Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen
In English
Indeksikuva

Suomen vienti ja tuonti maittain vuosittain, vuosineljänneksittäin ja kuukausittain

Maat aakkosjärjestyksessä raporttivaihtoehtoineen
Taulukot niistä eri luokitusten tuoteryhmistä, joista on tehty oma taulukko

maanosat

Suomen vienti ja tuonti eri maantieteellisille ja talouspoliittisille alueille

Maaryhmät aakkosjärjestyksessä raporttivaihtoehtoineen

Alkuun