Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tunisian (TN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tunisiaan (TN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,1 0,5 -85.3
02 Elämäntieteet (Life Science)0,4 0,7 -48.8
03 Optoelektroniikka0,7 0,2 381.9
04 Tietoviestintä0,8 0,9 -15.3
05 Elektroniikka0,9 0,1 869.5
08 Ilmailu3,4 2,9 14.9
Yhteensä6,0 5,5 10.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tunisian (TN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,1 1,0 7.8
04 Tietoviestintä1,10 3,5 -44.6
05 Elektroniikka1,9 1,4 28.9
06 Joustava valmistus0,4 0,8 -52.8
08 Ilmailu1,2 1,4 -9.9
10 Ydinteknologia0,9 2,4 -62.6
Yhteensä7,4 10,6 -30.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu