Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Ruotsin (SE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Ruotsiin (SE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka10,10 17,9 -38.7
02 Elämäntieteet (Life Science)44,9 36,9 21.6
03 Optoelektroniikka8,3 5,0 67.3
04 Tietoviestintä45,8 22,1 107.5
05 Elektroniikka10,9 9,4 15.9
06 Joustava valmistus9,7 7,7 26.7
07 Edistyneet materiaalit4,6 0,8 471.8
08 Ilmailu48,2 49,9 -3.4
09 Aseet0,4 0,2 97.4
10 Ydinteknologia1,3 2,9 -56.0
Yhteensä184,7 152,4 21.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Ruotsin (SE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka90,7 105,3 -13.8
02 Elämäntieteet (Life Science)38,8 38,2 1.4
03 Optoelektroniikka9,1 5,3 70.7
04 Tietoviestintä40,8 33,2 23.0
05 Elektroniikka10,1 8,1 25.4
06 Joustava valmistus11,3 6,8 65.0
07 Edistyneet materiaalit1,3 0,6 132.0
08 Ilmailu40,8 86,7 -53.0
09 Aseet4,8 12,3 -61.5
10 Ydinteknologia3,6 3,9 -6.5
Yhteensä250,8 299,10 -16.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu