 0,7 3,7 0,8
05. Hedelmät ja kasvikset 66,3 12,7 75,2 16,5 53,8 9,5 37,8 7,2 32,9 7,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5,9 1,1 5,5 1,2 15,3 2,7 11,7 2,2 1,6 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 48,3 9,3 57,4 12,6 78,7 13,9 78,8 15,0 48,1 10,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
1. Juomat ja tupakka 13,0 2,5 10,4 2,3 12,4 2,2 14,5 2,8 11,6 2,5
11. Juomat 2,5 0,5 2,1 0,5 2,6 0,5 3,2 0,6 2,6 0,6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10,6 2,0 8,3 1,8 9,8 1,7 11,3 2,2 9,0 2,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6,9 1,3 5,7 1,3 5,6 1,0 6,9 1,3 5,3 1,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,2 1,0 0,2 1,5 0,3 1,7 0,3 1,3 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,2 0,8 3,1 0,7 2,3 0,4 3,4 0,6 3,0 0,6
28. Malmit ja metalliromu 1,1 0,2 1,0 0,2 1,3 0,2 0,8 0,1 0,5 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,2 0,6 2,1 0,5 5,2 0,9 2,9 0,6 2,4 0,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 00 00 1,8 0,3 00 00
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 00
57. Muovit, valmistamattomat 1,8 0,3 1,6 0,3 2,9 0,5 2,6 0,5 2,2 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7,9 1,5 6,0 1,3 9,1 1,6 8,6 1,6 7,8 1,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,1 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,7 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,5 0,7 2,7 0,6 2,8 0,5 2,9 0,6 2,7 0,6
68. Muut metallit 2,2 0,4 1,4 0,3 3,8 0,7 3,7 0,7 3,3 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,7 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 88,2 17,0 90,8 20,0 101,1 17,9 99,3 18,9 98,8 21,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,6 0,1 00 0,5 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 82,0 15,8 86,6 19,1 95,3 16,9 94,5 18,0 93,3 20,3
78. Moottoriajoneuvot 5,1 1,0 4,1 0,9 4,8 0,8 4,3 0,8 5,0 1,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 241,9 46,5 169,8 37,4 256,4 45,4 236,9 45,2 224,0 48,7
82. Huonekalut 2,8 0,5 2,4 0,5 3,0 0,5 2,1 0,4 2,6 0,6
84. Vaatteet 234,6 45,1 163,7 36,0 249,2 44,1 230,5 43,9 217,6 47,3
89. Muut valmiit tavarat 4,1 0,8 3,7 0,8 4,0 0,7 4,0 0,8 3,8 0,8
9. Muut tavarat 21,2 4,1 21,1 4,6 16,5 2,9 19,6 3,7 20,1 4,4
93. Erittelemätön 2,7 0,5 1,9 0,4 2,9 0,5 2,1 0,4 3,7 0,8
97. Kulta, ei monetaarinen 15,6 3,0 17,1 3,8 10,7 1,9 15,0 2,9 14,4 3,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2,9 0,5 2,1 0,5 2,9 0,5 2,4 0,5 2,1 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 520,2 100,0 454,4 100,0 565,0 100,0 524,4 100,0 460,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu