in English

Suomen vienti ja tuonti kaikki maiden yhteensä kanssa vuonna 2018
Suurimmat tavararyhmät

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2018

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi7,711
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut7,381
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,827
333Raakaöljy5,540
931Erittelemätön4,362
675Levyvalmisteet, seostettua terästä3,081
251Paperimassa2,958
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,595
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat2,185
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,046
248Sahattu ja höylätty puutavara2,021
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,910
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,820
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,791
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,737

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2018

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi7,391
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut5,036
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen3,039
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,822
251Paperimassa2,636
248Sahattu ja höylätty puutavara1,878
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,475
931Erittelemätön1,451
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,410
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,183
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,112
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,106
682Kupari1,000
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset993
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat941

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2018

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
333Raakaöljy5,540
931Erittelemätön2,911
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,788
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut2,346
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,879
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat1,781
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,525
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,438
351Sähkövirta1,024
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet911
282Rauta- ja teräsromu840
689Muut epäjalot metallit käsittelyä ja muokkausta varten; kermetit837
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet835
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot816
713Mäntämoottorit ja niiden osat793

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2018

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
641Paperi ja pahvi7,711
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut7,381
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,827
675Levyvalmisteet, seostettua terästä3,081
251Paperimassa2,958
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,046
248Sahattu ja höylätty puutavara2,021
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,820
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,791
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,680
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,541
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,497
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,489
682Kupari1,380
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,342

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2018

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
333Raakaöljy5,540
931Erittelemätön4,362
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,595
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat2,185
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,910
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,737
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,490
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet1,483
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot1,476
689Muut epäjalot metallit käsittelyä ja muokkausta varten; kermetit1,280
713Mäntämoottorit ja niiden osat1,247
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.1,153
351Sähkövirta1,146
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet1,136
699Muut tavarat epäjalosta metallista1,072

Lähde: Tulli

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Suomen ulkomaankauppa alkusivu

Maat ja raporttivaihtoehdot