in English

Suomen vienti ja tuonti kaikki maiden yhteensä kanssa vuonna 2019
Suurimmat tavararyhmät

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut7,645
641Paperi ja pahvi7,346
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,921
333Raakaöljy5,147
931Erittelemätön4,409
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,915
251Paperimassa2,611
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,530
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,198
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat2,143
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset2,084
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet2,016
248Sahattu ja höylätty puutavara1,914
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,818
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,757

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi7,033
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut5,162
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen3,031
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,660
251Paperimassa2,383
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,940
248Sahattu ja höylätty puutavara1,780
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,468
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,383
931Erittelemätön1,321
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,265
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,172
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,159
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,146
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,055

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
333Raakaöljy5,146
931Erittelemätön3,088
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,890
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut2,483
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,833
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat1,712
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,425
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,239
351Sähkövirta1,071
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet994
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.853
713Mäntämoottorit ja niiden osat843
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot841
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet839
282Rauta- ja teräsromu832

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut7,645
641Paperi ja pahvi7,346
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,921
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,915
251Paperimassa2,611
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,198
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset2,084
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet2,016
248Sahattu ja höylätty puutavara1,914
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,757
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,658
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,616
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,601
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,593
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,414

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
333Raakaöljy5,147
931Erittelemätön4,409
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,530
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat2,143
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,818
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot1,622
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,560
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet1,541
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,507
351Sähkövirta1,250
713Mäntämoottorit ja niiden osat1,240
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.1,157
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet1,143
699Muut tavarat epäjalosta metallista1,096
821Huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet991

Lähde: Tulli

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Suomen ulkomaankauppa alkusivu

Maat ja raporttivaihtoehdot