Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hondurasin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.30.30.40.40.3
Tuonnista0.20.10.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.30.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hondurasin kanssa, vienti Hondurasiin ja tuonti Hondurasista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Honduras oli Yhdysvaltain 44. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 919 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 155.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hondurasin kanssa oli 67 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hondurasista oli 146.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 426 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hondurasista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 36.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 13.1 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 10.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Hondurasiin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 493 miljoonaa dollaria.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Hondurasin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 28.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3.5 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 23.8 prosentilla ja viennin arvo 33.158240391006. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 616 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 321 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Hondurasin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 320 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hondurasiin (HN) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 70.1 15.5 69.0 15.7 67.1 15.3 84.4 15.5 74.1 15.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 10.9 2.4 10.6 2.4 11.6 2.6 15.9 2.9 11.4 2.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.1 0.9 2.9 0.7 2.6 0.6 3.8 0.7 3.9 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 17.1 3.8 32.8 7.5 31.1 7.1 34.8 6.4 27.8 5.6
05. Hedelmät ja kasvikset 2.4 0.5 3.5 0.8 3.1 0.7 3.4 0.6 3.10 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2 0.9 0.2 0.4 0.1
08. Rehuaineet 30.8 6.8 13.9 3.2 13.1 3.0 19.5 3.6 21.9 4.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.0 0.9 4.3 1.0 3.10 0.9 5.3 1.0 3.10 0.8
1. Juomat ja tupakka 12.3 2.7 13.5 3.1 12.5 2.8 14.4 2.6 6.8 1.4
11. Juomat 11.9 2.6 8.1 1.8 9.3 2.1 14.4 2.6 6.8 1.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.1 5.5 1.2 3.2 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.8 3.9 12.6 2.9 10.5 2.4 14.3 2.6 14.4 2.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.10 0.4 1.0 0.2 0.3 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.1 2.2 0.5 0.2 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 14.2 3.1 8.3 1.9 8.8 2.0 12.2 2.2 11.2 2.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.3 1.1 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 1.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 97.6 21.6 64.3 14.6 101.9 23.2 116.2 21.4 121.9 24.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7.7 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.4 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 73.7 16.3 49.7 11.3 82.0 18.7 87.6 16.1 107.5 21.8
34. Kaasut 16.3 3.6 14.7 3.3 19.9 4.5 28.7 5.3 12.1 2.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.6 0.3 0.6 0.1 3.2 0.7 5.9 1.1 2.1 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 0.3 0.1 2.6 0.6 5.3 1.0 1.1 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.2 0.3 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 22.10 5.1 23.9 5.4 23.0 5.2 26.1 4.8 27.9 5.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.2 0.10 0.2 1.8 0.4 0.10 0.2 1.2 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.3 1.7 0.4 1.5 0.3 1.6 0.3 2.8 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.8 0.4 1.6 0.4 1.7 0.4 1.8 0.3 2.0 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.9 0.2 0.3 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.10 0.4 1.8 0.4 2.7 0.6 2.7 0.5 2.2 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 4.6 1.0 2.8 0.6 0.10 0.2 0.3 0.0 5.7 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 6.1 1.3 8.1 1.8 8.1 1.8 9.8 1.8 8.1 1.6
58. Muovit, valmistetut 2.3 0.5 3.4 0.8 2.9 0.6 2.9 0.5 2.5 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.5 0.8 3.5 0.8 3.2 0.7 5.6 1.0 3.5 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 99.2 22.0 108.2 24.6 105.9 24.1 119.2 21.9 113.5 23.0
62. Kumituotteet 1.7 0.4 2.2 0.5 1.10 0.4 1.9 0.3 1.8 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.9 2.0 8.5 1.9 10.1 2.3 8.7 1.6 9.3 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 84.3 18.7 92.9 21.1 89.1 20.3 101.8 18.7 97.5 19.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2 0.7 0.1
67. Rauta ja teräs 0.3 0.0 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.10 0.6 3.3 0.7 2.2 0.5 4.3 0.8 2.6 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 74.1 16.4 64.8 14.7 68.3 15.6 82.7 15.2 78.5 15.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.3 0.3 1.4 0.3 1.5 0.3 1.5 0.3 1.4 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.6 2.3 7.9 1.8 8.3 1.9 10.9 2.0 9.10 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.2 0.9 0.2 0.4 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.5 1.4 5.2 1.2 5.3 1.2 7.5 1.4 5.4 1.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.3 2.0 7.3 1.6 8.3 1.9 8.1 1.5 8.9 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.6 2.3 7.4 1.7 11.7 2.7 12.6 2.3 14.7 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.5 4.7 24.8 5.6 20.6 4.7 25.3 4.7 20.7 4.2
78. Moottoriajoneuvot 13.6 3.0 10.1 2.3 12.4 2.8 16.0 2.9 16.7 3.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.9 4.0 19.2 4.4 20.3 4.6 30.1 5.5 26.9 5.4
82. Huonekalut 0.8 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 2.9 0.5 1.3 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 2.8 0.6 3.8 0.9 4.4 1.0 9.8 1.8 11.1 2.3
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 0.7 1.10 0.4 2.10 0.7 5.1 0.9 2.6 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 9.9 2.2 11.3 2.6 11.2 2.5 10.9 2.0 10.6 2.1
9. Muut tavarat 38.1 8.4 63.7 14.5 26.2 6.0 50.2 9.2 27.5 5.6
93. Erittelemätön 15.5 3.4 41.2 9.4 4.1 0.9 22.7 4.2 2.5 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 22.6 5.0 22.5 5.1 22.2 5.0 27.6 5.1 24.9 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 451.3 100.0 439.3 100.0 438.5 100.0 542.10 100.0 493.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hondurasista (HN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 39.8 11.4 62.9 21.3 77.2 19.8 99.7 20.5 113.5 26.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 9.9 2.8 12.9 4.3 9.5 2.4 16.7 3.4 7.1 1.6
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.3 0.9 0.3 1.0 0.3 1.4 0.3 0.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 22.5 6.4 36.2 12.3 40.2 10.3 45.5 9.4 56.5 13.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 0.5 3.5 0.7 9.1 2.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.10 1.7 12.5 4.2 24.3 6.3 31.9 6.6 36.7 8.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 3.1 0.7
1. Juomat ja tupakka 16.7 4.8 5.1 1.7 12.3 3.2 16.2 3.3 8.3 1.9
11. Juomat 1.4 0.4 1.1 0.4 1.1 0.3 1.7 0.3 1.0 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 15.4 4.4 4.0 1.3 11.3 2.9 14.6 3.0 7.3 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.5 1.0 2.10 1.0 3.3 0.8 3.10 0.8 4.0 0.9
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.9 0.5 1.1 0.4 1.7 0.4 1.8 0.4 1.6 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 1.1 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.1 1.0 0.3 0.8 0.2 0.8 0.1 0.7 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.6 0.4 2.6 0.9 2.4 0.6 2.5 0.5 2.2 0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0.8 0.2 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.2 1.1 0.4 1.3 0.3 1.6 0.3 1.5 0.3
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 0.7 0.2 0.2 0.0 0.7 0.1 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.6 1.9 6.2 2.1 7.1 1.8 7.4 1.5 6.0 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 1.1 0.2 0.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.5 1.0 2.3 0.7 2.9 0.7 2.10 0.6 2.7 0.6
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
68. Muut metallit 1.6 0.5 2.1 0.7 2.2 0.6 1.9 0.4 1.7 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 57.5 16.5 42.9 14.5 58.10 15.2 88.4 18.2 63.5 14.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 52.3 15.0 38.6 13.1 53.1 13.6 83.1 17.1 58.8 13.8
78. Moottoriajoneuvot 4.8 1.4 3.9 1.3 5.4 1.4 4.8 1.0 4.2 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 197.9 56.8 152.1 51.5 206.9 53.2 245.9 50.7 203.9 47.9
82. Huonekalut 2.2 0.6 1.8 0.6 1.8 0.4 2.3 0.5 1.7 0.4
84. Vaatteet 192.7 55.3 147.7 50.0 202.7 52.1 240.4 49.6 198.9 46.7
89. Muut valmiit tavarat 2.9 0.8 2.7 0.9 2.6 0.6 3.3 0.7 3.3 0.8
9. Muut tavarat 25.2 7.2 20.8 7.0 20.8 5.4 21.2 4.4 24.6 5.8
93. Erittelemätön 3.1 0.9 3.3 1.1 3.1 0.8 3.6 0.7 1.10 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 20.9 6.0 16.3 5.5 16.4 4.2 15.5 3.2 20.8 4.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.3 0.4 1.3 0.4 1.4 0.4 2.2 0.4 1.9 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 348.5 100.0 295.1 100.0 388.7 100.0 484.8 100.0 425.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu