Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Etelä-Afrikan (ZA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka3,8 5,1 -25.5
02 Elämäntieteet (Life Science)16,4 19,8 -17.4
03 Optoelektroniikka0,9 1,1 -12.4
04 Tietoviestintä26,5 25,8 2.8
05 Elektroniikka4,1 5,6 -26.8
06 Joustava valmistus0,8 1,4 -46.4
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,5 -13.6
08 Ilmailu13,5 21,8 -38.0
09 Aseet0,5 0,2 222.3
Yhteensä66,6 80,9 -17.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Etelä-Afrikan (ZA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)4,8 4,2 14.3
03 Optoelektroniikka0,3 0,7 -59.5
04 Tietoviestintä1,2 1,1 12.0
05 Elektroniikka0,3 0,4 -25.6
06 Joustava valmistus0,8 1,0 -25.7
08 Ilmailu2,7 6,3 -56.9
09 Aseet0,6 0,1 14907.2
Yhteensä10,5 13,6 -23.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu