Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Venezuelan (VE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Venezuelaan (VE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,7 0,1 980.7
02 Elämäntieteet (Life Science)1,0 0,4 184.0
04 Tietoviestintä35,4 18,1 96.0
05 Elektroniikka0,5 0,2 139.9
08 Ilmailu0,8 2,9 -74.9
Yhteensä38,4 21,9 76.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Venezuelan (VE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,3 0,1 1536.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu