Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Ukrainan (UA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Ukrainaan (UA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka3,10 1,1 260.3
02 Elämäntieteet (Life Science)2,9 2,4 22.7
03 Optoelektroniikka0,2 0,5 -72.6
04 Tietoviestintä4,5 3,1 45.9
05 Elektroniikka0,4 0,3 46.0
06 Joustava valmistus0,2 0,8 -77.8
08 Ilmailu2,0 3,10 -49.4
10 Ydinteknologia4,10 2,4 105.2
Yhteensä19,1 14,6 31.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Ukrainan (UA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä3,1 7,1 -56.0
05 Elektroniikka0,3 0,3 1.1
08 Ilmailu0,3 1,0 -74.8
09 Aseet0,5 0,2 251.5
Yhteensä4,7 8,9 -46.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu