Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ecuadorista ja Suomen vienti Ecuadoriin tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2019/11 -2020/3


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2019/112019/122020/12020/22020/3
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET96979.971679.79306.72,0539.81,4017.5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut96979.971679.79256.62,0539.81,4017.5
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet, vesiviljelytuotteet, kalastusta avustavat palvelut50.0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA12,70291.218,57088.4310.816,85590.2150.3
B 07 Metallimalmit12,70291.218,57088.416,85590.2
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet3115
C TEOLLISUUSTUOTTEET24320.03,087100.018220.23,513100.02922.13,32999.73711.83,79399.24192.24,68599.6
C 10 Elintarvikkeet19816.312113.5182521.83701.8144092.223
C 13 Tekstiilit680.0
C 14 Vaatteet10.110.0
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut), olki- ja punontatuotteet10.0
C 17 Paperi ja paperituotteet2,7382,906290.22,8443,0714,095
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet50.41383210.07849267
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet31
C 22 Kumi- ja muovituotteet10.11132010.08
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet80.117
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet9536
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet417019543187
C 27 Sähkölaitteet962491012297
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat383.264596.61926417110.0101
C 32 Muut tehdasvalmisteet3425
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10.1100.320.0
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10.1102
A-X KAIKKI RYHMÄT1,2131003,0871008981003,51310013,9241003,34010020,9951003,82410018,6781004,703100

Lähde: Tulli

Vuositason tiedot (CPA)

Neljännesvuositason tiedot (CPA)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuun tiedot (CPA)

Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot